Studieinformation

Anmälan och antagning. Kurs- och utbildningsplaner. Ekonomi. Bostad. Studie- och karriärvägledning. Studieverkstan.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Nedan presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2014/2015 och 2015/2016. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på kursens namn för att se motsvarande behörigheter.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Academic Writing in English HT14VT15 15.0 hp EnB Eng
Affärsjuridik HT14VT15HT15VT16 15.0 hp Hp
Arbetsrätt VT15VT16 7.5 hp
Argumentation och debatt HT14VT15 15.0 hp 50%Kv
Arkeologi A HT14HT15 30.0 hp
Arkivvetenskap A HT14 30.0 hp
Arkivvetenskap A HT15 30.0 hp
Att skriva för webben och interaktiva medier HT14VT15HT15VT16 7.5 hp 50%Di
Befolkning, kultur och miljö HT14HT15 7.5 hp MaBNkBShA
Beskattningsrätt HT14HT15 15.0 hp Hp
Biologins filosofi HT14HT15 15.0 hp hp
Civilrätt - en introduktion HT14VT15HT15VT16 7.5 hp
Databaser: hantera data för webben HT14VT16 7.5 hp 50%Di
Democracy: the Swedish Way HT14HT15 7.5 hp EnB Eng
Development and Learning VT15 7.5 hp Hp Eng
Digital fotografi och bildbehandling VT15VT16 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration HT14VT15VT16 7.5 hp 25%Em
Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet (Förskolelyftet II), uppdragsutbildning HT14 7.5 hp Hp 25%Di
Dryckeskunskap HT14HT15 15.0 hp 50%Di
Engelska A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp EnBShA
English for Higher Education Studies HT14 15.0 hp EnB Eng
Environment and Development VT15 7.5 hp EnB Eng
Estetik A HT14 30.0 hp HiAShA
Estetik A HT15 30.0 hp HiAShA
Estetik och genus VT15VT16 7.5 hp Hp
Estetikens idéhistoria VT15VT16 15.0 hp
Estetiska färdigheter: Bild VT15VT16 15.0 hp Hp Di
Estetiska färdigheter: Musik VT15VT16 15.0 hp Hp Di
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT14HT15 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT14HT15 60.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT15VT16 15.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter (distans) VT15 15.0 hp HiAShA Di
EU-rättens grunder HT14VT15HT15 7.5 hp
Filosofi A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Filosofins historia HT14VT15HT15VT16 15.0 hp 50%Di
Floristik och faunistik So15 7.5 hp
Företagsekonomi A HT14HT15 30.0 hp MaCShA
Förhandlingens retorik HT14 15.0 hp 50%Kv
Genusvetenskap A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Geografi A HT14HT15 30.0 hp EnB
Grekiska för filosofer HT14HT15 15.0 hp 50%Kv
Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass HT14VT15VT16 7.5 hp Hp 25%Dag
Handelsrättslig översiktskurs VT15VT16 15.0 hp ShA
Helig Hälsa VT15VT16 7.5 hp 50%KvDi
Hembygds- och släktforskning i arkivet VT15VT16 7.5 hp Hp 50%
Historia A HT14HT15 30.0 hp
Historia AB VT15VT16 60.0 hp
Historia för lärare årskurs 7-9 (16-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 30.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9 (31-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 15.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 45.0 hp Hp 50%Di
Historieforskning för arkivarier VT15VT16 15.0 hp 50%
Hållbar utveckling: Tvärvetenskaplig översiktskurs HT14 7.5 hp 25%
Idéhistoria A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Interkulturell handledning av studenter HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp 25%
International Relations A HT14 30.0 hp EnBShA Eng
International Relations A HT15 30.0 hp EnBShA Eng
Internationell hälsa A HT14HT15 30.0 hp EnBShA
Introduction to Academic English VT15HT15VT16 15.0 hp EnB Eng
Introduction to Academic Writing in English HT15VT16 15.0 hp EnB Eng
Introduction to Business English HT14VT15HT15VT16 7.5 hp EnB Eng
Introduktion till miljö och utveckling HT14VT15 7.5 hp MaBNkBShA
Journalistik för akademiker HT14HT15 60.0 hp Hp
Klassikerläsning: Foucault VT16 7.5 hp Hp 50%
Kommunikationsteori och analys VT15 7.5 hp EnBShA
Kommunikationsteori och analys VT16 7.5 hp EnBShA
Konstvetenskap A HT14HT15 30.0 hp DagDi
Kreativt skrivande A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Kultur och entreprenörskap VT15VT16 15.0 hp Hp 50%
Latin för retoriker, med inslag av klassisk grekiska VT16 15.0 hp Hp
Leadership and Conflict Management VT15 7.5 hp Hp Eng
Ledarskap i klassrummet HT14 7.5 hp 50%
Likabehandling och normkritiska perspektiv i skolan VT15 7.5 hp 50%
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT14HT15 30.0 hp
Litteraturvetenskap A med skapande svenska, dramainriktning HT14HT15 30.0 hp
Marinarkeologi HT14 30.0 hp
Marinarkeologi, introduktionskurs HT15 10.0 hp Di
Media and Storytelling VT15 15.0 hp EnB 50%EmEng
Media Production: Texts and Images HT14 15.0 hp EnBShA Eng
Media Production: Visual Narratives HT15 15.0 hp hp Eng
Media, Culture and Society 1 HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Media, Culture and Society 2 HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp EnBShA
Medieaktivism VT15VT16 30.0 hp Hp Di
Medieproduktion: text och bild VT15 15.0 hp EnBShA
Medieproduktion: text och bild VT16 15.0 hp EnBShA
Medier, lag och rätt VT15 7.5 hp EnBShA
Medier, lag och rätt VT16 7.5 hp EnBShA
Medieteknik A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Mentorsuppdraget i läraryrket HT14VT15 7.5 hp Hp 25%
Mentorsuppdraget: påbyggnad för handledare HT14VT15 3.0 hp Hp 10%
Miljöjuridik HT14 7.5 hp
Musik för fritidspedagoger eller motsvarande (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Musik för lärare, årskurs 1-3 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Musik för lärare, årskurs 4-6 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Mystik, esoterism och andlighet VT15VT16 7.5 hp 50%Kv
Nationalekonomi A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp MaCShA
Naturens organismer och processer VT15VT16 22.5 hp MaBNkBShA
Naturorienterande ämnen och teknik för grundskolans årskurser 4-6 HT15 30.0 hp Hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning (Förskolelyftet), uppdragsutbildning HT14 7.5 hp Hp 25%Di
Nordic Politics in Comparative Perspective VT15VT16 7.5 hp EnBShA Eng
Paleografi VT15VT16 7.5 hp 50%
Pedagogik A med interkulturell inriktning HT14HT15 30.0 hp
Politisk retorik VT15 15.0 hp 50%Kv
Psykologi A HT14VT15 30.0 hp
Psykologi A HT15VT16 30.0 hp
Religion för lärare årskurs 7-9, (16-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%Di
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II VT15 45.0 hp Hp 50%Di
Religion i dialog och konflikt HT14HT15 7.5 hp 50%Kv
Religion i Stockholm VT15 7.5 hp 50%Kv
Religionsjournalistik HT14 7.5 hp 50%Di
Religionsvetenskap A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp 100%50%DagDi
Religionsvetenskapliga studier HT15 60.0 hp
Retorik A HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Retorik i praktiken HT14VT15HT15VT16 7.5 hp 50%EmKv
Samhällsorienterande ämnen för grundskolans årskurser 4-6 HT15 30.0 hp Hp
Samkönat begär i historia och kultur VT15 7.5 hp 50%
Samtida filosofi HT14VT15HT15VT16 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp 50%
Scriptprogrammering för webben HT14 7.5 hp 50%Em
Sensorik - kunskap om våra sinnen VT15HT15 7.5 hp 50%Di
Sexualitet och etnicitet VT15VT16 7.5 hp 50%
Sexualitet, kropp, estetik HT14HT15 7.5 hp 50%
Sexualpolitikens konflikter HT14 7.5 hp 50%
Sociologi A HT14VT15 30.0 hp
Sociologi A HT15VT16 30.0 hp
Statistik för arbetslivet HT14 15.0 hp 50%Di
Statistik för miljövetare HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp
Statsvetenskap A HT14VT15 30.0 hp EnBShA
Statsvetenskap A HT15VT16 30.0 hp EnBShA
Swedish for International Students 1 HT15VT16 7.5 hp EnB 75%Eng
Swedish for International Students 2 HT15VT16 7.5 hp Hp 75%Eng
Swedish for International Students 3 VT16 7.5 hp Hp 75%Eng
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT14VT15HT15VT16 30.0 hp
Turismvetenskap A HT14HT15 30.0 hp
Typsnittsdesign och typografi VT15VT16 7.5 hp 50%Em
Utveckling och internationellt samarbete A HT14 30.0 hp EnBShA
Varför finns religion? HT14HT15 7.5 hp 50%Kv
Webbutveckling med PHP HT14VT15HT15VT16 7.5 hp 50%Di
Vinets utveckling, dess historia, ekonomi, kemi och biologi HT14HT15VT16 15.0 hp 50%Di
Våga tala - praktiska övningar HT14VT15HT15VT16 7.5 hp 50%EmKv
Ölets kultur och vetenskap HT14VT16 7.5 hp 50%Di