Studieinformation

Studenter.Södertörns högskola vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd, både inför och under studierna. Här har vi samlat viktig information om hur du söker till högskolan, viktiga datum och om den service som du kan få under studietiden.

Du hittar bl. a information om studier på högskolan, hur du ansöker, terminstider, liksom om studentbostäder.

Du finner också information om vilka regler som gäller när du ska skriver tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som planerar att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, t.ex. via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd.

Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning bland Södertörns högskolas cirka 60 program och 350 kurser.

Anmälan och antagning

Du söker till både program och kurser via en nationell anmälningsportal – antagning.se. Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för denna portal där även all information som rör behörighet, meritvärdering och urval finns.

Behörighet, meritvärdering och urval

När din anmälan har kommit in bedöms först din behörighet. Är det fler behöriga sökande till en utbildning än det finns platser görs ett urval. Många gånger kan dock alla som är behöriga antas. Information om behörighet, meritvärdering och urval som är gemensam för alla högskolor och universitet hittar du på antagning.se. Information om särskilda behörighets- och urvalsregler för respektive program och kurs finns på antagning.se och under Utbildning på vår hemsida.

Antagningsordning

I antagningsordningen finns de regler för utbildning som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

Antagningsstatistik

Den samlade antagningsstatistiken för alla program och kurser vid Södertörns högskola sammanställs av Universitets- och högskolerådet (UHR). För uppgifter om antagningsstatistik hänvisar högskolan därför till UHRs hemsida. Där finns statistik över antal sökande, antal antagna och lägsta antagningspoäng till utbildningar vid svenska universitet och högskolor.    

Tänk på att statistik från föregående terminer bara ger en fingervisning om hur lätt eller svårt det är att komma in på en kurs eller ett program. Både antalet sökande och antalet platser kan variera. "Alla behöriga antagna" innebär att alla sökande som sökte senast sista anmälningsdag blev antagna. Statistiken innehåller däremot inte uppgifter om sena sökanden. 

Personuppgifter och uppgifter om förutbildning, som du lämnar i din ansökan, registreras i studiedokumentationssystemet Ladok om du blir antagen eller reservplacerad på en utbildning.