Studieinformation

Anmälan och antagning. Kurs- och utbildningsplaner. Ekonomi. Bostad. Studie- och karriärvägledning. Studieverkstan.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Nedan presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2014/2015 och 2015/2016. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Advanced Macroeconomics HT14HT15 7.5 hp Eng
Advanced Microeconomics HT14HT15 7.5 hp Eng
Analytical Tools in Environmental Science VT16 7.5 hp Eng
Approaches to Political Science HT14HT15 15.0 hp Eng
Biodiversity and Conservation HT14HT15 7.5 hp Eng
Canonical Texts in Media Theory HT15 7.5 hp Eng
Celebrity Cultures VT15VT16 7.5 hp Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT14VT15HT15VT16 15.0 hp 50%Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues HT14 7.5 hp Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT15VT16 7.5 hp Eng
Comparative Politics, Advanced Level VT15VT16 7.5 hp Eng
Comparative Research Methods HT14HT15 7.5 hp Eng
Cultural Theory: Transnational Processes in Europe VT15VT16 7.5 hp Eng
Det existentiella samtalet HT14 30.0 hp 50%Di
Det existentiella samtalet HT15 30.0 hp 50%Di
Ecosystem Management HT14HT15 7.5 hp Eng
Education and Identity for Borderless Learning HT14VT15HT15VT16 7.5 hp DiEng
Empirical Political Theory HT14 7.5 hp Eng
Environmental Communication VT15VT16 7.5 hp Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT14HT15 7.5 hp Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT15 7.5 hp Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT15 7.5 hp Eng
Etnografisk metod: från fältarbete till färdig analys VT15 7.5 hp
Etnologiska kunskapsfält - tematisk fördjupning VT15VT16 7.5 hp
Exponeringens effekter VT15VT16 7.5 hp
Feministiska kunskapsperspektiv och emancipatoriska forskningsmetoder HT14 7.5 hp
Forskningsmetoder för studier av transnationella processer VT15VT16 7.5 hp
Fördjupade författarskapsstudier VT15VT16 15.0 hp
Generation of Knowledge in Environmental Science VT15VT16 7.5 hp Eng
Genushistoria VT15 7.5 hp 50%
Grafisk bildkultur VT15 7.5 hp
Historisk och samhällsvetenskaplig metod VT15 7.5 hp 50%
Hälsa och social förändring HT15 7.5 hp
Infectious Disease Control in Changing Environments HT14HT15 7.5 hp Eng
Infectious Disease Epidemiology HT14HT15 15.0 hp Eng
International Macroeconomics HT14HT15 7.5 hp Eng
Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet HT15 7.5 hp
Journalism and International Conflicts HT14HT15 15.0 hp Eng
Jämställdhetsarbete - teoretiska perspektiv och begrepp HT14 7.5 hp
Konstens fält VT15VT16 7.5 hp
Kultur- och samhällsanalyser HT14HT15 7.5 hp
Kulturarvssektorn - Historia, minne och kulturarv VT15 7.5 hp 50%
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT14HT15 7.5 hp
Kvalitativa metoder VT16 7.5 hp
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT15VT16 7.5 hp
Media and Culture Industries HT15 7.5 hp Eng
Media and Everyday Life HT15 7.5 hp Eng
Media and Representation HT15 7.5 hp Eng
Media and the Environment HT14HT15 7.5 hp Eng
Media Ethnography VT15 7.5 hp Eng
Media History: Archeology and Archives VT15VT16 7.5 hp Eng
Media Philosophy and New Media Technology VT15 7.5 hp Eng
Medical Geography HT14HT15 7.5 hp Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT15 7.5 hp Eng
Music in the Online Digital Media Age VT15VT16 7.5 hp Eng
Nation Branding VT15VT16 7.5 hp Eng
Non-State Actors in International Relations VT15VT16 7.5 hp Eng
Normkritiska perspektiv och arbetssätt HT14 7.5 hp
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå HT14HT15 30.0 hp
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT15 30.0 hp
Organisationer, makt och motstånd HT14 7.5 hp
Orientering i historieforskningens metoder HT14 7.5 hp 50%
Political Decision Making and Environmental Management I HT14HT15 7.5 hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT14 7.5 hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT15 7.5 hp Eng
Praktik inom Idéhistoria HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Qualitative Research Methods HT14HT15 7.5 hp Eng
Quantitative Research Methods VT16 7.5 hp Eng
Quantitative Research Methods VT15 7.5 hp Eng
Research Methods and Methodologies HT15 7.5 hp Eng
Sociala rörelser och social förändring 1880-2008 VT15 7.5 hp 50%
Sociologisk teori och aktuell forskning VT15 7.5 hp
Sociologisk teori och aktuell forskning VT16 7.5 hp
Sociologiska analysinriktningar VT15 7.5 hp
Sociologiska analysinriktningar VT16 7.5 hp
Statistics HT14HT15 7.5 hp Eng
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance HT14 7.5 hp Eng
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT15VT16 7.5 hp Eng
Teaching and Learning in an Intercultural Society HT14VT15HT15VT16 15.0 hp DiEng
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT15 7.5 hp
Theory of Knowledge HT14HT15 7.5 hp Eng
Topos VT15 7.5 hp
Tourism Studies, Master's Dissertation VT15 30.0 hp Eng
Tourism Studies: City Tourism HT14 30.0 hp Eng
Verkligt virtuella rum VT15VT16 7.5 hp