Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

Fler sökträffar

Gå till sida:12345...16

 • 2014-09-29

  Nya projektbidrag från Östersjöstiftelsen för 2015

  Östersjöstiftelsen beviljar 26,9 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola.

 • 2014-09-29

  Ny avhandling: Sovjetnostalgin banade väg för dagens Ryssland


  Efter järnridåns fall tog den västerländska kulturen över i Ryssland. Det ledde till en motreaktion i form av Sovjetisk nostalgi. Motreaktionen kom först från konstnärligt håll, och plockades sedan upp av kommersiella och politiska krafter som spelade på den nationella identiteten.
  – Genom att titta på små, små saker i kulturen förstår man utvecklingen som har lett fram till dagens Ryssland, säger Ekaterina Kalinina. Den 3 oktober disputerar hon med sin avhandling ”Mediated Post-Soviet Nostalgia” i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola.

 • 2014-09-23

  Ny avhandling: Science fiction speglar kulturellt paradigmskifte i Sovjet


  Från det rationella till det irrationella. Från en teknologiskt orienterad optimism till konst, religion, filosofi och metafysik. Så kan det kulturella paradigmskiftet i Sovjet i övergången från 1960 till 1970-tal beskrivas. Detta paradigmskifte återspeglades även i science fiction-genren.

 • 2014-09-22

  Forskning från Södertörns högskola på Bokmässan

  Många forskare från Södertörns högskola talar på Bokmässan i Göteborg den 25-28 september.

 • 2014-09-19

  Kimmo Granqvist forskningsledare för Romska studier

  Södertörns högskola har en ny forskningsledare sedan september.

 • 2014-09-17

  Ny avhandling: Flöjtskeppens besättning levde tillsammans

  Skeppsvrak på Östersjöns botten visar hur levnadsförhållandena ombord såg ut för 400 år sedan. Genom unik och omfattande dokumentation av vrak från flöjtskepp har arkeologen Niklas Eriksson på Södertörns högskola kunnat beskriva bland annat de sociala förhållandena ombord.
  – Vraken i Östersjön står som intakta flera hundra år gamla byggnader. Tidigare har forskningen inte uppmärksammat att de kan studeras som sådana, säger den blivande doktorn i arkeologi.

 • 2014-08-22

  Statsvetare startar blogg inför valet

  ”Om makt och politik” är namnet på en ny blogg som drivs av statsvetare från Södertörns högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. Inläggen på bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

 • 2014-07-07

  Finansiering från National Geographic Society för utforskning av skeppsvraket Mars

  Johan Rönnby har tilldelats forskningsmedel från National Geographic Society för sin utforskning av skeppsvraket Mars, det svenska krigsfartyget som sänktes i Östersjön 1564.

 • 2014-06-11

  Ny avhandling: Levande rollspel handlar om gemenskap, känslor och nya erfarenheter

  Levande rollspel är en deltagarkultur som länge har pågått vid sidan av mer kända former av spelande, som exempelvis onlinespelet World of Warcraft. Ny forskning visar att lajv, som fenomenet populärt kallas, har rötter i många olika uttrycksformer och handlar mer om samarbete och starka upplevelser än om att vinna strider och poäng. I en ny etnologisk avhandling av Erika Lundell vid Södertörns högskola och Stockholms universitet undersöks levande rollspel i Östersjöområdet.

 • 2014-06-09

  Ny avhandling: Mammor är reflekterande riskstrateger

  Ofta beskrivs samtida föräldrar – särskilt mödrar – som ohälsosamt upptagna vid risker. Det kan dock vara dags att nyansera den bilden. Ny forskning finner att småbarnsmödrar har ett påtagligt reflexivt förhållningssätt till risker, och väl utvecklade strategier för att hantera dem. Det visar en ny sociologisk avhandling av Erik Löfmarck vid Södertörns högskola och Uppsala universitet.

Fler sökträffar

Gå till sida:12345...16