Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Talboksservice

Är du student på Södertörns högskola och har en funktionsnedsättning som påverkar dina studier? På biblioteket hjälper vi dig att få tillgång till anpassad litteratur. Stödet är till för dig som är registrerad student på högskolan.

Jessica och Åsa på talboksservice.

Vi som arbetar på talboksservice, Jessica och Åsa.

Hur kommer du igång med talböcker?

Du börjar med att ta kontakt med oss på talbok@sh.se så hittar vi en tid för ett introduktionstillfälle. Vid introduktionstillfället registrerar vi dig på MTM: Myndigheten för tillgängliga medier och visar hur du kan ladda ner och lyssna på kurslitteratur. Efter en introduktion kan du själv ladda ner talböcker på egen hand från MTM:s mediawebb Legimus.se

Behöver du ytterligare stöd i dina studier tar du kontakt med högskolans samordnare för stöd till studenter, på likavillkor@sh.se

 

Kontakta talboksservice på biblioteket
E-post:
talbok@sh.se.

Åsa Olsson
Telefon: 08-608 43 16
Mobil: 0702 75 21 07

Jessica Jonsson
Telefon: 08-608 42 12

Litteraturlistor

Det är bra om du har med en uppdaterad litteraturlista för din kurs. Försök att få din litteraturlista så tidigt som möjligt. Om den inte ligger ute på högskolans webbplats kan du kontakta institutionssekreteraren på din institution. Fråga även om du kan få litteraturlistor för kommande kurser.

Läsa i mobil eller på surfplatta

Vill du läsa en talbok i din smartphone eller via din surfplatta, går det också bra? Läs mer om detta hos MTM, Läsa i mobilen. 

 

Saknas din kurslitteratur i Legimus?

Kan du beställa den via oss på talboksservice. Du måste ha ett nedladdningskonto hos oss. Det kan vara bra att veta att en bok tar cirka två månader att anpassa till talbok. Så var ute i god tid.

Kurslitteratur

Om din kursbok finns som e-bok i bibliotekets sökverktyg SöderScholar kan du läsa dessa med talsyntes. När det gäller e-böcker hos Dawsonera så måste du ladda ner den som en pdf för att kunna använda talsyntesen. E-böcker från Ebrary har en talsyntes som du når via Ebrary reader. Mer information om detta får du i bibliotekets infodisk och när du söker upp en bok i SöderScholar.

Artiklar och kompendier som kurslitteratur

När material inte går att få tillgång till digitalt, som till exempel en artikel kan du skanna in materialet och spara ner det som pdf och via dator/mobil/läsplatta få din text uppläst i valfritt talsyntesprogram. Alternativt direkt spara ner det till din läsplatta eller mobil och få texten uppläst i en app som har talsyntesstöd. Finns flera olika appar med talsyntes på marknaden. Om du inte har tillgång till dator eller skanner går det även bra att få artikeln inläst av våra lektörer. En inläsning tar ca 14 dagar. Kontakta oss på talbok@sh.se för inläsning av artikel.

Lån av bärbara datorer 

Biblioteket har också bärbara datorer (s.k. 108-datorer) till utlån som är utrustade med särskilda program som till exempel talsyntes- och stavningsprogram. Lånetiden är två veckor. Du kan här läsa mer om vilka program som finns och hur de fungerar: Stödprogram på bibliotekets 108-datorer (pdf).

Resursrummet

I biblioteket finns högskolans resursrum som är till för dig som har en funktionsnedsättning. Resursrummet är utrustat med läs-TV, skanner och dator med olika stödprogram. 

Extra utskrifter och kopiering upp till en viss gräns

Som talboksstudent har du rätt till fri kopiering upp till en viss gräns. Vänd dig till Kontakt - och MedieCenter för påfyllning av ditt SH-kort.

 Lån av talböcker på skiva

Om du av något skäl inte själv kan ladda ner talböcker kan du få boken på skiva från biblioteket. Lånetiden är sex månader. Räkna med cirka tre arbetsdagar innan du kan hämta beställt material. Du får ett mail när materialet är färdigt för upphämtning i biblioteket. Kontakta oss via talbok@sh.se för en beställning.