Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Välkommen till Studieverkstan!

Studieverkstan är till för alla studenter på Södertörns högskola,
oavsett ämne och nivå.

I Studieverkstan arbetar lärare i svenska, engelska och retorik. Här kan du få handledning i skrivande, talande och läs- och studieteknik. Vi ger också kurser och föreläsningar på samma teman. För dig som vill bli en säkrare talare finns t.ex. flera kurser i att våga tala. Läs mer om våra kurser under länkarna i högermenyn: Läs- och studieteknik, Akademiskt skrivande och Akademiskt talande.

Studieverkstan finns både i biblioteket och på nätet. Du kan boka tid för handledning enskilt eller i grupp, eller komma när vi har öppen verkstad. Läs mer under länken Boka tid i högermenyn.

 

Aktuellt i Studieverkstan

Handledning i informationssökning
Skriver du uppsats och är på jakt efter litteratur? Vill du hitta relevant tidigare forskning? Boka handledning med en bibliotekarie! www.sh.se/bibliotek

Vill du få handledning hemma?
På nätet får du samma typ av handledning om studieteknik, skrivande och talande som på campus. Läs mer och boka tid på Studieverkstans näthandledning.

Studieverkstans personal

 

Hjälp till självhjälp!

Syftet med Studieverkstan är att du ska få hjälp till självhjälp. Vi gör alltså inte jobbet åt dig, och vi rättar inte texter åt dig. Däremot går vi igenom dem tillsammans med dig, så att du själv ser och förstår vad du behöver arbeta vidare med.