Studieinformation

Studenter.Södertörns högskola vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd, både inför och under studierna. Här har vi samlat viktig information om hur du söker till högskolan, viktiga datum och om den service som du kan få under studietiden.

Du hittar bl. a information om studier på högskolan, hur du ansöker, terminstider, liksom om studentbostäder.

Du finner också information om vilka regler som gäller när du ska skriver tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som planerar att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, t.ex. via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd.

Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning bland Södertörns högskolas cirka 60 program och 350 kurser.

Ladok

Södertörns högskola för ett datoriserat register över sina studenter kallat Ladok. Där läggs de uppgifter in som studenten lämnar vid en studieansökan. Under studietiden tillförs fortlöpande uppgifter som rör dina registreringar, studieresultat, examina med mera.

Ladok på webb LPW

Som student på Södertörns högskola kan du via tjänsten LPW, som du får tillgång till som inloggad student på högskolans intranät,  själv kontrollera dina personuppgifter, kursregistreringar och studieresultat. Där kan du även själv skriva ut ett verifierbart studieintyg eller nationellt studieintyg, som visar dina resultat från andra lärosäten, över godkända kurser och prov.

Studieintyg

Du som tidigare har studerat här kan få en studie- eller registreringsintyg från utbildningsexpeditionen på den institution där du har läst eller från Studentservice.

Studentservice
Tel: 08-608 32 00
E-post: studentservice@sh.se

Adressändring

Två gånger per år hämtas efternamn- och adressändringar från Svenskt Person- och Adressregister (SPAR). Tillfällig adress kan du som student själv ändra i LPW.

Ändring av namn och personnummer

För ändring av namn och personnummer i Ladok krävs ett personbevis från Skatteverket. Det skickas till i pappersform:
Ladok
Södertörns högskola
141 89 HUDDINGE

Regelverk för Ladok

Studentregistrets uppbyggnad och innehåll regleras i den så kallade Studiedokumentationsförordningen, ”Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor” (SFS 1993:1153). Ändamålet är att säkra studenternas studieresultat och därutöver ska uppgifterna ligga till grund för uppföljning och utvärdering, offentlig statistik (SCB) samt resurstilldelning.

Alla uppgifter i LADOK faller under offentlighetsprincipen. Centrala studiestödsnämnden (CSN) har direkt tillgång till de uppgifter i registret som behövs för behandling av studiestödsansökningar.

Ladokkonsortiet

Ladok används av de flesta universitet och högskolor i Sverige. Varje lärosäte har sin egen databas.