Studieinformation

Anmälan och antagning. Kurs- och utbildningsplaner. Ekonomi. Bostad. Studie- och karriärvägledning. Studieverkstan.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Nedan presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2014/2015. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på kursens namn för att se motsvarande behörigheter.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Academic Writing in English HT14VT15 15.0 hp EnB Eng
Affärsjuridik HT14VT15 15.0 hp Hp
An Introduction to Business English HT14VT15 7.5 hp EnB Eng
Arbetsrätt VT15 7.5 hp
Argumentation och debatt HT14VT15 15.0 hp 50%Kv
Arkeologi A HT14 30.0 hp
Arkivvetenskap A HT14 30.0 hp
Att skriva för webben och interaktiva medier HT14VT15 7.5 hp 50%Di
Befolkning, kultur och miljö HT14 7.5 hp MaBNkBShA
Beskattningsrätt HT14 15.0 hp Hp
Biologins filosofi HT14 15.0 hp hp
Civilrätt - en introduktion HT14VT15 7.5 hp
Databaser: hantera data för webben HT14 7.5 hp 50%Di
Democracy: the Swedish Way HT14 7.5 hp EnB Eng
Development and Learning VT15 7.5 hp Hp Eng
Digital fotografi och bildbehandling VT15 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration HT14VT15 7.5 hp 25%Em
Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet (Förskolelyftet II), uppdragsutbildning HT14 7.5 hp Hp 25%Di
Dryckeskunskap HT14 15.0 hp 50%Di
Engelska A HT14VT15 30.0 hp EnBShA
English for Higher Education Studies HT14 15.0 hp EnB Eng
Environment and Development VT15 7.5 hp EnB Eng
Estetik A HT14 30.0 hp HiAShA
Estetik och genus VT15 7.5 hp Hp
Estetikens idéhistoria VT15 15.0 hp
Estetiska färdigheter: Bild VT15 15.0 hp Hp Di
Estetiska färdigheter: Musik VT15 15.0 hp Hp Di
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa HT14VT15 30.0 hp
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT14 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT14 60.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT15 15.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter (distans) VT15 15.0 hp HiAShA Di
EU-rättens grunder HT14VT15 7.5 hp
Filosofi A HT14VT15 30.0 hp
Filosofins historia HT14VT15 15.0 hp 50%Di
Floristik och faunistik So14 7.5 hp
Företagsekonomi A HT14 30.0 hp MaCShA
Förhandlingens retorik HT14 15.0 hp 50%Kv
Genusvetenskap A HT14VT15 30.0 hp
Geografi A HT14 30.0 hp EnB
Grekiska för filosofer HT14 15.0 hp 50%Kv
Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass HT14VT15 7.5 hp Hp 25%Dag
Handelsrättslig översiktskurs VT15 15.0 hp ShA
Hembygds- och släktforskning i arkivet VT15 7.5 hp Hp 50%
Historia A HT14 30.0 hp
Historia AB VT15 60.0 hp
Historia för lärare årskurs 7-9 (16-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 30.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9 (31-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 15.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 45.0 hp Hp 50%Di
Historieforskning för arkivarier VT15 15.0 hp 50%
Hållbar utveckling: Tvärvetenskaplig översiktskurs HT14 7.5 hp 25%
Idéhistoria A HT14VT15 30.0 hp
Interkulturell handledning av studenter HT14VT15 7.5 hp Hp 25%
International Relations A HT14 30.0 hp EnBShA Eng
Internationell hälsa A HT14 30.0 hp
Introduction to Academic English VT15 15.0 hp EnB Eng
Introduktion till miljö och utveckling HT14VT15 7.5 hp MaBNkBShA
Islam och muslimer i svenskt samhälle och skola So14 7.5 hp 50%
Journalistik för akademiker HT14 60.0 hp Hp
Kommunikationsteori och analys VT15 7.5 hp EnBShA
Konstvetenskap A HT14 30.0 hp DagDi
Kreativt skrivande A HT14VT15 30.0 hp
Kultur och entreprenörskap VT15 15.0 hp Hp 50%
Leadership and Conflict Management VT15 7.5 hp Hp Eng
Ledarskap i klassrummet HT14 7.5 hp 50%
Likabehandling och normkritiska perspektiv i skolan VT15 7.5 hp 50%
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT14 30.0 hp
Litteraturvetenskap A med skapande svenska, dramainriktning HT14 30.0 hp
Marinarkeologi HT14 30.0 hp
Media and Storytelling VT15 15.0 hp EnB 50%EmEng
Media Production: Texts and Images HT14 15.0 hp EnBShA Eng
Media, Culture and Society 1 HT14VT15 7.5 hp Hp Eng
Media, Culture and Society 2 HT14VT15 7.5 hp Hp Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A HT14VT15 30.0 hp EnBShA
Medieaktivism VT15 30.0 hp Hp Di
Medieproduktion: text och bild VT15 15.0 hp EnBShA
Medier, lag och rätt VT15 7.5 hp EnBShA
Medieteknik A HT14VT15 30.0 hp
Mentorsuppdraget i läraryrket HT14VT15 7.5 hp Hp 25%
Mentorsuppdraget: påbyggnad för handledare HT14VT15 3.0 hp Hp 10%
Miljöjuridik HT14 7.5 hp
Musik för fritidspedagoger eller motsvarande (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Musik för lärare, årskurs 1-3 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Musik för lärare, årskurs 4-6 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Mystik, esoterism och andlighet VT15 7.5 hp 50%Kv
Nationalekonomi A HT14VT15 30.0 hp MaCShA
Naturens organismer och processer VT15 22.5 hp MaBNkBShA
Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning (Förskolelyftet), uppdragsutbildning HT14 7.5 hp Hp 25%Di
Nordic Politics in Comparative Perspective VT15 7.5 hp EnBShA Eng
Paleografi VT15 7.5 hp 50%
Pedagogik A med interkulturell inriktning HT14 30.0 hp
Politisk retorik VT15 15.0 hp 50%Kv
Psykologi A HT14VT15 30.0 hp
Religion för lärare årskurs 7-9, (16-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%Di
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II VT15 45.0 hp Hp 50%Di
Religion i dialog och konflikt HT14 7.5 hp 50%Kv
Religion i Stockholm VT15 7.5 hp 50%Kv
Religionsjournalistik HT14 7.5 hp 50%Di
Religionsvetenskap A HT14VT15 30.0 hp 100%50%DagDi
Retorik A HT14VT15 30.0 hp
Retorik i praktiken HT14VT15 7.5 hp 50%Kv
Samkönat begär i historia och kultur VT15 7.5 hp 50%
Samtida filosofi HT14VT15 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi HT14VT15 7.5 hp Hp 50%
Scriptprogrammering för webben HT14 7.5 hp 50%Em
Sensorik - kunskap om våra sinnen VT15 7.5 hp 50%Di
Sexualitet och etnicitet VT15 7.5 hp 50%
Sexualitet, kropp, estetik HT14 7.5 hp 50%
Sexualpolitikens konflikter HT14 7.5 hp 50%
Sociologi A HT14VT15 30.0 hp
Statistik för arbetslivet HT14 15.0 hp 50%Di
Statistik för miljövetare HT14VT15 7.5 hp Hp
Statsvetenskap A HT14VT15 30.0 hp
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT14VT15 30.0 hp
Turismvetenskap A HT14 30.0 hp
Typsnittsdesign och typografi VT15 7.5 hp 50%Em
Utveckling och internationellt samarbete A HT14 30.0 hp
Varför finns religion? HT14 7.5 hp 50%Kv
Webbutveckling med PHP HT14VT15 7.5 hp 50%Di
Vinets utveckling, dess historia, ekonomi, kemi och biologi HT14 15.0 hp 50%Di
Våga tala - praktiska övningar HT14VT15 7.5 hp 50%EmKv
Ölets kultur och vetenskap HT14 7.5 hp 50%Di