Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Hitta uppsatser och avhandlingar

Tidigare studentuppsatser kan vara en bra inspiration i det egna uppsatsarbetet. I avhandlingar hittar du tidigare forskning. Här får du tips om hur du söker efter studentuppsatser och avhandlingar.

Bild student arbetar.Studentuppsatser

Uppsatser från alla svenska lärosäten kan du söka efter i Uppsök eller Uppsatser.se. Båda sökverktygen söker i samma material. Uppsatser.se har även information om uppsatsstipendier och en uppsatsguide för dig som skriver uppsats.

Vill du söka uppsatser enbart från Södertörns högskola kan du hitta du dem i DiVA.

Avhandlingar

För att se vilka avhandlingar som finns på biblioteket söker du i SöderScholar, sökrutan på bibliotekets webbplats. Det går att begränsa till publikationstypen Doktorsavhandling i Utökad sökning innan du gör din sökning eller till höger om träfflistan i efterhand.

I Libris kan du söka avhandlingar nationellt. Du hittar även de avhandlingar som finns tillgängliga elektroniskt. Begränsa din sökning till enbart avhandlingar under Materialtyp innan du söker eller begränsa träffmängden i efterhand.

Referenser till avhandlingar från Nordamerika och Europa kan du hitta i databasen Dissertations and Theses. En del titlar är länkade till fulltext.