Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2014-02-12

  Två nya forskningsprojekt vid Centrum för praktisk kunskap beviljade av Östersjöstiftelsen

  1 januari 2014 startar två nya forskningsprojekt vid Centrum för praktisk kunskap som fått medel av Östersjöstiftelsen. Projekten involverar sammanlagt åtta forskare varav två nya doktorander som kommer att doktorera i det nyinstiftade ämnet Den praktiska kunskapens teori inom forskarskolan Kritisk kulturteori vid Södertörns högskola. Projekten är:

 • 2014-02-12

  Centrum för praktisk kunskap får forskarutbildning

  2013 instiftades forskarutbildningsämnet Den praktiska kunskapens teori vid Södertörns högskola. Tillsammans med filosofi, estetik, media och kommunikationsvetenskap och genusvetenskap utgör ämnet en forskarskola i Kritisk kulturteori på Södertörns högskola som för närvarande har 17 doktorander (för mer information se forskning/forskarutbildningsområden).

 • 2013-10-30

  Homo patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid

  Fredrik Svenaeus nya bok Homo patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid utgiven på förlaget

 • 2013-05-15

  The Phenomenological Method in Psychotherapy

  Martin Adams besöker Centrum för praktisk kunskap. Adams är existentiell psykoterapeut, lärare och handledare vid såväl NSCP (New School of Psychotherapy and Counselling) som vid Regents College i London. Han har bland annat skrivit boken "Skills in Existential Counselling and Psychotherapy" (Sage, 2011) tillsammans med Emmy van Deurzen.

 • 2013-03-07

  Välkommen till ett öppet symposium om hermeneutik!

  Den 15 mars bjuder Södertörns högskola in till ett heldagssymposium om Hans-Georg Gadamer och den hermeneutiska traditionen. Föreläsare inom filosofi, idéhistoria, praktisk kunskap, arkeologi, litteraturvetenskap och pedagogik presenterar och diskuterar olika svar på frågan om hermeneutikens aktualitet. De belyser hermeneutiska grundbegrepp som tolkning, förståelse, inlevelse, tradition och erfarenhet. Fri entré!

 • 2013-02-15

  OBS datumet ändrat! Akrobaterna Louise Bjurholm och Henrik Agger besöker Centrum för praktisk kunskap

  Onsdag den 20:e mars, 15.00-17.00, PA249, Södertörns högskola

 • 2013-02-11

  Vad gör teorierna med praktiken och praktiken med teorierna? Om konstnärlig forskning

  Tid: 8 mars 2013, kl 13.00 - 16.30. Lokal: MA 624 Hur undersöker man en praktik som den konstnärliga? Hur ger man praktiken en egen plats bredvid teorin, och undviker att praktiken blir en stum tillämpning av det teoretiska? Hur finner man ett fruktbart samarbete mellan teori och praktik där teorin utvecklas i mötet med praktiken och nya sidor av praktiken blir synliga i den teoretiska belysningen? Tillsammans med inbjudna talare från några konstnärliga högskolor och övriga deltagare vill vi nu fördjupa undersökningen av relationen mellan teori och praktik i den konstnärliga forskningen. Symposiet är gratis och öppet för alla efter anmälan till Ida Söderlund, ida.soderlund@sh.se

 • 2013-02-11

  Alltings mått: humanistisk kunskap i framtidens samhälle

  Måndag den 15 april, 13-15 Centrum för praktisk kunskap bjuder in till seminarium med Sverker Sörlin med utgångspunkt i hans och Anders Ekströms nya bok Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle. Vilken betydelse kan och bör humaniora få i framtidens forskningspolitik? På vilket sätt måste humaniora förändra sin agenda och sina arbetssätt för att vinna uppmärksamhet och relevans utanför de egna leden i framtidens samhälle? Vilka är humanioras unika kvaliteter och möjligheter i ett kunskapssökande för framtiden? Sverker Sörlin är idéhistoriker, författare och professor i miljöhistoria vid KTH i Stockholm.

 • 2013-02-11

  Nu sänds vårt symposium "Den praktiska klokheten i välfärden" i Kunskapskanalen.

  Det sänds måndag den 11 februari 16.15-19, samt 12 februari, 16-17.25, med repris lördag den 23 februari från kl. 10, därefter ligger det på UR play.