Studieinformation

Anmälan och antagning. Kurs- och utbildningsplaner. Ekonomi. Bostad. Studie- och karriärvägledning. Studieverkstan.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Nedan presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2014/2015. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på kursens namn för att se motsvarande behörigheter.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Academic Writing in English VT14HT14VT15 15.0 hp EnB Eng
Adoption och identitet i ett interkulturellt perspektiv VT14 7.5 hp 50%Kv
Affärsjuridik VT14HT14VT15 15.0 hp Hp
An Introduction to Business English HT14 7.5 hp EnB Eng
Animerad grafik och postproduktion VT14 15.0 hp 50%Kv
Arbetsrätt VT14VT15 7.5 hp
Argumentation och debatt VT14HT14VT15 15.0 hp 50%Kv
Arkeologi A HT14 30.0 hp
Arkivvetenskap A HT14 30.0 hp
Att skriva för webben och interaktiva medier VT14HT14VT15 7.5 hp 50%Di
Befolkning, kultur och miljö HT14 7.5 hp MaBNkBShA
Beskattningsrätt HT14 15.0 hp Hp
Biologins filosofi HT14 15.0 hp hp
Civilrätt - en introduktion VT14HT14VT15 7.5 hp
Databaser: hantera data för webben HT14 7.5 hp 50%Di
Democracy: the Swedish Way HT14 7.5 hp EnB Eng
Development and Learning VT14 7.5 hp Hp Eng
Development and Learning VT15 7.5 hp Hp Eng
Digital fotografi och bildbehandling VT14VT15 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration HT14VT15 7.5 hp 25%Em
Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet (Förskolelyftet II), uppdragsutbildning VT14HT14 7.5 hp Hp 10%25%Di
Dryckeskunskap HT14 15.0 hp 50%Di
Engelska A VT14 30.0 hp EnBShA
Engelska A HT14VT15 30.0 hp EnBShA
English for Higher Education Studies VT14HT14VT15 15.0 hp EnB Eng
Environment and Development VT14VT15 7.5 hp EnB Eng
Estetik A HT14 30.0 hp HiAShA
Estetik och genus VT14VT15 7.5 hp Hp
Estetikens idéhistoria VT14VT15 15.0 hp
Estetiska färdigheter: Bild VT15 15.0 hp Hp Di
Estetiska färdigheter: Musik VT15 15.0 hp Hp Di
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa VT14HT14VT15 30.0 hp
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT14 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT14 60.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT14 15.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT15 15.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter (distans) VT15 15.0 hp HiAShA Di
EU-rättens grunder VT14 7.5 hp
EU-rättens grunder HT14VT15 7.5 hp
Filosofi A VT14HT14VT15 30.0 hp
Filosofins historia VT14HT14VT15 15.0 hp 50%Di
Floristik och faunistik So14 7.5 hp
Funktionshinder, kulturmöte och identitet VT14 7.5 hp 50%Kv
Företagsekonomi A HT14 30.0 hp MaCShA
Förhandlingens retorik HT14 15.0 hp 50%Kv
Genusvetenskap A VT14HT14VT15 30.0 hp
Geografi A HT14 30.0 hp EnB
Grekiska för filosofer HT14 15.0 hp 50%Kv
Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass VT14HT14 7.5 hp Hp 25%
Handelsrättslig översiktskurs VT14VT15 15.0 hp ShA
Hembygds- och släktforskning i arkivet VT15 7.5 hp Hp 50%
Historia A VT14HT14 30.0 hp
Historia AB VT15 60.0 hp
Historia för lärare årskurs 7-9 (16-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning VT14HT14 30.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9 (31-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14 15.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning VT14HT14 45.0 hp Hp 50%Di
Historieforskning för arkivarier VT15 15.0 hp 50%
Hållbar utveckling: Tvärvetenskaplig översiktskurs HT14 7.5 hp 25%
Idéhistoria A VT14HT14VT15 30.0 hp
Informationsarkitektur: strukturera innehåll för webben VT14 7.5 hp 50%Di
Interkulturalitet, medier och demokrati VT14 15.0 hp 50%Di
Interkulturell handledning av studenter VT14HT14VT15 7.5 hp Hp 25%50%DagEm
International Relations A HT14 30.0 hp EnBShA Eng
Internationell hälsa A HT14 30.0 hp
Introduktion till miljö och utveckling VT14HT14VT15 7.5 hp MaBNkBShA
Islam och muslimer i svenskt samhälle och skola VT14 7.5 hp 50%Di
Islam och muslimer i svenskt samhälle och skola So14 7.5 hp 50%
IT-verktyg för entreprenören: hantera kunder, e-handel och kommunikation VT14 7.5 hp 50%Di
Journalistik för akademiker HT14 60.0 hp Hp
Klassikerläsning: Hannah Arendt VT14 7.5 hp Hp 50%
Kommunikationsteori och analys VT14VT15 7.5 hp EnBShA
Konstvetenskap A HT14 30.0 hp DagDi
Kreativt skrivande A VT14HT14VT15 30.0 hp
Kultur och entreprenörskap VT14VT15 15.0 hp Hp 50%
Leadership and Conflict Management VT14 7.5 hp Hp Eng
Leadership and Conflict Management VT15 7.5 hp Hp Eng
Ledarskap i klassrummet HT14 7.5 hp 50%
Likabehandling och normkritiska perspektiv i skolan VT14VT15 7.5 hp 50%DagEm
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT14 30.0 hp
Litteraturvetenskap A med skapande svenska, dramainriktning HT14 30.0 hp
Marinarkeologi HT14 30.0 hp
Marinarkeologi, introduktionskurs VT14 10.0 hp Di
Matematik för ekonomer VT14 7.5 hp EnBMaCShA 50%
Media and Storytelling VT14VT15 15.0 hp EnB 50%EmEng
Media Production: Texts and Images HT14 15.0 hp EnBShA Eng
Media, Culture and Society 1 VT14HT14VT15 7.5 hp Hp Eng
Media, Culture and Society 2 VT14HT14VT15 7.5 hp Hp Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A VT14HT14VT15 30.0 hp EnBShA
Medieaktivism VT14VT15 30.0 hp Hp Di
Medieproduktion: text och bild VT14VT15 15.0 hp EnBShA
Medier, lag och rätt VT14VT15 7.5 hp EnBShA
Medieteknik A VT14 30.0 hp
Medieteknik A HT14VT15 30.0 hp
Mentorsuppdraget i läraryrket VT14HT14VT15 7.5 hp Hp 25%DagEm
Mentorsuppdraget: påbyggnad för handledare VT14HT14VT15 3.0 hp Hp 10%DagEm
Miljöjuridik HT14 7.5 hp
Musik för fritidspedagoger eller motsvarande (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT14HT14 30.0 hp Hp 50%Dag
Musik för lärare, årskurs 1-3 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT14HT14 30.0 hp Hp 50%
Musik för lärare, årskurs 4-6 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT14HT14 30.0 hp Hp 50%
Mystik, esoterism och andlighet VT14 7.5 hp 50%Kv
Mystik, esoterism och andlighet VT15 7.5 hp 50%Kv
Nationalekonomi A VT14HT14VT15 30.0 hp MaCShA
Naturens organismer och processer VT15 22.5 hp MaBNkBShA
Naturens processer VT14 15.0 hp MaBNkBShA
Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning (Förskolelyftet), uppdragsutbildning VT14HT14 7.5 hp Hp 25%Di
Nordic Politics in Comparative Perspective VT14VT15 7.5 hp EnBShA Eng
Organismbiologi VT14 7.5 hp
Paleografi VT15 7.5 hp 50%
Pedagogik A med interkulturell inriktning HT14 30.0 hp
Politics in the Middle East VT14 7.5 hp EnBShA Eng
Politisk retorik VT14VT15 15.0 hp 50%Kv
Professionsutveckling och bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen VT14 3.0 hp Hp 10%Em
Psykologi A VT14HT14VT15 30.0 hp
Religion för lärare årskurs 7-9, (16-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%Di
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II VT14 45.0 hp Hp 50%Di
Religion i dialog och konflikt HT14 7.5 hp 50%Kv
Religion i Stockholm VT14 7.5 hp 50%Kv
Religion i Stockholm VT15 7.5 hp 50%Kv
Religionsjournalistik HT14 7.5 hp 50%Di
Religionsvetenskap A VT14 30.0 hp
Religionsvetenskap A HT14VT15 30.0 hp 100%50%DagDi
Retorik A VT14 30.0 hp
Retorik A HT14VT15 30.0 hp
Retorik i praktiken VT14HT14VT15 7.5 hp 50%Kv
Samkönat begär i historia och kultur VT14VT15 7.5 hp 50%
Samtida filosofi VT14HT14VT15 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi VT14HT14VT15 7.5 hp Hp 50%
Scriptprogrammering för webben HT14 7.5 hp 50%Em
Sensorik - kunskap om våra sinnen VT14VT15 7.5 hp 50%Di
Sexualitet och etnicitet VT14VT15 7.5 hp 50%
Sexualitet, kropp, estetik HT14 7.5 hp 50%
Sexualpolitikens konflikter HT14 7.5 hp 50%
Sociologi A VT14HT14VT15 30.0 hp
Statistik för arbetslivet HT14 15.0 hp 50%Di
Statistik för miljövetare VT14HT14VT15 7.5 hp Hp
Statsvetenskap A VT14HT14VT15 30.0 hp
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT14VT15 30.0 hp
Svenska A, med inriktning mot textproduktion VT14 30.0 hp
Turismvetenskap A HT14 30.0 hp
Typsnittsdesign och typografi VT14VT15 7.5 hp 50%Em
Utveckling och internationellt samarbete A HT14 30.0 hp
Varför finns religion? HT14 7.5 hp 50%Kv
Webbutveckling med PHP VT14HT14VT15 7.5 hp 50%Di
Vinets utveckling, dess historia, ekonomi, kemi och biologi VT14HT14 15.0 hp 50%Di
Våga tala - praktiska övningar VT14HT14VT15 7.5 hp 50%EmKv
Ölets kultur och vetenskap HT14 7.5 hp 50%Di