Studieinformation

Anmälan och antagning. Kurs- och utbildningsplaner. Ekonomi. Bostad. Studie- och karriärvägledning. Studieverkstan.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Nedan presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2014/2015. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på kursens namn för att se motsvarande behörigheter.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Academic Writing in English HT14VT15 15.0 hp EnB Eng
Advanced Macroeconomics HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Advanced Microeconomics HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Affärsjuridik HT14VT15HT15VT16 15.0 hp Hp
Analytical Tools in Environmental Science VT16 7.5 hp Hp Eng
Approaches to Political Science HT14HT15 15.0 hp Hp Eng
Arbetsrätt VT15VT16 7.5 hp
Argumentation och debatt HT14VT15 15.0 hp 50%Kv
Arkeologi A HT14HT15 30.0 hp
Arkeologi B VT15VT16 30.0 hp Hp
Arkeologi C HT14HT15 30.0 hp Hp
Arkivpedagogik VT15VT16 7.5 hp Hp 100%50%
Arkivvetenskap A HT14 30.0 hp
Arkivvetenskap A HT15 30.0 hp
Arkivvetenskap B VT15 30.0 hp Hp
Arkivvetenskap B VT16 30.0 hp Hp
Arkivvetenskap C HT14 30.0 hp Hp 50%
Arkivvetenskap C HT15 30.0 hp Hp
Arkivvetenskap C, med praktik HT14 30.0 hp Hp
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT16 30.0 hp Hp
Att skriva för webben och interaktiva medier HT14VT15HT15VT16 7.5 hp 50%Di
Befolkning, kultur och miljö HT14HT15 7.5 hp MaBNkBShA
Beskattningsrätt HT14HT15 15.0 hp Hp
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT15VT16 7.5 hp Hp 50%
Biodiversity and Conservation HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Biologins filosofi HT14HT15 15.0 hp hp
Canonical Texts in Media Theory HT15 7.5 hp Hp Eng
Celebrity Cultures VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Cellens värld VT15VT16 15.0 hp Hp
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT14VT15HT15VT16 15.0 hp Hp 50%Eng
Child and Youth Culture/Media with a Gender Perspective VT16 7.5 hp Hp Eng
Civilrätt - en introduktion HT14VT15HT15VT16 7.5 hp
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues HT14 7.5 hp Hp Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Comparative European Politics HT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Comparative Politics, Advanced Level VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Comparative Research Methods HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Creative Writing and Reading VT16 7.5 hp Hp Eng
Cultural Theory: Transnational Processes in Europe VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Databaser: hantera data för webben HT14VT16 7.5 hp 50%Di
Democracy: the Swedish Way HT14HT15 7.5 hp EnB Eng
Det existentiella samtalet HT14 30.0 hp Hp 50%Di
Det existentiella samtalet HT15 30.0 hp Hp 50%Di
Development and Learning VT15 7.5 hp Hp Eng
Digital fotografi och bildbehandling VT15VT16 7.5 hp 25%Em
Digital fotografi och bildspråk HT14 7.5 hp Hp 25%Em
Digital fotografi och bildspråk HT15 7.5 hp Hp 25%Em
Digital grafik och illustration HT14VT15VT16 7.5 hp 25%Em
Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet (Förskolelyftet II), uppdragsutbildning HT14 7.5 hp Hp 25%Di
Dryckeskunskap HT14HT15 15.0 hp 50%Di
E-bokdesign och produktion HT14HT15 7.5 hp Hp 25%Em
Economics B HT14VT15 30.0 hp Hp Eng
Economics B HT15VT16 30.0 hp Hp Eng
Economics C HT14VT15 30.0 hp Hp Eng
Economics C HT15VT16 30.0 hp Hp Eng
Ecosystem Management HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Education and Identity for Borderless Learning HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp DiEng
Ekologi och naturresurser VT15VT16 15.0 hp Hp
Empirical Political Theory HT14 7.5 hp Hp Eng
Engelska A HT14VT15 30.0 hp EnBShA
Engelska B HT14VT15 30.0 hp Hp
Engelska C HT14VT15 30.0 hp Hp
English A HT15VT16 30.0 hp EnBShA Eng
English B HT15VT16 30.0 hp Hp Eng
English C HT15VT16 30.0 hp Hp Eng
English Children´s and Youth Culture HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
English for Higher Education Studies HT14 15.0 hp EnB Eng
Environment and Development VT15 7.5 hp EnB Eng
Environmental Communication VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT15 7.5 hp Hp Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT15 7.5 hp Hp Eng
Estetik A HT14 30.0 hp HiAShA
Estetik A HT15 30.0 hp HiAShA
Estetik B VT15VT16 30.0 hp Hp
Estetik C HT14HT15 30.0 hp Hp
Estetik och genus VT15VT16 7.5 hp Hp
Estetikens idéhistoria VT15VT16 15.0 hp
Estetiska färdigheter: Bild VT15VT16 15.0 hp Hp Di
Estetiska färdigheter: Musik VT15VT16 15.0 hp Hp Di
Etnografisk metod: från fältarbete till färdig analys VT15 7.5 hp Hp
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Etnologiska kunskapsfält - tematisk fördjupning VT15VT16 7.5 hp Hp
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT14HT15 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT14HT15 60.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT15VT16 15.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter (distans) VT15 15.0 hp HiAShA Di
EU-rättens grunder HT14VT15HT15 7.5 hp
Event and Project Management VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Exponeringens effekter VT15VT16 7.5 hp Hp
Feministiska kunskapsperspektiv och emancipatoriska forskningsmetoder HT14 7.5 hp Hp
Filosofi A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Filosofi B HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Filosofi C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Filosofins historia HT14VT15HT15VT16 15.0 hp 50%Di
Floristik och faunistik So15 7.5 hp
Forskningsmetoder för studier av transnationella processer VT15VT16 7.5 hp Hp
Fördjupade författarskapsstudier VT15VT16 15.0 hp Hp
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT14HT15 15.0 hp Hp
Företagsekonomi A HT14HT15 30.0 hp MaCShA
Företagsekonomi B VT15VT16 30.0 hp Hp
Företagsekonomi C HT14 30.0 hp Hp
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT15 30.0 hp Hp
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT15 30.0 hp Hp
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation och ledarskap HT15 30.0 hp Hp
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT15 30.0 hp Hp
Förhandlingens retorik HT14 15.0 hp 50%Kv
Generation of Knowledge in Environmental Science VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Genushistoria VT15 7.5 hp Hp 50%
Genusvetenskap A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Genusvetenskap B HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Genusvetenskap C VT15VT16 30.0 hp Hp
Geografi A HT14HT15 30.0 hp EnB
Geografi B VT15VT16 30.0 hp Hp
Geografi C HT14HT15 30.0 hp Hp
Grafisk bildkultur VT15 7.5 hp Hp
Grafisk design från tryck till skärm VT15VT16 7.5 hp Hp 50%Em
Grekiska för filosofer HT14HT15 15.0 hp 50%Kv
Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass HT14VT15VT16 7.5 hp Hp 25%Dag
Handelsrättslig översiktskurs VT15VT16 15.0 hp ShA
Helig Hälsa VT15VT16 7.5 hp 50%KvDi
Hembygds- och släktforskning i arkivet VT15VT16 7.5 hp Hp 50%
Historia A HT14HT15 30.0 hp
Historia AB VT15VT16 60.0 hp
Historia B HT14VT15VT16 30.0 hp Hp
Historia C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Historia för lärare i gymnasieskolan (61-90 hp) - Ingår i Lärarlyftet VT15 30.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9 (16-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 30.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9 (31-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 15.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 45.0 hp Hp 50%Di
Historieforskning för arkivarier VT15VT16 15.0 hp 50%
Historisk och samhällsvetenskaplig metod VT15 7.5 hp Hp 50%
Hospitality Management HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Hållbar utveckling: Tvärvetenskaplig översiktskurs HT14 7.5 hp 25%
Hälsa och social förändring HT15 7.5 hp Hp
Idéhistoria A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Idéhistoria B HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Idéhistoria C HT14VT15HT15 30.0 hp Hp
Infectious Disease Control in Changing Environments HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Infectious Disease Epidemiology HT14HT15 15.0 hp Hp Eng
Information and Communication Technology (ICT) in Tourism HT14 7.5 hp Hp Eng
Interkulturell handledning av studenter HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp 25%
International Macroeconomics HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
International Relations A HT14 30.0 hp EnBShA Eng
International Relations A HT15 30.0 hp EnBShA Eng
Internationell hälsa A HT14HT15 30.0 hp EnBShA
Internationell hälsa B VT15VT16 30.0 hp Hp
Internationella relationer B VT15VT16 30.0 hp Hp
Internationella relationer C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet HT15 7.5 hp Hp
Introduction to Academic English VT15HT15VT16 15.0 hp EnB Eng
Introduction to Academic Writing in English HT15VT16 15.0 hp EnB Eng
Introduction to Business English HT14VT15HT15VT16 7.5 hp EnB Eng
Introduktion till miljö och utveckling HT14VT15 7.5 hp MaBNkBShA
Journalism and International Conflicts HT14HT15 15.0 hp Hp Eng
Journalistik för akademiker HT14HT15 60.0 hp Hp
Jämställdhetsarbete - teoretiska perspektiv och begrepp HT14 7.5 hp Hp
Klassikerläsning: Adam Smith HT14 7.5 hp Hp 50%
Klassikerläsning: Carl Schmitt HT15 7.5 hp Hp 50%
Klassikerläsning: Foucault VT16 7.5 hp Hp 50%
Klassikerläsning: Margaret Mead VT15 7.5 hp Hp 50%
Kommunikationsteori och analys VT15 7.5 hp EnBShA
Kommunikationsteori och analys VT16 7.5 hp EnBShA
Komparativ offentlig rätt HT14HT15 30.0 hp Hp
Konstens fält VT15VT16 7.5 hp Hp
Konstvetenskap A HT14HT15 30.0 hp DagDi
Konstvetenskap B VT15VT16 30.0 hp Hp DagDi
Konstvetenskap C HT14HT15 30.0 hp Hp
Kreativt skrivande A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Kultur och entreprenörskap VT15VT16 15.0 hp Hp 50%
Kultur- och samhällsanalyser HT14HT15 7.5 hp Hp
Kulturarvssektorn - Historia, minne och kulturarv VT15 7.5 hp Hp 50%
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT14HT15 7.5 hp Hp
Kvalitativa metoder VT16 7.5 hp Hp
Latin för retoriker, med inslag av klassisk grekiska VT16 15.0 hp Hp
Leadership and Conflict Management VT15 7.5 hp Hp Eng
Ledarskap i klassrummet HT14 7.5 hp 50%
Likabehandling och normkritiska perspektiv i skolan VT15 7.5 hp 50%
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT14HT15 30.0 hp
Litteraturvetenskap A med skapande svenska, dramainriktning HT14HT15 30.0 hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska VT15VT16 30.0 hp Hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska, dramainriktning VT15VT16 30.0 hp Hp
Litteraturvetenskap C HT14HT15 30.0 hp Hp
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT15VT16 7.5 hp Hp
Marinarkeologi HT14 30.0 hp
Marinarkeologi, introduktionskurs HT15 10.0 hp Di
Media and Culture Industries HT15 7.5 hp Hp Eng
Media and Everyday Life HT15 7.5 hp Hp Eng
Media and Representation HT15 7.5 hp Hp Eng
Media and Storytelling VT15 15.0 hp EnB 50%EmEng
Media and the Environment HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Media Ethnography VT15 7.5 hp Hp Eng
Media History: Archeology and Archives VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Media Philosophy and New Media Technology VT15 7.5 hp Hp Eng
Media Production: Texts and Images HT14 15.0 hp EnBShA Eng
Media Production: Visual Narratives HT15 15.0 hp hp Eng
Media, Culture and Society 1 HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Media, Culture and Society 2 HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Medical Geography HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp EnBShA
Medie- och kommunikationsvetenskap B HT14VT15 30.0 hp Hp
Medie- och kommunikationsvetenskap B HT15VT16 30.0 hp Hp
Medie- och kommunikationsvetenskap C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Medieaktivism VT15VT16 30.0 hp Hp Di
Mediekritik VT15 15.0 hp Hp
Mediekritik VT16 15.0 hp Hp
Medieproduktion: text och bild VT15 15.0 hp EnBShA
Medieproduktion: text och bild VT16 15.0 hp EnBShA
Medier, lag och rätt VT15 7.5 hp EnBShA
Medier, lag och rätt VT16 7.5 hp EnBShA
Medieteknik A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Medieteknik B VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Medieteknik C HT14HT15 30.0 hp Hp
Mentorsuppdraget i läraryrket HT14VT15 7.5 hp Hp 25%
Mentorsuppdraget: påbyggnad för handledare HT14VT15 3.0 hp Hp 10%
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi VT15VT16 7.5 hp Hp
Miljöjuridik HT14 7.5 hp
Miljökemi och miljötoxikologi HT14HT15 7.5 hp Hp
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT15VT16 15.0 hp Hp
Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete HT14HT15 7.5 hp Hp
Mobila tjänster och gränssnitt VT15VT16 7.5 hp Hp
Modern Tourism HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT15 7.5 hp Hp Eng
Music in the Online Digital Media Age VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Musik för fritidspedagoger eller motsvarande (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Musik för lärare, årskurs 1-3 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Musik för lärare, årskurs 4-6 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Mystik, esoterism och andlighet VT15VT16 7.5 hp 50%Kv
Människan och medicinen HT14HT15 15.0 hp Hp
Nation Branding VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Nationalekonomi A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp MaCShA
Naturens organismer och processer VT15VT16 22.5 hp MaBNkBShA
Naturorienterande ämnen och teknik för grundskolans årskurser 4-6 HT15 30.0 hp Hp
Naturresurshushållning VT15VT16 15.0 hp Hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning (Förskolelyftet), uppdragsutbildning HT14 7.5 hp Hp 25%Di
Non-State Actors in International Relations VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Nordic Politics in Comparative Perspective VT15VT16 7.5 hp EnBShA Eng
Normkritiska perspektiv och arbetssätt HT14 7.5 hp Hp
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå HT14HT15 30.0 hp Hp
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT15 30.0 hp Hp
Organisationer, makt och motstånd HT14 7.5 hp Hp
Orientering i historieforskningens metoder HT14 7.5 hp Hp 50%
Paleografi VT15VT16 7.5 hp 50%
Pedagogik A med interkulturell inriktning HT14HT15 30.0 hp
Pedagogik B med interkulturell inriktning VT15VT16 30.0 hp Hp
Pedagogik C med interkulturell inriktning HT14HT15 30.0 hp Hp
Political Decision Making and Environmental Management I HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT14 7.5 hp Hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT15 7.5 hp Hp Eng
Politisk retorik VT15 15.0 hp 50%Kv
Postkolonial teori och estetik HT14 7.5 hp Hp 50%
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Praktik inom Idéhistoria HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Psykologi A HT14VT15 30.0 hp
Psykologi A HT15VT16 30.0 hp
Psykologi B HT14VT15 30.0 hp Hp
Psykologi B HT15VT16 30.0 hp Hp
Psykologi C HT14VT15 30.0 hp Hp
Psykologi C HT15VT16 30.0 hp Hp
Publik- och omvärldsanalys VT15 15.0 hp Hp
Publik- och omvärldsanalys VT16 10.0 hp Hp 75%
Qualitative Research Methods HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Quality Assurance in Tourism Destinations HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Quantitative Research Methods VT16 7.5 hp Hp Eng
Quantitative Research Methods VT15 7.5 hp Hp Eng
Religion för lärare årskurs 7-9, (16-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%Di
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II VT15 45.0 hp Hp 50%Di
Religion i dialog och konflikt HT14HT15 7.5 hp 50%Kv
Religion i Stockholm VT15 7.5 hp 50%Kv
Religionsjournalistik HT14 7.5 hp 50%Di
Religionskunskap för lärare i gymnasieskolan, 30 hp (61-90 hp). Ingår i Lärarlyftet VT15 30.0 hp Hp 50%Di
Religionsvetenskap A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp 100%50%DagDi
Religionsvetenskap B inriktning samtidsstudier HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Religionsvetenskapliga studier HT15 60.0 hp
Research Methods and Methodologies HT15 7.5 hp Hp Eng
Retorik A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Retorik B HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Retorik C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Retorik i praktiken HT14VT15HT15VT16 7.5 hp 50%EmKv
Rättsstat och offentlig rätt VT15VT16 15.0 hp Hp
Samhällsorienterande ämnen för grundskolans årskurser 4-6 HT15 30.0 hp Hp
Samkönat begär i historia och kultur VT15 7.5 hp 50%
Samtida filosofi HT14VT15HT15VT16 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp 50%
Scriptprogrammering för webben HT14 7.5 hp 50%Em
Sensorik - kunskap om våra sinnen VT15HT15 7.5 hp 50%Di
Sexualitet och etnicitet VT15VT16 7.5 hp 50%
Sexualitet, kropp, estetik HT14HT15 7.5 hp 50%
Sexualpolitikens konflikter HT14 7.5 hp 50%
Sociala rörelser och social förändring 1880-2008 VT15 7.5 hp Hp 50%
Sociologi A HT14VT15 30.0 hp
Sociologi A HT15VT16 30.0 hp
Sociologi B HT14VT15 30.0 hp Hp
Sociologi B HT15VT16 30.0 hp Hp
Sociologi C HT14 30.0 hp Hp
Sociologi C HT15 30.0 hp Hp
Sociologisk teori och aktuell forskning VT15 7.5 hp Hp
Sociologisk teori och aktuell forskning VT16 7.5 hp Hp
Sociologiska analysinriktningar VT15 7.5 hp Hp
Sociologiska analysinriktningar VT16 7.5 hp Hp
Statistics HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Statistik för arbetslivet HT14 15.0 hp 50%Di
Statistik för miljövetare HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp
Statsvetenskap A HT14VT15 30.0 hp EnBShA
Statsvetenskap A HT15VT16 30.0 hp EnBShA
Statsvetenskap B HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Statsvetenskap C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance HT14 7.5 hp Hp Eng
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Swedish for International Students 1 HT15VT16 7.5 hp EnB 75%Eng
Swedish for International Students 2 HT15VT16 7.5 hp Hp 75%Eng
Swedish for International Students 3 VT16 7.5 hp Hp 75%Eng
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Svenska B HT14 30.0 hp Hp
Svenska B VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Svenska C HT14VT15HT15VT16 30.0 hp Hp
Teaching and Learning in an Intercultural Society HT14VT15HT15VT16 15.0 hp Hp DiEng
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT15 7.5 hp Hp
The Environment and Organisation HT14HT15 15.0 hp Hp Eng
The Human Body and Movement HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Theories of International Relations HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Theories of Interpretive and Critical Research HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Theory of Knowledge HT14HT15 7.5 hp Hp Eng
Tillämpad ekologi VT15VT16 7.5 hp Hp
Tillämpad naturgeografi HT14HT15 7.5 hp Hp
Topos VT15 7.5 hp Hp
Tourism Management VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Tourism Operations VT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Tourism Revenue Management and Pricing VT15 7.5 hp Hp Eng
Tourism Studies, Master's Dissertation VT15 30.0 hp Hp Eng
Tourism Studies: City Tourism HT14 30.0 hp Hp Eng
Turismvetenskap A HT14HT15 30.0 hp
Turismvetenskap B VT15VT16 30.0 hp Hp
Turismvetenskap C VT15VT16 30.0 hp Hp
Typsnittsdesign och fontutveckling HT14HT15 15.0 hp Hp 50%Em
Typsnittsdesign och typografi VT15VT16 7.5 hp 50%Em
Utveckling och internationellt samarbete A HT14 30.0 hp EnBShA
Utveckling och internationellt samarbete B VT15 30.0 hp Hp
Utveckling och internationellt samarbete C VT15 30.0 hp Hp
Varför finns religion? HT14HT15 7.5 hp 50%Kv
Webbutveckling med PHP HT14VT15HT15VT16 7.5 hp 50%Di
Verkligt virtuella rum VT15VT16 7.5 hp Hp
Vinets utveckling, dess historia, ekonomi, kemi och biologi HT14HT15VT16 15.0 hp 50%Di
Våga tala - praktiska övningar HT14VT15HT15VT16 7.5 hp 50%EmKv
Ölets kultur och vetenskap HT14VT16 7.5 hp 50%Di
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT14HT15 15.0 hp Hp