Studieinformation

Anmälan och antagning. Kurs- och utbildningsplaner. Ekonomi. Bostad. Studie- och karriärvägledning. Studieverkstan.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Nedan presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2014/2015. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Advanced Macroeconomics HT14 7.5 hp Eng
Advanced Microeconomics HT14 7.5 hp Eng
Approaches to Political Science HT14 15.0 hp Eng
Biodiversity and Conservation HT14 7.5 hp Eng
Celebrity Cultures VT15 7.5 hp Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT14VT15 15.0 hp 50%Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues HT14 7.5 hp Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT15 7.5 hp Eng
Comparative Politics, Advanced Level VT15 7.5 hp Eng
Comparative Research Methods HT14 7.5 hp Eng
Cultural Theory: Transnational Processes in Europe VT15 7.5 hp Eng
Det existentiella samtalet HT14 30.0 hp 50%Di
Ecosystem Management HT14 7.5 hp Eng
Education and Identity for Borderless Learning HT14VT15 7.5 hp DiEng
Empirical Political Theory HT14 7.5 hp Eng
Environmental Communication VT15 7.5 hp Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT14 7.5 hp Eng
Etnografisk metod: från fältarbete till färdig analys VT15 7.5 hp
Etnologiska kunskapsfält - tematisk fördjupning VT15 7.5 hp
Exponeringens effekter VT15 7.5 hp
Feministiska kunskapsperspektiv och emancipatoriska forskningsmetoder HT14 7.5 hp
Forskningsmetoder för studier av transnationella processer VT15 7.5 hp
Fördjupade författarskapsstudier VT15 15.0 hp
Generation of Knowledge in Environmental Science VT15 7.5 hp Eng
Genushistoria VT15 7.5 hp 50%
Grafisk bildkultur VT15 7.5 hp
Historisk och samhällsvetenskaplig metod VT15 7.5 hp 50%
Infectious Disease Control in Changing Environments HT14 7.5 hp Eng
Infectious Disease Epidemiology HT14 15.0 hp Eng
International Macroeconomics HT14 7.5 hp Eng
Journalism and International Conflicts HT14 15.0 hp Eng
Jämställdhetsarbete - teoretiska perspektiv och begrepp HT14 7.5 hp
Konstens fält VT15 7.5 hp
Kultur- och samhällsanalyser HT14 7.5 hp
Kulturarvssektorn - Historia, minne och kulturarv VT15 7.5 hp 50%
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT14 7.5 hp
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT15 7.5 hp
Media and the Environment HT14 7.5 hp Eng
Media Ethnography VT15 7.5 hp Eng
Media History: Archeology and Archives VT15 7.5 hp Eng
Media Philosophy and New Media Technology VT15 7.5 hp Eng
Medical Geography HT14 7.5 hp Eng
Music in the Online Digital Media Arge VT15 7.5 hp Eng
Nation Branding VT15 7.5 hp Eng
Non-State Actors in International Relations VT15 7.5 hp Eng
Normkritiska perspektiv och arbetssätt HT14 7.5 hp
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå HT14 30.0 hp
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT15 30.0 hp
Organisationer, makt och motstånd HT14 7.5 hp
Orientering i historieforskningens metoder HT14 7.5 hp 50%
Political Decision Making and Environmental Management I HT14 7.5 hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT14 7.5 hp Eng
Praktik inom Idéhistoria HT14VT15 30.0 hp
Qualitative Research Methods HT14 7.5 hp Eng
Quantitative Research Methods VT15 7.5 hp Eng
Sociala rörelser och social förändring 1880-2008 VT15 7.5 hp 50%
Sociologisk teori och aktuell forskning VT15 7.5 hp
Sociologiska analysinriktningar VT15 7.5 hp
Statistics HT14 7.5 hp Eng
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance HT14 7.5 hp Eng
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT15 7.5 hp Eng
Teaching and Learning in an Intercultural Society HT14VT15 15.0 hp DiEng
Theory of Knowledge HT14 7.5 hp Eng
Topos VT15 7.5 hp
Tourism Studies, Master's Dissertation VT15 30.0 hp Eng
Tourism Studies: City Tourism HT14 30.0 hp Eng
Verkligt virtuella rum VT15 7.5 hp