Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

Fler sökträffar

Gå till sida:12345...17

 • 2014-11-07

  Södertörns högskola får 5,7 miljoner till religionsforskning


  Jenny Berglund, docent och lektor i religionsvetenskap på Södertörns högskola, har fått 5,7 miljoner av Vetenskapsrådet för det treåriga projektet "Erfarenheter av islamisk och ’västerländsk’ utbildning i Sverige och Storbritannien”

 • 2014-11-07

  Sju nya doktorandplatser - sök nu!


  Södertörns högskola utlyser sju nya doktorandplatser, inom ämnen som exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, miljö och svenska. De flesta platserna har koppling till högskolans starka Östersjö- och Österuropaforskning.
  Välkommen till ett lärosäte med en hög andel forskning med stark samhälls- och samtidsrelevans.

 • 2014-11-06

  Södertörns högskola får 6,6 miljoner till sociologiprojekt


  Apostolis Papakostas, professor i sociologi på Södertörns högskola, har fått 6,6 miljoner av Vetenskapsrådet för att studera civilsamhällets transformationer i Polen, Ryssland och Sverige.

 • 2014-11-05

  Nytt forskningsprojekt ska revitalisera skolans kunskaps- och fostransuppdrag


  Lovisa Bergdahl, lektor i pedagogik på Södertörns högskola, har tillsammans med två kollegor beviljats 5,9 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet "Levda värden: en pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete".
  Projektet syftar till att skriva fram en pedagogisk-filosofisk grundläggning av innehållet i skolans värdegrundsarbete. Forskningen fyller därmed en kunskapslucka inom värdegrundsforskning.

 • 2014-10-29

  Etnisk jämlikhet förutsättning för tillväxt


  Nationalism som utesluter minoriteter är inte bara skadlig för minoriteterna. Etniskt exkluderande skapar politiska och ekonomiska problem för alla i befolkningen. Vill ett land skapa ekonomisk tillväxt krävs etnisk jämlikhet.
  Det visar ny forskning från Södertörns högskola.

 • 2014-10-22

  Förvaltningsakademin och biblioteket får stora anslag från Riksbankens Jubileumsfond

  Tre forskningsprojekt har fått anslag på totalt 12,9 miljoner kronor.

 • 2014-10-20

  Demokratin i Sverige och Finland kartläggs inför Finlands 100-årsjubileum

  Stort forskningsprogram ser på demokratins drivkrafter i Finland och Sverige 1890-2020.

 • 2014-10-20

  Politiska journalister tvingas bidra till könsstereotyp mediebild


  Medierna är fast i könsstereotyper när de skildrar politik och politiker. Problemet ligger dock inte hos de individuella journalisterna. Det är marknadskrafter och politiska villkor som står för huvudförklaringen till den snedvridna mediebilden.
  Det visar en ny doktorsavhandling av Liudmila Voronova på Södertörns högskola och Örebro universitet. Den 24 oktober disputerar hon med avhandlingen ”Gendering in Political Journalism”.

 • 2014-10-13

  Generationstillhörighet förklarar nyhetskonsumtion


  Människors användning av nyhetsmedier knyts ofta till ålder. Det är vanligt med föreställningen att ungdomar är mer aktiva på sociala medier, medan äldre håller kvar vid mer traditionella nyhetsmedier.
  Ny forskning från Södertörns högskola visar att det som styr mediekonsumtion istället är generationstillhörighet, även om det finns ett samband mellan ålder och generation. Det är medievanorna som man etablerar under sin uppväxt som följer med resten av livet.

 • 2014-09-29

  Nya projektbidrag från Östersjöstiftelsen för 2015

  Östersjöstiftelsen beviljar 26,9 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola.

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nyhetsarkiv 2003-2011

Fler sökträffar

Gå till sida:12345...17