Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

Fler sökträffar

Gå till sida:12345...16

 • 2014-09-17

  Ny avhandling: Flöjtskeppens besättning levde tillsammans

  Skeppsvrak på Östersjöns botten visar hur levnadsförhållandena ombord såg ut för 400 år sedan. Genom unik och omfattande dokumentation av vrak från flöjtskepp har arkeologen Niklas Eriksson på Södertörns högskola kunnat beskriva bland annat de sociala förhållandena ombord.
  – Vraken i Östersjön står som intakta flera hundra år gamla byggnader. Tidigare har forskningen inte uppmärksammat att de kan studeras som sådana, säger den blivande doktorn i arkeologi.

 • 2014-08-22

  Statsvetare startar blogg inför valet

  ”Om makt och politik” är namnet på en ny blogg som drivs av statsvetare från Södertörns högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. Inläggen på bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

 • 2014-07-07

  Finansiering från National Geographic Society för utforskning av skeppsvraket Mars

  Johan Rönnby har tilldelats forskningsmedel från National Geographic Society för sin utforskning av skeppsvraket Mars, det svenska krigsfartyget som sänktes i Östersjön 1564.

 • 2014-06-11

  Ny avhandling: Levande rollspel handlar om gemenskap, känslor och nya erfarenheter

  Levande rollspel är en deltagarkultur som länge har pågått vid sidan av mer kända former av spelande, som exempelvis onlinespelet World of Warcraft. Ny forskning visar att lajv, som fenomenet populärt kallas, har rötter i många olika uttrycksformer och handlar mer om samarbete och starka upplevelser än om att vinna strider och poäng. I en ny etnologisk avhandling av Erika Lundell vid Södertörns högskola och Stockholms universitet undersöks levande rollspel i Östersjöområdet.

 • 2014-06-09

  Ny avhandling: Mammor är reflekterande riskstrateger

  Ofta beskrivs samtida föräldrar – särskilt mödrar – som ohälsosamt upptagna vid risker. Det kan dock vara dags att nyansera den bilden. Ny forskning finner att småbarnsmödrar har ett påtagligt reflexivt förhållningssätt till risker, och väl utvecklade strategier för att hantera dem. Det visar en ny sociologisk avhandling av Erik Löfmarck vid Södertörns högskola och Uppsala universitet.

 • 2014-05-22

  Forskning från högskolan uppmärksammas vid konferens

  International Communication Association drar i dag igång den 64:e i raden av årliga konferenser för forskare inom området kommunikation. Av de cirka 2300 vetenskapliga artiklar som har tagits emot i år, kommer en utmärkelse att tilldelas bland andra Södertörns högskolas Lars Lundgren.

 • 2014-05-06

  Ny avhandling: Gränsen försvann – och blev viktig

  Den fysiska statsgränsen är borta, men är fortfarande viktig för de boende i staden Szczecin och dess omgivningar. Gränsens betydelse och den nationella identiteten är som starkast efter händelser som förändrar dess status, konstaterar kulturgeografen Péter Balogh i sin avhandling.

 • 2014-05-05

  Ny forskarblogg med fokus på Ukraina

  Fem doktorander vid Södertörns högskola som alla har bakgrund i Ukraina och studerar Ukraina utifrån olika ämnesperspektiv har bildat en informell forskargrupp. De är alla mycket insatta i den nuvarande situationen i hemlandet och har löpande kontakter där. De arrangerar seminarier vid högskolan och startar nu även en blogg där de kommenterar situationen i Ukraina utifrån sin respektive forskning. De är även öppna för diskussioner med andra forskare och i media.

 • 2014-04-22

  Ny avhandling: Språklig exil formar författande

  Tyskan var hans modersmål. Svenskan blev hans första författarspråk innan han återvände till tyskan. Peter Weiss författarskap präglas av tvåspråkigheten. I sin avhandling undersöker litteraturvetaren Markus Huss hur Peter Weiss beskriver ett konfliktfyllt förhållande till det tyska språket.

 • 2014-04-08

  Journalistikforskning i ny blogg

  Svensk lokaljournalistik, ”hacktivister” i journalistiken och hoten mot journalisters liv. Det är några av de ämnen som behandlas i den nystartade bloggen för journalistikforskare på Södertörns högskola. I bloggen skriver lärare och forskare i journalistik både om sin egen forskning och om aktuella frågor i journalistiken.

Fler sökträffar

Gå till sida:12345...16