Om Södertörns högskola / Ämnen

Lärarutbildningen

Bild på barnVälkommen till lärarutbildningen på Södertörns högskola – en lärarutbildning som speglar samtiden och förbereder dig för framtiden!

Lärarutbildningens olika program leder till arbete i förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem. Hos oss blir du förskollärare, grundlärare, fritidshemslärare eller ämneslärare.

Vår lärarutbildning är förankrad i det internationellt rörliga storstadsområdet och samverkar med regionens närliggande kommuner. Vi har både en interkulturell profil och en bildningsprofil. I lärarutbildningen deltar lärare från hela högskolan med fackkunskaper på hög akademisk nivå och här samlas högskolans utbildningsvetenskapliga forskare och forskarstuderande.

Utbildning

Här hittar du våra lärarprogram mot förskola, fritidshem och skola samt alla de fristående kurser som är kopplade till lärarutbildningen.

Vilken behörighet har du? Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se. För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på programmets/kursens namn för att se motsvarande behörigheter.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Förskollärarutbildning med interkulturell profil HT14VT15HT15VT16 210 hp EnBNkAShA
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad HT14VT15HT15VT16 210 hp NkAShA Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem HT14HT15 180 hp EnBNkAShA
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad VT15VT16 180 hp NkAShA Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 HT14HT15 240 hp EnBMaBNkAShA
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 VT15VT16 240 hp EnBMaBNkAShA
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan HT14HT15 300-330 hp EnB Inr


Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Child and Youth Culture/Media with a Gender Perspective VT16 7.5 hp Hp Eng
Creative Writing and Reading VT16 7.5 hp Hp Eng
Development and Learning VT15 7.5 hp Hp Eng
Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet (Förskolelyftet II), uppdragsutbildning HT14 7.5 hp Hp 25%Di
Estetiska färdigheter: Bild VT15VT16 15.0 hp Hp Di
Estetiska färdigheter: Musik VT15VT16 15.0 hp Hp Di
Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass HT14VT15VT16 7.5 hp Hp 25%Dag
Historia för lärare i gymnasieskolan (61-90 hp) - Ingår i Lärarlyftet VT15 30.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9 (31-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 15.0 hp Hp 50%Di
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14VT15 45.0 hp Hp 50%Di
Interkulturell handledning av studenter HT14VT15HT15VT16 7.5 hp Hp 25%
Leadership and Conflict Management VT15 7.5 hp Hp Eng
Ledarskap i klassrummet HT14 7.5 hp 50%
Likabehandling och normkritiska perspektiv i skolan VT15 7.5 hp 50%
Mentorsuppdraget i läraryrket HT14VT15 7.5 hp Hp 25%
Musik för fritidspedagoger eller motsvarande (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Musik för lärare, årskurs 1-3 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Musik för lärare, årskurs 4-6 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%
Naturorienterande ämnen och teknik för grundskolans årskurser 4-6 HT15 30.0 hp Hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning (Förskolelyftet), uppdragsutbildning HT14 7.5 hp Hp 25%Di
Religion för lärare årskurs 7-9, (16-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT14 30.0 hp Hp 50%Di
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II VT15 45.0 hp Hp 50%Di
Religionskunskap för lärare i gymnasieskolan, 30 hp (61-90 hp). Ingår i Lärarlyftet VT15 30.0 hp Hp 50%Di
Samhällsorienterande ämnen för grundskolans årskurser 4-6 HT15 30.0 hp Hp