Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2012-11-07

  Symposium om hållbar matproduktion i östersjöområdet

  Välkommen till symposium om hållbar matproduktion för att bekämpa övergödningen av östersjön.

 • 2012-11-06

  Lavar blir föräldrar först i 25 till 30 årsåldern

  Lavar svarar troligtvis på klimatförändringar och påverkas negativt av luftföroreningar. De är mer vanligt förekommande på landsbygd än i städer och är relativt gamla när de börjar producera sporer. Det är några av resultaten som Håkan Lättman, doktor i ekologi på Södertörns högskola, kommer fram till i sin avhandling.

 • 2012-01-24

  Strategier för att upptäcka och studera TBE-virus

  Wessam Melik har i sin avhandling utvecklat strategier för att studera TBE-virus direkt från insamlade fästingar i Östersjöområdet. Han har även upptäckt att virusets aktivitet är olika beroende på vilken cellmiljö som det befinner sig i.