Om Södertörns högskola / Ämnen

Lärarutbildningen

Grafiskt element för lärarutbildningenVälkommen till lärarutbildningen på Södertörns högskola – en lärarutbildning som speglar samtiden och förbereder dig för framtiden!

Lärarutbildningens olika program leder till arbete i förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem. Hos oss blir du förskollärare, grundlärare, fritidshemslärare eller ämneslärare.

Vår lärarutbildning är förankrad i det internationellt rörliga storstadsområdet och samverkar med regionens närliggande kommuner. Vi har både en interkulturell profil och en bildningsprofil. I lärarutbildningen deltar lärare från hela högskolan med fackkunskaper på hög akademisk nivå och här samlas högskolans utbildningsvetenskapliga forskare och forskarstuderande.

Utbildning

Här hittar du våra lärarprogram mot förskola, fritidshem och skola samt alla de fristående kurser som är kopplade till lärarutbildningen.

Vilken behörighet har du? Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se. För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på programmets/kursens namn för att se motsvarande behörigheter.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Förskollärarutbildning med interkulturell profil HT14VT15 210 hp EnBNkAShA
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad VT14 210 hp NkAShA Di
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad HT14VT15 210 hp NkAShA Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem HT14 180 hp EnBNkAShA
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad VT14 180 hp NkAShA Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad VT15 180 hp NkAShA Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 HT14 240 hp EnBMaBNkAShA
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 VT14 240 hp EnBMaBNkAShA
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 VT15 240 hp EnBMaBNkAShA
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan HT14 300-330 hp EnB Inr


Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Development and Learning VT14 7.5 hp Hp Eng
Development and Learning VT15 7.5 hp Hp Eng
Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet (Förskolelyftet II), uppdragsutbildning VT14HT14 7.5 hp Hp 10%25%Di
Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass VT14HT14 7.5 hp Hp 25%
Historia för lärare årskurs 7-9 (31-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14 15.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning VT14HT14 45.0 hp Hp 50%Di
Interkulturell handledning av studenter VT14HT14VT15 7.5 hp Hp 25%50%DagEm
Islam och muslimer i svenskt samhälle och skola VT14 7.5 hp 50%Di
Islam och muslimer i svenskt samhälle och skola So14 7.5 hp 50%
Leadership and Conflict Management VT14 7.5 hp Hp Eng
Leadership and Conflict Management VT15 7.5 hp Hp Eng
Ledarskap i klassrummet HT14 7.5 hp 50%
Likabehandling och normkritiska perspektiv i skolan VT14VT15 7.5 hp 50%DagEm
Mentorsuppdraget i läraryrket VT14HT14VT15 7.5 hp Hp 25%DagEm
Musik för fritidspedagoger eller motsvarande (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT14HT14 30.0 hp Hp 50%Dag
Musik för lärare, årskurs 1-3 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT14HT14 30.0 hp Hp 50%
Musik för lärare, årskurs 4-6 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT14HT14 30.0 hp Hp 50%
Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning (Förskolelyftet), uppdragsutbildning VT14HT14 7.5 hp Hp 25%Di
Professionsutveckling och bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen VT14 3.0 hp Hp 10%Em
Religion för lärare årskurs 7-9, (16-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%Di
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II VT14 45.0 hp Hp 50%Di