Studieinformation

Studenter.Södertörns högskola vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd, både inför och under studierna. Här har vi samlat viktig information om hur du söker till högskolan, viktiga datum och om den service som du kan få under studietiden.

Du hittar bl. a information om studier på högskolan, hur du ansöker, terminstider, liksom om studentbostäder.

Du finner också information om vilka regler som gäller när du ska skriver tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som planerar att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, t.ex. via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd.

Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning bland Södertörns högskolas cirka 60 program och 350 kurser.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Här hittar du information om stöd till studenter med funktionsnedsättning. Informationen omfattar den fysiska tillgängligheten samt det individuella stöd i studierna som du kan vara berättigad till.

Stödet är till för dig som är registrerad student på Södertörns högskola eller har en doktorandanställning, och som har en dokumenterad funktionsnedsättning som innebär hinder för dig i studierna.

Diskrimineringslagen

Rådande definition av funktionsnedsättning utgår från Diskrimineringslagen (2008:567) och lyder:

"Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Begränsningen kan ha funnits vid födseln, uppstå senare eller förväntas uppstå".

  Diskrimineringslag 2008 567.pdf 1,29 MB

Lagen har som ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Kontakt

Samordnare av stöd för lika villkor

E-post: likavillkor@sh.se

Kristin Rosén                                              Anna Lok                                     
Telefon: 08–608 51 24                              Telefon: 08–608 44 68