Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

Fler sökträffar

Gå till sida:12345...17

 • 2014-10-20

  Demokratin i Sverige och Finland kartläggs inför Finlands 100-årsjubileum

  Stort forskningsprogram ser på demokratins drivkrafter i Finland och Sverige 1890-2020.

 • 2014-10-20

  Politiska journalister tvingas bidra till könsstereotyp mediebild


  Medierna är fast i könsstereotyper när de skildrar politik och politiker. Problemet ligger dock inte hos de individuella journalisterna. Det är marknadskrafter och politiska villkor som står för huvudförklaringen till den snedvridna mediebilden.
  Det visar en ny doktorsavhandling av Liudmila Voronova på Södertörns högskola och Örebro universitet. Den 24 oktober disputerar hon med avhandlingen ”Gendering in Political Journalism”.

 • 2014-10-13

  Generationstillhörighet förklarar nyhetskonsumtion


  Människors användning av nyhetsmedier knyts ofta till ålder. Det är vanligt med föreställningen att ungdomar är mer aktiva på sociala medier, medan äldre håller kvar vid mer traditionella nyhetsmedier.
  Ny forskning från Södertörns högskola visar att det som styr mediekonsumtion istället är generationstillhörighet, även om det finns ett samband mellan ålder och generation. Det är medievanorna som man etablerar under sin uppväxt som följer med resten av livet.

 • 2014-09-29

  Nya projektbidrag från Östersjöstiftelsen för 2015

  Östersjöstiftelsen beviljar 26,9 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola.

 • 2014-09-29

  Ny avhandling: Sovjetnostalgin banade väg för dagens Ryssland


  Efter järnridåns fall tog den västerländska kulturen över i Ryssland. Det ledde till en motreaktion i form av Sovjetisk nostalgi. Motreaktionen kom först från konstnärligt håll, och plockades sedan upp av kommersiella och politiska krafter som spelade på den nationella identiteten.
  – Genom att titta på små, små saker i kulturen förstår man utvecklingen som har lett fram till dagens Ryssland, säger Ekaterina Kalinina. Den 3 oktober disputerar hon med sin avhandling ”Mediated Post-Soviet Nostalgia” i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola.

 • 2014-09-23

  Ny avhandling: Science fiction speglar kulturellt paradigmskifte i Sovjet


  Från det rationella till det irrationella. Från en teknologiskt orienterad optimism till konst, religion, filosofi och metafysik. Så kan det kulturella paradigmskiftet i Sovjet i övergången från 1960 till 1970-tal beskrivas. Detta paradigmskifte återspeglades även i science fiction-genren.

 • 2014-09-22

  Forskning från Södertörns högskola på Bokmässan

  Många forskare från Södertörns högskola talar på Bokmässan i Göteborg den 25-28 september.

 • 2014-09-19

  Kimmo Granqvist forskningsledare för Romska studier

  Södertörns högskola har en ny forskningsledare sedan september.

 • 2014-09-17

  Ny avhandling: Flöjtskeppens besättning levde tillsammans

  Skeppsvrak på Östersjöns botten visar hur levnadsförhållandena ombord såg ut för 400 år sedan. Genom unik och omfattande dokumentation av vrak från flöjtskepp har arkeologen Niklas Eriksson på Södertörns högskola kunnat beskriva bland annat de sociala förhållandena ombord.
  – Vraken i Östersjön står som intakta flera hundra år gamla byggnader. Tidigare har forskningen inte uppmärksammat att de kan studeras som sådana, säger den blivande doktorn i arkeologi.

 • 2014-08-22

  Statsvetare startar blogg inför valet

  ”Om makt och politik” är namnet på en ny blogg som drivs av statsvetare från Södertörns högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. Inläggen på bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

Fler sökträffar

Gå till sida:12345...17