Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2012-06-20

  Statsvetenskap och UIS utvärderade av Högskoleverket

  Magisterutbildningen i statsvetenskap har hög kvalitet, medan kandidatutbildningen och Utveckling och internationellt samarbete får omdömet bristande kvalitet.

  Högskoleverket (HSV) har i uppdrag att under 2011-2014 utvärdera alla utbildningar som leder till en examen, cirka 1600 utbildningar. Resultaten släpps kontinuerligt fram till 2014.

  Magisterutbildningen i statsvetenskap på Södertörns högskola får omdömet hög kvalitet, medan kandidatutbildningen bedöms ha bristande kvalitet. Samma omdöme får även utbildningen Utveckling och internationellt samarbete (UIS).

  – Vi tar resultaten på största allvar och ska nu genomföra en grundlig analys av resultaten och UIS förutsättningar för att fortsatt bedriva utbildning. Vad gäller statsvetenskapen ska vi speciellt skärpa till det redan påbörjade förbättringsarbetet, säger Moira von Wright, rektor på Södertörns högskola.

  Utveckling och internationellt samarbete är en bred utbildning för den som vill arbeta med internationell utveckling. Man ser allvarligt på resultatet i HSV:s granskning och kommer nu att ta fram en åtgärdsplan.

  Inom statsvetenskap har ett omfattande kvalitets- och förbättringsarbete redan inletts. HSV:s granskning var mycket positiv, den blev en väckarklocka och startskottet för ett omfattande kvalitets- och förbättringsarbete inom hela grundutbildningen. Bland annat har man redan startat en stor satsning på akademiskt skrivande och kritiskt tänkande för studenter redan från A - nivå, en pedagogisk seminarieserie för lärare samt mer undervisning på grundnivå av de fast anställda lärarna, som alla är högt meriterade.

  – Det är mycket glädjande att statsvetenskap bedöms hålla hög kvalitet på magisternivå, säger Christina Axelsson, prefekt vid institutionen för samhällsvetenskaper. Vad gäller kandidatutbildningen, som inte bedöms hålla samma höga kvalitet, förhåller det sig så att statsvetenskapen på Södertörns högskola har flera framstående forskare som inte i tillräcklig omfattning undervisat på grundutbildningen. Detta är ändrat sedan tidigare och tillsammans med ytterligare åtgärder av pedagogiskt slag borgar det för att utbildningen på kandidatnivå nu håller samma höga kvalitet som magisternivån.

  En tredjedel har bristande kvalitet

  Av landets 74 utbildningar i statsvetenskap och närliggande områden som bedömts i Högskoleverkets granskning, får 44 omdömet hög kvalitet. Nära en tredjedel får omdömet bristande kvalitet.

  Samtliga resultat finns på Högskoleverkets webbplats i sökfunktionen Resultatsök.

  Pressmeddelande från HSV 

  Hög och mycket hög kvalitet på tidigare granskade utbildningar

  Högskoleverket publicerar löpande resultaten av sina granskningar av alla landets högskole- och universitetsbildningar. Södertörns högskola har hittills haft goda resultat.

  Magisterutbildningarna i genusvetenskap respektive företagsekonomi vid Södertörns högskola har fått bedömningen mycket hög kvalitet. De utbildningar vid Södertörns högskola som håller hög kvalitet är geografi, nationalekonomi (kandidat och magister), medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, sociologi, kandidatutbildningarna i företagsekonomi, magisterutbildningen i statsvetenskap samt kandidat- och masterutbildningarna i genusvetenskap. Kandidatutbildningen i statsvetenskap och UIS är de enda som fått bedömningen bristande kvalitet.