Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall.

 • 13SEP

  Akademins roll och det kollegiala inflytandet

  Paneldebatt anordnad av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola. Alla intresserade välkomna.

  "Akademins roll och det kollegiala inflytandet"


  Paneldebatten pågår mellan kl. 15 - 17. Kaffe och tilltugg med mingel kl. 14.30 - 15.00. Anmälan för den som vill ha kaffe till:  jens.jesper.salo@sh.se senast 12 september kl 12.00.

  I panelen:

  Thorsten Nybom, prorektor och professor i historia, Örebro universitet
  Git Claesson Pipping, förbundsdirektör, SULF
  Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet
  Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet
  Gunnar Svensson, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet.

  Paneldeltagarna inleder och diskuterar. Därefter följer allmän diskussion.

  Efter autonomireformen 2011 beslutar varje högskola om sin egen inre organisation. Beslut som rör kvalitet, innehåll och organisation i forskning och utbildning ska enligt Högskolelagen fattas av personer med vetenskaplig kompetens, men det krävs inte längre fakultetsnämnd eller motsvarande. Styrelsen för Södertörns högskola ska i höst fatta beslut om ny organisation för det kollegiala inflytandet från och med 1 juli 2013.

  Vad betyder kollegialt inflytande i dagens högskola? Är det en del av "akademins själ" eller en föråldrad styrelseform? Går vi mot en uppdelning där universiteten behåller traditionella kollegiala organ och mindre högskolor övergår till linjeorganisation? Hur ska i så fall vi på Södertörn ställa oss?

  Fakultetsnämnden har bjudit in fem externa paneldeltagare för att ge perspektiv och argument till fortsatt diskussion inom högskolan.

  Tid och plats

  När: torsdag 13 september kl. 15:00-17:00

  Vad: övrigt

  Var: Sal MA 624, på plan sex i Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg