Studieinformation

Anmälan och antagning. Kurs- och utbildningsplaner. Ekonomi. Bostad. Studie- och karriärvägledning. Studieverkstan.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Nedan presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2014/2015. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på kursens namn för att se motsvarande behörigheter.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Academic Writing in English HT14VT15 15.0 hp EnB Eng
Advanced Macroeconomics HT14 7.5 hp Hp Eng
Advanced Microeconomics HT14 7.5 hp Hp Eng
Affärsjuridik HT14VT15 15.0 hp Hp
An Introduction to Business English HT14 7.5 hp EnB Eng
Approaches to Political Science HT14 15.0 hp Hp Eng
Arbetsrätt VT15 7.5 hp
Argumentation och debatt HT14VT15 15.0 hp 50%Kv
Arkeologi A HT14 30.0 hp
Arkeologi B VT15 30.0 hp Hp
Arkeologi C HT14 30.0 hp Hp
Arkivpedagogik VT15 7.5 hp Hp 50%
Arkivvetenskap A HT14 30.0 hp
Arkivvetenskap B VT15 30.0 hp Hp
Arkivvetenskap C HT14 30.0 hp Hp 50%
Arkivvetenskap C, med praktik HT14 30.0 hp Hp
Att skriva för webben och interaktiva medier HT14VT15 7.5 hp 50%Di
Befolkning, kultur och miljö HT14 7.5 hp MaBNkBShA
Beskattningsrätt HT14 15.0 hp Hp
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT15 7.5 hp Hp 50%
Biodiversity and Conservation HT14 7.5 hp Hp Eng
Biologins filosofi HT14 15.0 hp hp
Celebrity Cultures VT15 7.5 hp Hp Eng
Cellens värld VT15 15.0 hp Hp
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT14VT15 15.0 hp Hp 50%Eng
Civilrätt - en introduktion HT14VT15 7.5 hp
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues HT14 7.5 hp Hp Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT15 7.5 hp Hp Eng
Comparative Politics, Advanced Level VT15 7.5 hp Hp Eng
Comparative Research Methods HT14 7.5 hp Hp Eng
Cultural Theory: Transnational Processes in Europe VT15 7.5 hp Hp Eng
Databaser: hantera data för webben HT14 7.5 hp 50%Di
Democracy: the Swedish Way HT14 7.5 hp EnB Eng
Det existentiella samtalet HT14 30.0 hp Hp 50%Di
Development and Learning VT15 7.5 hp Hp Eng
Digital fotografi och bildbehandling VT15 7.5 hp 25%Em
Digital fotografi och bildspråk HT14 7.5 hp Hp 25%Em
Digital grafik och illustration HT14VT15 7.5 hp 25%Em
Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet (Förskolelyftet II), uppdragsutbildning HT14 7.5 hp Hp 25%Di
Dryckeskunskap HT14 15.0 hp 50%Di
E-bokdesign och produktion HT14 7.5 hp Hp 25%Em
Economics B HT14VT15 30.0 hp Hp Eng
Economics C HT14VT15 30.0 hp Hp Eng
Ecosystem Management HT14 7.5 hp Hp Eng
Education and Identity for Borderless Learning HT14VT15 7.5 hp Hp DiEng
Ekologi och naturresurser VT15 15.0 hp Hp
Empirical Political Theory HT14 7.5 hp Hp Eng
Engelska A HT14VT15 30.0 hp EnBShA
Engelska B HT14VT15 30.0 hp Hp
Engelska C HT14VT15 30.0 hp Hp
English Children´s and Youth Culture HT14 7.5 hp Hp Eng
English for Higher Education Studies HT14 15.0 hp EnB Eng
Environment and Development VT15 7.5 hp EnB Eng
Environmental Communication VT15 7.5 hp Hp Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT14 7.5 hp Hp Eng
Estetik A HT14 30.0 hp HiAShA
Estetik B VT15 30.0 hp Hp
Estetik C HT14 30.0 hp Hp
Estetik och genus VT15 7.5 hp Hp
Estetikens idéhistoria VT15 15.0 hp
Estetiska färdigheter: Bild VT15 15.0 hp Hp Di
Estetiska färdigheter: Musik VT15 15.0 hp Hp Di
Etnografisk metod: från fältarbete till färdig analys VT15 7.5 hp Hp
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa HT14VT15 30.0 hp
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa HT14VT15 30.0 hp Hp
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa HT14VT15 30.0 hp Hp
Etnologiska kunskapsfält - tematisk fördjupning VT15 7.5 hp Hp
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT14 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT14 60.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT15 15.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter (distans) VT15 15.0 hp HiAShA Di
EU-rättens grunder HT14VT15 7.5 hp
Event and Project Management VT15 7.5 hp Hp Eng
Exponeringens effekter VT15 7.5 hp Hp
Feministiska kunskapsperspektiv och emancipatoriska forskningsmetoder HT14 7.5 hp Hp
Filosofi A HT14VT15 30.0 hp
Filosofi B HT14VT15 30.0 hp Hp
Filosofi C HT14VT15 30.0 hp Hp
Filosofins historia HT14VT15 15.0 hp 50%Di
Floristik och faunistik So14 7.5 hp
Forskningsmetoder för studier av transnationella processer VT15 7.5 hp Hp
Fördjupade författarskapsstudier VT15 15.0 hp Hp
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT14 15.0 hp Hp
Företagsekonomi A HT14 30.0 hp MaCShA
Företagsekonomi B VT15 30.0 hp Hp
Företagsekonomi C HT14 30.0 hp Hp
Förhandlingens retorik HT14 15.0 hp 50%Kv
Generation of Knowledge in Environmental Science VT15 7.5 hp Hp Eng
Genushistoria VT15 7.5 hp Hp 50%
Genusvetenskap A HT14VT15 30.0 hp
Genusvetenskap B HT14VT15 30.0 hp Hp
Genusvetenskap C VT15 30.0 hp Hp
Geografi A HT14 30.0 hp EnB
Geografi B VT15 30.0 hp Hp
Geografi C HT14 30.0 hp Hp
Grafisk bildkultur VT15 7.5 hp Hp
Grafisk design från tryck till skärm VT15 7.5 hp Hp 50%Em
Grekiska för filosofer HT14 15.0 hp 50%Kv
Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass HT14VT15 7.5 hp Hp 25%Dag
Handelsrättslig översiktskurs VT15 15.0 hp ShA
Hembygds- och släktforskning i arkivet VT15 7.5 hp Hp 50%
Historia A HT14 30.0 hp
Historia AB VT15 60.0 hp
Historia B HT14VT15 30.0 hp Hp
Historia C HT14VT15 30.0 hp Hp
Historia för lärare i gymnasieskolan (61-90 hp) - Ingår i Lärarlyftet VT15 30.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9 (16-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 30.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9 (31-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 15.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 45.0 hp Hp 50%Di
Historieforskning för arkivarier VT15 15.0 hp 50%
Historisk och samhällsvetenskaplig metod VT15 7.5 hp Hp 50%
Hospitality Management HT14 7.5 hp Hp Eng
Hållbar utveckling: Tvärvetenskaplig översiktskurs HT14 7.5 hp 25%
Idéhistoria A HT14VT15 30.0 hp
Idéhistoria B HT14VT15 30.0 hp Hp
Idéhistoria C HT14VT15 30.0 hp Hp
Infectious Disease Control in Changing Environments HT14 7.5 hp Hp Eng
Infectious Disease Epidemiology HT14 15.0 hp Hp Eng
Information and Communication Technology (ICT) in Tourism HT14 7.5 hp Hp Eng
Interkulturell handledning av studenter HT14VT15 7.5 hp Hp 25%
International Macroeconomics HT14 7.5 hp Hp Eng
International Relations A HT14 30.0 hp EnBShA Eng
Internationell hälsa A HT14 30.0 hp
Internationell hälsa B VT15 30.0 hp Hp
Internationella relationer B VT15 30.0 hp Hp
Internationella relationer C HT14VT15 30.0 hp Hp
Introduction to Academic English VT15 15.0 hp EnB Eng
Introduktion till miljö och utveckling HT14VT15 7.5 hp MaBNkBShA
Islam och muslimer i svenskt samhälle och skola So14 7.5 hp 50%
Journalism and International Conflicts HT14 15.0 hp Hp Eng
Journalistik för akademiker HT14 60.0 hp Hp
Jämställdhetsarbete - teoretiska perspektiv och begrepp HT14 7.5 hp Hp
Klassikerläsning: Adam Smith HT14 7.5 hp Hp 50%
Klassikerläsning: Margaret Mead VT15 7.5 hp Hp 50%
Kommunikationsteori och analys VT15 7.5 hp EnBShA
Komparativ offentlig rätt HT14 30.0 hp Hp
Konstens fält VT15 7.5 hp Hp
Konstvetenskap A HT14 30.0 hp DagDi
Konstvetenskap B VT15 30.0 hp Hp DagDi
Konstvetenskap C HT14 30.0 hp Hp
Kreativt skrivande A HT14VT15 30.0 hp
Kultur och entreprenörskap VT15 15.0 hp Hp 50%
Kultur- och samhällsanalyser HT14 7.5 hp Hp
Kulturarvssektorn - Historia, minne och kulturarv VT15 7.5 hp Hp 50%
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT14 7.5 hp Hp
Leadership and Conflict Management VT15 7.5 hp Hp Eng
Ledarskap i klassrummet HT14 7.5 hp 50%
Likabehandling och normkritiska perspektiv i skolan VT15 7.5 hp 50%
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT14 30.0 hp
Litteraturvetenskap A med skapande svenska, dramainriktning HT14 30.0 hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska VT15 30.0 hp Hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska, dramainriktning VT15 30.0 hp Hp
Litteraturvetenskap C HT14 30.0 hp Hp
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT15 7.5 hp Hp
Marinarkeologi HT14 30.0 hp
Media and Storytelling VT15 15.0 hp EnB 50%EmEng
Media and the Environment HT14 7.5 hp Hp Eng
Media Ethnography VT15 7.5 hp Hp Eng
Media History: Archeology and Archives VT15 7.5 hp Hp Eng
Media Philosophy and New Media Technology VT15 7.5 hp Hp Eng
Media Production: Texts and Images HT14 15.0 hp EnBShA Eng
Media, Culture and Society 1 HT14VT15 7.5 hp Hp Eng
Media, Culture and Society 2 HT14VT15 7.5 hp Hp Eng
Medical Geography HT14 7.5 hp Hp Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A HT14VT15 30.0 hp EnBShA
Medie- och kommunikationsvetenskap B HT14VT15 30.0 hp Hp
Medie- och kommunikationsvetenskap C HT14VT15 30.0 hp Hp
Medieaktivism VT15 30.0 hp Hp Di
Mediekritik VT15 15.0 hp Hp
Medieproduktion: text och bild VT15 15.0 hp EnBShA
Medier, lag och rätt VT15 7.5 hp EnBShA
Medieteknik A HT14VT15 30.0 hp
Medieteknik B VT15 30.0 hp Hp
Medieteknik C HT14 30.0 hp Hp
Mentorsuppdraget i läraryrket HT14VT15 7.5 hp Hp 25%
Mentorsuppdraget: påbyggnad för handledare HT14VT15 3.0 hp Hp 10%
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi VT15 7.5 hp Hp
Miljöjuridik HT14 7.5 hp
Miljökemi och miljötoxikologi HT14 7.5 hp Hp
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT15 15.0 hp Hp
Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete HT14 7.5 hp Hp
Mobila tjänster och gränssnitt VT15 7.5 hp Hp
Modern Tourism HT14 7.5 hp Hp Eng
Music in the Online Digital Media Arge VT15 7.5 hp Hp Eng
Musik för fritidspedagoger eller motsvarande (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Musik för lärare, årskurs 1-3 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Musik för lärare, årskurs 4-6 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Mystik, esoterism och andlighet VT15 7.5 hp 50%Kv
Människan och medicinen HT14 15.0 hp Hp
Nation Branding VT15 7.5 hp Hp Eng
Nationalekonomi A HT14VT15 30.0 hp MaCShA
Naturens organismer och processer VT15 22.5 hp MaBNkBShA
Naturresurshushållning VT15 15.0 hp Hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning (Förskolelyftet), uppdragsutbildning HT14 7.5 hp Hp 25%Di
Non-State Actors in International Relations VT15 7.5 hp Hp Eng
Nordic Politics in Comparative Perspective VT15 7.5 hp EnBShA Eng
Normkritiska perspektiv och arbetssätt HT14 7.5 hp Hp
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå HT14 30.0 hp Hp
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT15 30.0 hp Hp
Opinionsbildning i Almedalen So14 7.5 hp Hp 50%
Organisationer, makt och motstånd HT14 7.5 hp Hp
Orientering i historieforskningens metoder HT14 7.5 hp Hp 50%
Paleografi VT15 7.5 hp 50%
Pedagogik A med interkulturell inriktning HT14 30.0 hp
Pedagogik B med interkulturell inriktning VT15 30.0 hp Hp
Pedagogik C med interkulturell inriktning HT14 30.0 hp Hp
Political Decision Making and Environmental Management I HT14 7.5 hp Hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT14 7.5 hp Hp Eng
Politisk retorik VT15 15.0 hp 50%Kv
Postkolonial teori och estetik HT14 7.5 hp Hp 50%
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa HT14VT15 30.0 hp Hp
Praktik inom Idéhistoria HT14VT15 30.0 hp Hp
Psykologi A HT14VT15 30.0 hp
Psykologi B HT14VT15 30.0 hp Hp
Psykologi C HT14VT15 30.0 hp Hp
Publik- och omvärldsanalys VT15 15.0 hp Hp
Qualitative Research Methods HT14 7.5 hp Hp Eng
Quality Assurance in Tourism Destinations HT14 7.5 hp Hp Eng
Quantitative Research Methods VT15 7.5 hp Hp Eng
Religion för lärare årskurs 7-9, (16-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%Di
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II VT15 45.0 hp Hp 50%Di
Religion i dialog och konflikt HT14 7.5 hp 50%Kv
Religion i Stockholm VT15 7.5 hp 50%Kv
Religionsjournalistik HT14 7.5 hp 50%Di
Religionskunskap för lärare i gymnasieskolan, 30 hp (61-90 hp). Ingår i Lärarlyftet VT15 30.0 hp Hp 50%Di
Religionsvetenskap A HT14VT15 30.0 hp 100%50%DagDi
Religionsvetenskap B inriktning samtidsstudier HT14VT15 30.0 hp Hp
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier HT14VT15 30.0 hp Hp
Retorik A HT14VT15 30.0 hp
Retorik B HT14VT15 30.0 hp Hp
Retorik C HT14VT15 30.0 hp Hp
Retorik i praktiken HT14VT15 7.5 hp 50%Kv
Rättsstat och offentlig rätt VT15 15.0 hp Hp
Samkönat begär i historia och kultur VT15 7.5 hp 50%
Samtida filosofi HT14VT15 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi HT14VT15 7.5 hp Hp 50%
Scriptprogrammering för webben HT14 7.5 hp 50%Em
Sensorik - kunskap om våra sinnen VT15 7.5 hp 50%Di
Sexualitet och etnicitet VT15 7.5 hp 50%
Sexualitet, kropp, estetik HT14 7.5 hp 50%
Sexualpolitikens konflikter HT14 7.5 hp 50%
Sociala rörelser och social förändring 1880-2008 VT15 7.5 hp Hp 50%
Sociologi A HT14VT15 30.0 hp
Sociologi B HT14VT15 30.0 hp Hp
Sociologi C HT14 30.0 hp Hp
Sociologisk teori och aktuell forskning VT15 7.5 hp Hp
Sociologiska analysinriktningar VT15 7.5 hp Hp
Statistics HT14 7.5 hp Hp Eng
Statistik för arbetslivet HT14 15.0 hp 50%Di
Statistik för miljövetare HT14VT15 7.5 hp Hp
Statsvetenskap A HT14VT15 30.0 hp
Statsvetenskap B HT14VT15 30.0 hp Hp
Statsvetenskap C HT14VT15 30.0 hp Hp
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance HT14 7.5 hp Hp Eng
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT15 7.5 hp Hp Eng
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT14VT15 30.0 hp
Svenska B HT14 30.0 hp Hp
Svenska B VT15 30.0 hp Hp
Svenska C HT14VT15 30.0 hp Hp
Teaching and Learning in an Intercultural Society HT14VT15 15.0 hp Hp DiEng
The Environment and Organisation HT14 15.0 hp Hp Eng
The Human Body and Movement HT14 7.5 hp Hp Eng
Theories of International Relations HT14VT15 7.5 hp Hp Eng
Theories of Interpretive and Critical Research HT14VT15 7.5 hp Hp Eng
Theory of Knowledge HT14 7.5 hp Hp Eng
Tillämpad ekologi VT15 7.5 hp Hp
Tillämpad naturgeografi HT14 7.5 hp Hp
Topos VT15 7.5 hp Hp
Tourism Management VT15 7.5 hp Hp Eng
Tourism Operations VT15 7.5 hp Hp Eng
Tourism Revenue Management and Pricing VT15 7.5 hp Hp Eng
Tourism Studies, Master's Dissertation VT15 30.0 hp Hp Eng
Tourism Studies: City Tourism HT14 30.0 hp Hp Eng
Turismvetenskap A HT14 30.0 hp
Turismvetenskap B VT15 30.0 hp Hp
Turismvetenskap C VT15 30.0 hp Hp
Typsnittsdesign och fontutveckling HT14 15.0 hp Hp 50%Em
Typsnittsdesign och typografi VT15 7.5 hp 50%Em
Utveckling och internationellt samarbete A HT14 30.0 hp
Utveckling och internationellt samarbete B VT15 30.0 hp Hp
Utveckling och internationellt samarbete C VT15 30.0 hp Hp
Varför finns religion? HT14 7.5 hp 50%Kv
Webbutveckling med PHP HT14VT15 7.5 hp 50%Di
Verkligt virtuella rum VT15 7.5 hp Hp
Vinets utveckling, dess historia, ekonomi, kemi och biologi HT14 15.0 hp 50%Di
Våga tala - praktiska övningar HT14VT15 7.5 hp 50%EmKv
Ölets kultur och vetenskap HT14 7.5 hp 50%Di
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT14 15.0 hp Hp