Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

Fler sökträffar

Gå till sida:12345...17

 • 2014-10-29

  Etnisk jämlikhet förutsättning för tillväxt


  Nationalism som utesluter minoriteter är inte bara skadlig för minoriteterna. Etniskt exkluderande skapar politiska och ekonomiska problem för alla i befolkningen. Vill ett land skapa ekonomisk tillväxt krävs etnisk jämlikhet.
  Det visar ny forskning från Södertörns högskola.

 • 2014-10-22

  Förvaltningsakademin och biblioteket får stora anslag från Riksbankens Jubileumsfond

  Tre forskningsprojekt har fått anslag på totalt 12,9 miljoner kronor.

 • 2014-10-20

  Demokratin i Sverige och Finland kartläggs inför Finlands 100-årsjubileum

  Stort forskningsprogram ser på demokratins drivkrafter i Finland och Sverige 1890-2020.

 • 2014-10-20

  Politiska journalister tvingas bidra till könsstereotyp mediebild


  Medierna är fast i könsstereotyper när de skildrar politik och politiker. Problemet ligger dock inte hos de individuella journalisterna. Det är marknadskrafter och politiska villkor som står för huvudförklaringen till den snedvridna mediebilden.
  Det visar en ny doktorsavhandling av Liudmila Voronova på Södertörns högskola och Örebro universitet. Den 24 oktober disputerar hon med avhandlingen ”Gendering in Political Journalism”.

 • 2014-10-13

  Generationstillhörighet förklarar nyhetskonsumtion


  Människors användning av nyhetsmedier knyts ofta till ålder. Det är vanligt med föreställningen att ungdomar är mer aktiva på sociala medier, medan äldre håller kvar vid mer traditionella nyhetsmedier.
  Ny forskning från Södertörns högskola visar att det som styr mediekonsumtion istället är generationstillhörighet, även om det finns ett samband mellan ålder och generation. Det är medievanorna som man etablerar under sin uppväxt som följer med resten av livet.

 • 2014-09-29

  Nya projektbidrag från Östersjöstiftelsen för 2015

  Östersjöstiftelsen beviljar 26,9 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola.

 • 2014-09-29

  Ny avhandling: Sovjetnostalgin banade väg för dagens Ryssland


  Efter järnridåns fall tog den västerländska kulturen över i Ryssland. Det ledde till en motreaktion i form av Sovjetisk nostalgi. Motreaktionen kom först från konstnärligt håll, och plockades sedan upp av kommersiella och politiska krafter som spelade på den nationella identiteten.
  – Genom att titta på små, små saker i kulturen förstår man utvecklingen som har lett fram till dagens Ryssland, säger Ekaterina Kalinina. Den 3 oktober disputerar hon med sin avhandling ”Mediated Post-Soviet Nostalgia” i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola.

 • 2014-09-23

  Ny avhandling: Science fiction speglar kulturellt paradigmskifte i Sovjet


  Från det rationella till det irrationella. Från en teknologiskt orienterad optimism till konst, religion, filosofi och metafysik. Så kan det kulturella paradigmskiftet i Sovjet i övergången från 1960 till 1970-tal beskrivas. Detta paradigmskifte återspeglades även i science fiction-genren.

 • 2014-09-22

  Forskning från Södertörns högskola på Bokmässan

  Många forskare från Södertörns högskola talar på Bokmässan i Göteborg den 25-28 september.

 • 2014-09-19

  Kimmo Granqvist forskningsledare för Romska studier

  Södertörns högskola har en ny forskningsledare sedan september.

Fler sökträffar

Gå till sida:12345...17