Studieinformation

Anmälan och antagning. Kurs- och utbildningsplaner. Ekonomi. Bostad. Studie- och karriärvägledning. Studieverkstan.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Nedan presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2014/2015. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program

På grundnivå erbjuder Södertörns högskola treåriga kandidatprogram och lärarutbildning med interkulturell profil. På avancerad nivå ges både ettåriga magister- och tvååriga masterprogram.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram det program som passar just dig. För att läsa mer om ett program klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Program på avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive program.

Program Start Omfattning Övrigt
Economics Master's Programme HT14VT15HT15VT16 60 hp Eng
Economics: Master's Programme HT14HT15 120 hp Eng
Infectious Disease Control HT14HT15 60 hp Eng
Interactive Media Design HT14HT15 60 hp Eng
International Master's Programme in Journalism HT15 60 hp Eng
Magisterprogram i arkeologi HT14HT15 60 hp
Magisterprogram i estetik HT14HT15 60 hp
Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys HT14HT15 60 hp
Magisterprogram i Europarättsliga studier HT14HT15 60 hp
Magisterprogram i filosofi HT14HT15 60 hp
Magisterprogram i företagsekonomi HT14HT15 60 hp
Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete HT14 60 hp
Magisterprogram i historia HT14HT15 60 hp
Magisterprogram i idéhistoria HT14HT15 60 hp
Magisterprogram i internationellt företagande HT14HT15 60 hp
Magisterprogram i journalistik HT14 60 hp
Magisterprogram i journalistik HT15 60 hp
Magisterprogram i konstvetenskap VT15VT16 60 hp
Magisterprogram i litteraturvetenskap VT15VT16 60 hp
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen VT15 60 hp
Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning VT15VT16 60 hp
Magisterprogram i praktisk kunskap HT14 60 hp 50%Di
Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan HT15 60 hp 50%Di
Magisterprogram i religionsvetenskap HT14HT15 60 hp
Magisterprogram i sociologi VT15VT16 60 hp
Masterprogram i arkeologi HT14HT15 120 hp
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa HT14HT15 120 hp
Masterprogram i företagsekonomi HT14HT15 120 hp
Masterprogram i genusvetenskap HT15 120 hp Inr
Masterprogram i historia HT14HT15 120 hp
Masterprogram i idéhistoria HT14HT15 120 hp
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi HT14HT15 120 hp
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi HT14HT15 120 hp
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap HT14HT15 120 hp
Masterprogram i praktisk kunskap HT15 120 hp 50%Di
Masterprogram i religionsvetenskap HT14HT15 120 hp
Masterprogram i retorik HT14 120 hp
Masterprogram i retorik VT16 120 hp
Masterprogram i sociologi HT14HT15 120 hp
Masterprogram i svenska HT14HT15 120 hp
Master's Programme in English HT15 60 hp EngInr
Master's Programme in Environmental Science HT14HT15 120 hp Eng
Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis HT14HT15 120 hp Eng
Political Science, Master's Programme HT14HT15 120 hp Eng
Political Science, Master's Programme HT14HT15 60 hp Eng
Tourism Studies, Master's Programme HT14 60 hp Eng