Studieinformation

Anmälan och antagning. Kurs- och utbildningsplaner. Ekonomi. Bostad. Studie- och karriärvägledning. Studieverkstan.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Nedan presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2014/2015 och 2015/2016. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Arkeologi C HT14HT15 30.0 hp
Arkivpedagogik VT15VT16 7.5 hp 100%50%
Arkivvetenskap C HT14 30.0 hp 50%
Arkivvetenskap C HT15 30.0 hp
Arkivvetenskap C, med praktik HT14 30.0 hp
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT16 30.0 hp
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT15VT16 7.5 hp 50%
Comparative European Politics HT15VT16 7.5 hp Eng
Economics C HT14VT15 30.0 hp Eng
Economics C HT15VT16 30.0 hp Eng
Engelska C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Estetik C HT14HT15 30.0 hp
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Filosofi C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT14HT15 15.0 hp
Företagsekonomi C HT14 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT15 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT15 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation och ledarskap HT15 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT15 30.0 hp
Genusvetenskap C VT15VT16 30.0 hp
Geografi C HT14HT15 30.0 hp
Historia C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Idéhistoria C HT14VT15HT15 30.0 hp
Internationella relationer C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Komparativ offentlig rätt HT14HT15 30.0 hp
Konstvetenskap C HT14HT15 30.0 hp
Litteraturvetenskap C HT14HT15 30.0 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Mediekritik VT15 15.0 hp
Mediekritik VT16 15.0 hp
Medieteknik C HT14HT15 30.0 hp
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT15VT16 15.0 hp
Mobila tjänster och gränssnitt VT15VT16 7.5 hp
Naturresurshushållning VT15VT16 15.0 hp
Pedagogik C med interkulturell inriktning HT14HT15 30.0 hp
Postkolonial teori och estetik HT14 7.5 hp 50%
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Psykologi C HT14VT15 30.0 hp
Psykologi C HT15VT16 30.0 hp
Publik- och omvärldsanalys VT15 15.0 hp
Publik- och omvärldsanalys VT16 10.0 hp 75%
Religionskunskap för lärare i gymnasieskolan, 30 hp (61-90 hp). Ingår i Lärarlyftet VT15 30.0 hp 50%Di
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Retorik C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Sociologi C HT14 30.0 hp
Sociologi C HT15 30.0 hp
Statsvetenskap C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Svenska C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
The Environment and Organisation HT14HT15 15.0 hp Eng
Theories of International Relations HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Eng
Theories of Interpretive and Critical Research HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Eng
Turismvetenskap C VT15VT16 30.0 hp
Utveckling och internationellt samarbete C VT15 30.0 hp
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT14HT15 15.0 hp