Studieinformation

Anmälan och antagning. Kurs- och utbildningsplaner. Ekonomi. Bostad. Studie- och karriärvägledning. Studieverkstan.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Nedan presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2014/2015. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program

På grundnivå erbjuder Södertörns högskola treåriga kandidatprogram och lärarutbildning med interkulturell profil. På avancerad nivå ges både ettåriga magister- och tvååriga masterprogram.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram det program som passar just dig. För att läsa mer om ett program klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på programmets namn för att se motsvarande behörigheter.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Ekonomi, teknik och design HT14 180 hp MaCShA
Ekonomie kandidatprogrammet HT14 180 hp MaCShA
Entreprenörskap, innovation och marknad HT14 180 hp EnBShA Inr
Estetikprogrammet HT14 180 hp HiAShA
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi HT14 180 hp
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt HT14 180 hp HiAShA
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap HT14 180 hp
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap HT14 180 hp EnBShA
Förskollärarutbildning med interkulturell profil HT14VT15 210 hp EnBNkAShA
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad HT14VT15 210 hp NkAShA Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem HT14 180 hp EnBNkAShA
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad VT15 180 hp NkAShA Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 HT14 240 hp EnBMaBNkAShA
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 VT15 240 hp EnBMaBNkAShA
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi HT14 180 hp
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia HT14 180 hp
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt HT14 180 hp HiAShA
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap HT14 180 hp
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi HT14 180 hp
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap HT14 180 hp EnBShA
Internationella ekonomprogrammet HT14 180 hp MaCShA
IT, medier och design HT14 180 hp
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi VT15 180 hp HiAShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia VT15 180 hp HiAShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria VT15 180 hp HiAShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi VT15 180 hp EnBMaCShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap VT15 180 hp HiAShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi VT15 180 hp EnBShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap VT15 180 hp EnBShA
Journalistik och multimedia HT14VT15 180 hp EnBMaBShA
Journalistik, människa och miljö HT14 180 hp NkBShA
Kommunikatörsprogrammet HT14 180 hp
Konst, kultur och ekonomi HT14 180 hp MaCShA
Logistik och ekonomi HT14 180 hp MaCShA
Management med IT HT14 180 hp MaCShA
Medier, engelska och globalisering VT15 180 hp EnBShA
Medievetarprogrammet HT14 180 hp EnBShA
Miljö och utveckling HT14VT15 180 hp MaBNkBShA
Naturvetenskapligt basår (gymnasienivå) HT14 40 v / 1 år MaC
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi HT14 180 hp
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi HT14 180 hp
Polisprogrammet VT15 2,5 år Övr
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning VT15 180 hp
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning HT14 180 hp
Socialt arbete med storstadsprofil HT14VT15 180 hp MaBShA
Spelprogrammet - inriktning grafik HT14 180 hp EnB
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting HT14 180 hp EnBMaC
Sport Management HT14 180 hp MaCShA
Turismprogrammet HT14 180 hp Inr
Utveckling och internationellt samarbete HT14 180 hp EnBShA
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan HT14 300-330 hp EnB Inr