Höstterminen 2014

Studenter på Södertörns högskola

Det är mycket praktiskt att hålla reda på i början av studierna, och många frågor brukar dyka upp. Därför har vi samlat all viktig information om terminsstarten. Här hittar du snabbt och enkelt svar på dina frågor.

Du som är antagen till en utbildning, har fått en reservplats, eller du som redan läser på högskolan hittar det mesta av den information du behöver under flikarna nedan, och länkarna till höger. Observera att informationen på dessa sidor kan komma att uppdateras/förändras fram till terminsstart.

Titel  Omfattning Anmälningskod Studietid/-takt Övrigt Visa info
Economics Master's Programme 60.00 credits SH-43980 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2014-08-20
Time: 10-12
Place: Study Information desk f Social sciences ME514, ME-house fifth floor

Welcome to Economics Master´s Programme, 60 credits.  

 

If you have been offered a place on Economics Master´s Programme at Södertörn University you may register via the Internet from August 18 to August 25 2014. You do not need to come to the university in person to register. However, if you have been conditionally offered a place, you can not register via the Internet. You must come to the university to register. Here you have to prove that you will fulfill the entry requirements before registration is done.

Obligatory registration 

 

It is obligatory for all students at Södertörn university to register before each semester. When you register you accept your place on the courses.

If you do not register by August 25 2014 you will lose your place on the course.  

 

You can register on August 20 2014 at the Study Information desk of Social sciences ME514 if you for some reason have not succeded in registrating via the Internet. Please note that this opportunity is only for students who have not succeeded in registrating themselves. You´ll have to bring your admission desicion.

If you have any questions please contact the Student service, phone: 08-608 32 00 or e-mail: studentservice@sh.se or visit www.sh.se/semesterstart

 

checklist_autumn_2014_english.pdf

campus_map_eng_2013.pdf

More information

Economics: Master's Programme 120.00 credits SH-43902 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2014-08-20
Time: 10-12
Place: Study Information Desk for social sciences ME514, ME-hourse fifth floor.

Welcome to Economics Master´s Programme, 120 credits.  

 

If you have been offered a place on Economics Master´s Programme at Södertörn University you may register via the Internet from August 18 to August 25 2014. You do not need to come to the university in person to register. However, if you have been conditionally offered a place, you can not register via the Internet. You must come to the university to register. Here you have to prove that you will fulfill the entry requirements before registration is done.

Obligatory registration 

 

It is obligatory for all students at Södertörn university to register before each semester. When you register you accept your place on the courses.

If you do not register by August 25 2014 you will lose your place on the course.  

 

You can register on August 20 2014 at the Study Information desk of Social sciences ME514 if you for some reason have not succeded in registrating via the Internet. Please note that this opportunity is only for students who have not succeeded in registrating themselves. You´ll have to bring your admission desicion.

If you have any questions please contact the Student service, phone: 08-608 32 00 or e-mail: studentservice@sh.se or visit www.sh.se/semesterstart

checklist_autumn_2014_english.pdf

campus_map_eng_2013.pdf

More information

Ekonomi, teknik och design 180.00 hp SH-43988 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: 10
Plats: MB416

Välkommen på upprop!

Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats.  Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats.

Preliminärt schema (klicka på länken)

checklista_ht_2014_svenska.pdf

informationsfolder ETD 2014.pdf

Kurslitteratur för progammets första kurs Vad är design? 7.5 hp

Period 1, 140901-140930

Woodham, J M.: TwentiethCentury Design, Oxford History of Art.

Hollis, R: Graphic Design. A Concise History, Thames & Hudson

Susann Vihma: Designhistoria – en introduktion, Stockholm, 2003

Digitala kurskompendier

För all litteratur gäller uppgivna eller senaste upplagan.

Mer information

Ekonomie kandidatprogrammet 180.00 hp SH-43972 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-25
Tid: 10.00
Plats: Aulan

Antagna* och reserver* till Ekonomie kandidatprogrammet höstterminen 2014                                            

*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig

Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats. Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats. 

informationsfolder EKA14.pdf

checklista_ht_2014_svenska.pdf

Länk till preliminärt schema, period 1

Kurslitteratur för Ekonomisk vetenskap och metodlära

 Brunsson N. senaste upplagan Företagsekonomins frågor. SNS Förlag.  

Bryman, A. & Bell, E. senaste upplagan Företagsekonomiska forskningsmetoder.   (kap. 1-7, 10-11, 13, 15, 19, 21-22, 24, 26)    

Chalmers, A. senaste upplagan Vad är vetenskap egentligen? 3., omarb. uppl. Bokförlaget Nya Doxa.  (inb) kap 1-10  

Hultén, P., Hultman, J. & Eriksson, L. T. (senaste upplagan. Kritiskt tänkande. 1. uppl. Malmö: Liber.

 

 

Mer information

Entreprenörskap, innovation och marknad 180.00 hp SH-43974 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 13.00
Plats: MB416, hus B Moas båge

Antagna* och reserver* till Entreprenörskap, innovation och marknad höstterminen 2014                                           

 

 *Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig

Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats. Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats.

informationsfolder EIM14.pdf

checklista_ht_2014_svenska.pdf

Entreprenörskap - introduktion, period 1, schema

Kurslitteratur Entreprenörskap - introduktion

Carin Holmquist (redaktör) (2009), Entreprenörskap på riktigt: teoretiska och praktiska perspektiv, 1:a upplagan, Lund: Studentlitteratur. Läs: Inledning, kapitel 2 (förutsättningar), 6 (igångsättande), 9 (utveckling), 10 (avslutande) och 11 (kritik).
 
Thomas Kubr et al. (2005), Affärsplanering: en handbok för nya tillväxtföretag, 5:e upplagan, Göteborg: McKinsey & Co. Läs: Kapitel 1-4 (3.7 kursivt).
 
Hans Landström (2005), Entreprenörskapets rötter, 3:e upplagan, Lund: Studentlitteratur. Läs: Hela boken.
 
Joseph Schumpeter (i urval av Richard Swedberg) (2008), Schumpeter: om skapande förstörelse och entreprenörskap, 2:a upplagan, Stockholm: Norstedts akademiska förlag. Läs: Inledning, kapitel 1-4 och 10.
 
Artiklar tillkommer.

Mer information

Estetikprogrammet 180.00 hp SH-42942 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: 10:00
Plats: Sal PA 124 i Primushuset, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Välkommen till upprop för estetikprogrammet!

Du som är antagen till programmet är välkommen upprop, programintroduktion och registrering på Södertörns högskola, campus Flemingsberg den 27 augusti. Den första kursen i programmet, Estetik A, ges dels som fristående kurs och dels som första kurs inom estetikprogrammet. Du kommer att få hem mer information via mail under vecka 34 till den e-postadress du uppgav vid din anmälan till antagning.se.

På uppropet tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir riskerar du att förlora din studieplats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du själv inte kan närvara. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen.

Kurslitteratur

Litteraturen finns att köpa på bokhandeln "Harrys Böcker" vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek. Litteraturlistan finner du i kursplanen för Estetik A.

Reserver

Om programmet inte fylls av redan antagna studenter erbjuds reserver plats efter turordning. Om du står i tur kommer du att bli kontaktad av oss via E-post från den 25 augusti till den 5 september. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post under uppsikt. Är du inte erbjuden en plats ska du inte närvara på uppropet.

Återbud

Om du är antagen och inte vill ha din plats v.g. meddela estetik@sh.se, så kan vi kalla en reserv!

Checklista

I checklistan hittar du information om hur du skaffar SH-kort och användarID.

Frågor?

Gäller det allmänna frågor om studier på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se eller besöka www.sh.se/terminsstart. Har du frågor om kursen kan du kontakta estetik@sh.se.

 

Schema

Terminstid: 2014-09-01 - 2015-01-18

 

 

Mer information

Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi 180.00 hp SH-41932 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 13
Plats: PA124

Välkommen till uppropet för Europaprogrammet - alla inriktningar!

Kallelse till uppropet kommer att skickas per mejl till antagna under vecka 34. Är du reserv kommer du att bli kontaktad efter uppropet.

På uppropet tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du kommer i tid. Det går bra att skicka ett ombud
till uppropet om du själv inte kan närvara. Notera att du som antagits villkorligt måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen.

Checklista vid terminsstart

I Checklistan nedan hittar du information om hur du skaffar SH-kort och användarID.

checklista_vt_2014_svensk.pdf


Tacka nej?

Vill du tacka nej till din plats på kursen skicka ett mejl till europaprogrammet@sh.se. Skriv ditt namn, personnummer och programinriktning.


Schema

Schema för Europaprogrammets basår


Kurslitteratur

Kurslitteraturlista

Böckerna kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.


Frågor?

Gäller det allmänna frågor om studier på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Har du frågor om programmet  kan du kontakta europaprogrammet@sh.se.

Välkommen till Södertörns högskola!

Mer information

Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt 180.00 hp SH-41933 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 13
Plats: PA124

Välkommen till uppropet för Europaprogrammet - alla inriktningar!

Kallelse till uppropet kommer att skickas per mejl till antagna under vecka 34.
Är du reserv kommer du att bli kontaktad efter uppropet. På uppropet tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du kommer i tid. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du själv inte kan närvara. Notera att du som antagits villkorligt måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen.

Checklista vid terminsstart

I Checklistan nedan hittar du information om hur du skaffar SH-kort och användarID. checklista_vt_2014_svensk.pdf

Tacka nej?

Villdu tacka nej till din plats på kursen skicka ett mejl till europaprogrammet@sh.se. Skriv ditt namn, personnummer och programinriktning.

Schema

Schema för Europaprogrammets basår

Kurslitteratur

Kurslitteraturlista

Böckerna kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Frågor?

Gäller det allmänna frågor om studier på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Har du frågor om programmet  kan du kontakta europaprogrammet@sh.se.

Välkommen till Södertörns högskola!

Mer information

Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap 180.00 hp SH-41934 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 13
Plats: PA124

Välkommen till uppropet för Europaprogrammet - alla inriktningar!

Kallelse till uppropet kommer att skickas per mejl till antagna under vecka 34.

Är du reserv kommer du att bli kontaktad efter uppropet. På uppropet tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du kommer i tid. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du själv inte kan närvara. Notera att du som antagits villkorligt måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen.

Checklista vid terminsstart

I Checklistan nedan hittar du information om hur du skaffar SH-kort och användarID. checklista_vt_2014_svensk.pdf

Tacka nej?

Vill du tacka nej till din plats på kursen skicka ett mejl till europaprogrammet@sh.se. Skriv ditt namn, personnummer och programinriktning.

Schema

Schema för Europaprogrammets basår

Kurslitteratur

Kurslitteraturlista

Böckerna kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Frågor?

Gäller det allmänna frågor om studier på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Har du frågor om programmet  kan du kontakta europaprogrammet@sh.se.

Välkommen till Södertörns högskola!

Mer information

Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap 180.00 hp SH-41935 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 13
Plats: PA124

Välkommen till uppropet för Europaprogrammet - alla inriktningar!

Kallelse till uppropet kommer att skickas per mejl till antagna under vecka 34.

Är du reserv kommer du att bli kontaktad efter uppropet. På uppropet tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du kommer i tid. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du själv inte kan närvara. Notera att du som antagits villkorligt måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen.

Checklista vid terminsstart

I Checklistan nedan hittar du information om hur du skaffar SH-kort och användarID. checklista_vt_2014_svensk.pdf

Tacka nej?

Vill du tacka nej till din plats på kursen skicka ett mejl till europaprogrammet@sh.se. Skriv ditt namn, personnummer och programinriktning.

Schema

Schema för Europaprogrammets basår

Kurslitteratur

Kurslitteraturlista

Böckerna kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Frågor?

Gäller det allmänna frågor om studier på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Har du frågor om programmet  kan du kontakta europaprogrammet@sh.se.

Välkommen till Södertörns högskola!

Mer information

Förskollärarutbildning med interkulturell profil 210.00 hp SH-42935 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

FÖR ANTAGNA: Registrera dig via webben

Du som har antagits till denna utbildning ska kursregistrera dig via webben. Du behöver alltså inte
komma till högskolan personligen för att registrera dig. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se istället längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan 2014-08-18 och 2014-08-24

Så här gör du för att registrera dig:

1. Gå in på följande länk: www.sh.se/kursregistrering

2. Följ instruktionerna på sidan. Du behöver anmälningsnumret från ditt
antagningsbesked från antagning.se, så ha det tillgängligt när du fyller
i dina uppgifter.

3. Om det syns flera kurskoder ska du registrera dig på samtliga.

4. När du har registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post
på att du har blivit registrerad. Bekräftelsen skickas till den
e-postadress du angett på registreringssidan.

Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, vänligen besök utbildningsexpeditionen för Kultur och lärande i Moas båge MD579 på Södertörns högskola i Flemingsberg. Ta med dig ditt antagningsbesked. Utbildningsexpeditionen har stängt under sommaren. Från och med 2014-08-04 har expeditionen följande öppettider: mån-tors kl 12.30-15.00, fre kl.12.00-13.00.

Användar-ID och SH-kort

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användar-ID mailat till den e-postadress som du angav vid registreringen. Detta användar-ID gäller för att kunna logga in på högskolans intranät, för att komma åt din e-post, trådlöst nätverk etc. Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig får du ditt användar-ID i samband med att du hämtar ut ditt SH-kort (se checklistan på www.sh.se/terminsstart). Om du redan har ett användar-ID kommer dina uppgifter att vara detsamma.

Du som är ny student behöver fotograferas för ditt SH-kort på plan 6 i Moas Båge. SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort.

Preliminärt schema för första kursen

Kursplan för första kursen inkl. litteraturlista  

FÖR RESERVER: Välkommen på reservupprop

Datum: 2014-08-27

Tid: 08.00-09.00

Plats: Sal MA777, Moas båge, plan 7, A-flygeln, Södertörns högskola, campus Flemingsberg

Frågor

Har du frågor, besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se eller Lärarutbildningen på e-post lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 (mån-tors kl. 12:30-14:00)

Mer information

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad 210.00 hp SH-42944 Di100% Mer info

Upprop/registrering

FÖR ANTAGNA: Registrera dig via webben

Du som har antagits till denna utbildning ska kursregistrera dig via webben. Du behöver alltså inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se istället längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan 2014-08-18 och 2014-08-24

Så här gör du för att registrera dig:

1. Gå in på följande länk: www.sh.se/kursregistrering

2. Följ instruktionerna på sidan. Du behöver anmälningsnumret från ditt antagningsbesked från antagning.se, så se till att ha det tillgängligt när du fyller i dina uppgifter. Om det syns flera kurskoder ska du registrera dig på samtliga.

4. När du har registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post på att du har blivit registrerad. Bekräftelsen skickas till den e-postadress du angett på registreringssidan.

Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, vänligen besök utbildningsexpeditionen för Kultur och lärande i Moas båge MD579 på Södertörns högskola i Flemingsberg. Ta med dig ditt antagningsbesked. Utbildningsexpeditionen har stängt under sommaren. Från och med 2014-08-04 har expeditionen följande öppettider: mån-tors kl 12.30-15.00, fre kl.12.00-13.00.

Användar-ID och SH-kort

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användar-ID mailat till den e-postadress som du angav vid registreringen. Detta användar-ID gäller för att kunna logga in på högskolans intranät, för att komma åt din e-post, trådlöst nätverk etc. Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig får du ditt användar-ID i samband med att du hämtar ut ditt SH-kort (se checklistan på www.sh.se/terminsstart). Om du redan har ett användar-ID kommer dina uppgifter att vara detsamma.

Du som är ny student behöver fotograferas för ditt SH-kort på plan 6 i Moas Båge. SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort.

Preliminärt schema

Kursplan för första kursen inkl. litteraturlista

FÖR RESERVER: Välkommen på reservupprop

Datum: 2014-08-27

Tid: 09.00-10.00

Plats: Sal MA777, Moas båge, plan 7, A-flygeln, Södertörns högskola, campus Flemingsberg

Frågor

Har du frågor, besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se eller Lärarutbildningen på e-post lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 (mån-tors kl. 12:30-14:00)

Mer information

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem 180.00 hp SH-42938 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: 10-11
Plats: MA777 Södertörns Högskola, Campus Flemingsberg

Kallelse till upprop/registrering Grundlärarutbildningen med interkulturell profil mot fritidshem

Antagen

Är du antagen utan villkor (se ditt antagningsbesked) webbregistrerar du dig på kursen från den 18 augusti till och med den 24 augusti. Registrering är obligatorisk och sker via hemsidan. Har du webbregistrerat dig måste du inte delta i uppropet. Se till att du antingen har fått bekräftelse på registreringen via mejl eller att du kan se din registrering i ladok på webb.

Har du inte registrerat dig senast 24 augusti måste du komma på uppropet, annars går din plats till någon på reservlistan.

Registrera dig via webben

Så här gör du:

1. Gå in på följande länk: www.sh.se/kursregistrering

2. Följ instruktionerna på sidan. Du behöver anmälningsnumret från ditt antagningsbesked från antagning.se, så ha det tillgängligt när du fyller i dina uppgifter.

3. Om det syns flera kurskoder ska du registrera dig på samtliga.

4. När du har registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post på att du har blivit registrerad. Bekräftelsen skickas till den e-postadress du angett på registreringssidan.

Reserv eller antagen med villkor

Är du reserv eller antagen med villkor (se ditt antagningsbesked) kan du inte webbregistrera dig utan måste delta i uppropet.
Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din eventuella plats.

Uppropet äger rum

Dag: 27 augusti
Tid: 10.00-11.00
Lokal: MA777, på Södertörns högskola i Flemingsberg

På uppropet kommer utbildningsadministratörer att svara på allmänna frågor och ge information om högskolan och sådant som det är bra att du känner till.

AnvändarID och SH-kort

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller för att kunna logga in på högskolans intranät, för att komma åt din e-post, trådlöst nätverk etc. Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig får du ditt användarID tillsammans med ditt SH-kort (se checklistan på www.sh.se/terminsstart). Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Du som är ny student behöver fotograferas för ditt SH-kort på plan 6 i Moas Båge. SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort.

Frågor?

Har du frågor, besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.seeller Lärarutbildningen på e-post lararutbildning@sh.se eller telefon (mån-tors kl. 12:30-14:00) 08-608 46 42

Preliminärt schema för första delkursen

Kursplan inkl. litteraturlista för första delkursen

checklista_ht_2014_svenska.pdf

 

 

 

 

Mer information

Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 240.00 hp SH-42941 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: kl.13
Plats: MA777

Välkommen till uppropet för Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6!

Kallelse till uppropet kommer att skickas per mejl till antagna och reserver under vecka v.32-33.
På uppropet tackar du ja till din studieplats. Uppropet hålls för både antagna och reserver. Om programmet inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning.

Det är viktigt att du kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går bra att  skicka ett ombud till uppropet om du själv inte kan närvara. Observera att ombudet behöver ta med både din och sin legitimation.  Du som antagits villkorligt måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen.

 

 

Checklista vid terminsstart
I Checklistan nedan hittar du information om hur du skaffar SH-kort och
användarID.

checklista_ht_2014_svenska.pdf


Tacka nej?

Vill du tacka nej till din plats på kursen skicka ett mejl till lararutbildning@sh.se. Skriv ditt namn, personnummer och programnamn.


Kurser inom programmet

På termin 1 inom programmet kommer du att läsa följande kurser (med länkar till kursplanen):

· 1154UA Utbildningsvetenskap 1, 10,5 hp

· 1147UA VFU 1, 4,5 hp

· 1012MA Matematik 1, 7,5 hp

· 1117SV Svenska 1, 7,5 hp

Litteraturlistor hittar du i kursplanerna.

Böckerna kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.


Schema

Frågor?
Gäller det allmänna frågor om studier på Södertörns högskola kan du kontakta
Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Har du
frågor om ämnet retorik eller din kurs kan du kontakta retorik@sh.se.

Välkommen till Södertörns högskola!

Mer information

IT, medier och design 180.00 hp SH-44928 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-25
Tid: 10-11
Plats: MA636

Du som är antagen till programmet måste komma på uppropet, annars går din plats till en reserv.
Om du inte har möjlighet att närvara själv på uppropet kan du skicka ett ombud.

Vi kommer att kalla ett stort antal reserver till uppropet också, så du som står som reserv; bevaka den mejladress du har uppgett på antagning.se. Om du blir kallad till upprop, måste du komma för att ha chans att få en plats. Du kan skicka ett ombud om du inte kan komma personligen.

Efter uppropet kommer vi att registrera de som fått en plats på programmet.

Schema:

h ttps://web.timeedit.se/sodertorn/db1/schema/r.html?sid=1003&h=t&p=201408 25.x%2C20150118.x&objects=171367.185&ox=0&types=0&fe=0

 

Mer information

Infectious Disease Control 60.00 credits SH-44921 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2014-08-26 - 2014-08-26
Time: 10-11
Place: Södertörn University, Room MD521, MD-house fifth floor

Welcome to the roll-call for the Programme Infectious Disease Control

 

Roll-call

If you are admitted you must attend the roll-call in order to accept your place on the programme. If you do not attend the roll-call you will lose your place. However, you may send someone to represent you if you are unable to attend. Please note that if you have only been offered a conditional place, you must be able to confirm that you meet the entry requirements for the course before registration. You will be registered on the course once you have accepted your place at the roll-call.

Waiting list applicants

If the programme is not full, applicants on the waiting list are offered places in ranking order. You must attend the roll-call to have a chance to get a place on the programme. You may send someone to represent you if you are unable to attend. Please note that if you have only been offered a conditional place, you must be able to confirm that you meet the entry requirements for the course before registration.

SH Card and User ID

See the checklist for the start of the semester.

checklist_autumn_2014_english.pdf

Schedule and literature list (for the first course)

Schedule

Literature and syllabus

More information

If you have any questions, please contact the student helpline, Student Service on: +46 (0)8 608 3200 or by email: studentservice@sh.se.

 

More information

Interactive Media Design 60.00 credits SH-44932 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2014-08-28
Time: 10-11
Place: MD515

Welcome to the roll-call for the Programme Interactive Media Design

If you are admitted you must attend the roll-call in order to accept your place on the programme. If you do not attend the roll-call you will lose your place. However, you may send someone to represent you if you are unable to attend.

Please note that if you have been offered a conditional place, you must be able to confirm that you meet the entry requirements for the course before registration. You will be registered on the course once you have accepted your place at the roll-call.

Waiting list applicants

If the programme is not full, applicants on the waiting list are offered places in ranking order. You must attend the roll-call to have a chance to get a place on the programme. You may send someone to represent you if
you are unable to attend.

Please note that if you have only been offered a conditional place, you must be able to confirm that you meet
the entry requirements for the course before registration.

Schedule (for the autumn course):

h ttps://web.timeedit.se/sodertorn/db1/schema/r.html?sid=1003&h=t&p=201408 25.x%2C20150118.x&objects=171406.185&ox=0&types=0&fe=0

More information

If you have any questions, please contact the student helpline: Student Service on: +46 (0)8 608 3200 or by email: studentservice@sh.se.

More information

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi 180.00 hp SH-43965 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi, 180 hp,HT14

Kursregistrering för antagna* höstterminen 2104
(*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig)

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola.
Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på programmet.

Webbregistrering

Du som har blivit antagen* och som vill läsa programmet ska webbregistrera dig under perioden 2014-08-18 till 2014-08-25 på IMER-programmet och den inledande kursen Etniska relationer – Interkulturell kompetens. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet.

Reserv

Om programmet inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas till reservupprop via mail till den mailadress som angavs på antagning.se senast vid terminsstart. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du
erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post under uppsikt.

Introduktionsdag

Den 29 augusti startar vi med en introduktionsdag, läs mer om detta i den kallelse du fått skickad till dig.

Schema

Terminen börjar 1 september 2014 och pågår fram till 18 januari 2015. Schema för programmets första termin och kurs hittar du här: Etniska Relationer - Interkulturell Kompetens. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras, även under terminen.

Kurslitteratur

Litteraturlista för kursen Etniska Relationer - Interkulturell Kompetens. Böckerna kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna. Södertörns
studentkår, SöderS, har även en andrahandsbokhandel på campusområdet.

Kursplan

I kursplanen får du information om kursens  innehåll och upplägg och ser vad som förväntas av dig som student samt vad du kan kräva av högskolan. Kursplaner är de dokument som styr innehållet i en kurs, bland annat vilken behörighet som krävs, vilka mål som ska uppnås, kursens litteratur, vilka examinationsformer som används och vilka betygsalternativ som finns.

Tacka nej?

Vill du tacka nej till din plats på programmet ber vi dig göra det redan nu genom att skicka ett e-postmeddelande till imer@sh.se. Skriv namn, personnummer samt vilket program det rör sig om.

Checklista

Läs noga igenom Checklistan  checklista_ht_2014_svenska.pdf som innehåller nyttig information för dig som är ny på Södertörns högskola, t. ex. om hur du skaffar inloggningsuppgifter och passer-/bibliotekskort.

Skaffa SH-kort och Användar-ID

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. Användar- ID behöver du för att komma åt högskolans intranät och kurswebbar.

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort (ca en vecka efter att det producerats) får du tillgång till resten av högskolans system. Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Frågor?

Om Checklistan inte svarat på alla dina frågor om att börja studera på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Har du frågor om ditt program kan du kontakta programsekreterare Karolin Larsson via e-post imer@sh.se.

Välkommen till Södertörns högskola!

 

 

Mer information

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia 180.00 hp SH-43966 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia, 180 hp, HT14


Kursregistrering för antagna* höstterminen 2104
(*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig)

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola.
Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på programmet.

Webbregistrering

Du som har blivit antagen* och som vill läsa programmet ska webbregistrera dig under perioden 2014-08-18 till 2014-08-25 på IMER-programmet och den inledande kursen Etniska relationer – Interkulturell kompetens. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet.

Reserv

Om programmet inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas till reservupprop via mail till den mailadress som angavs på antagning.se senast vid terminsstart. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du
erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post under uppsikt.

Introduktionsdag

Den 29 augusti startar vi med en introduktionsdag, läs mer om detta i den kallelse du fått skickad till dig.

Schema

Terminen börjar 1 september 2014 och pågår fram till 18 januari 2015.
Schema för programmets första termin och kurs hittar du här: EtniskaRelationer - Interkulturell Kompetens. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras, även under terminen.

Kurslitteratur

Litteraturlista för kursen Etniska Relationer - Interkulturell Kompetens. Böckerna kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra
bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna. Södertörns studentkår, SöderS, har även en andrahandsbokhandel på campusområdet.

Kursplan

I kursplanen får du information om kursens  innehåll och upplägg och ser vad som förväntas av dig som student samt vad du kan kräva av högskolan. Kursplaner är de dokument som styr innehållet i en kurs, bland annat vilken behörighet som krävs, vilka mål som ska uppnås, kursens litteratur, vilka examinationsformer som används och vilka betygsalternativ som finns.

Tacka nej?

Vill du tacka nej till din plats på programmet ber vi dig göra det redan nu genom att skicka ett e-postmeddelande till imer@sh.se. Skriv namn, personnummer samt vilket program det rör sig om.

Checklista

Läs noga igenom Checklistan  checklista_ht_2014_svenska.pdf som innehåller nyttig information för dig som är ny på Södertörns högskola, t. ex. om hur du skaffar inloggningsuppgifter och passer-/bibliotekskort.

Skaffa SH-kort och Användar-ID

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. Användar- ID behöver du för att komma åt högskolans intranät och kurswebbar.

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får
du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort (ca en vecka efter att det producerats) får du tillgång till resten av högskolans system. Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Frågor?

Om Checklistan inte svarat på alla dina frågor om att börja studera på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Har du frågor om ditt program kan du kontakta programsekreterare Karolin Larsson via e-post imer@sh.se.

Välkommen till Södertörns högskola!

 

Mer information

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt 180.00 hp SH-43967 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt, 180hp, HT14

Kursregistrering för antagna* höstterminen 2104
(*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig)

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola.
Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på programmet.

Webbregistrering

Du som har blivit antagen* och som vill läsa programmet ska webbregistrera dig under perioden 2014-08-18 till 2014-08-25 på IMER-programmet och den inledande kursen Etniska relationer – Interkulturell kompetens. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet.

Reserv

Om programmet inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas till reservupprop via mail till den mailadress som angavs på antagning.se senast vid terminsstart. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du
erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post under uppsikt.

Introduktionsdag

Den 29 augusti startar vi med en introduktionsdag, läs mer om detta i den kallelse du fått skickad till dig.

Schema

Terminen börjar 1 september 2014 och pågår fram till 18 januari 2015.
Schema för programmets första termin och kurs hittar du här: EtniskaRelationer - Interkulturell Kompetens. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras, även under terminen.

Kurslitteratur

Litteraturlista för kursen Etniska Relationer - Interkulturell Kompetens. Böckerna kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra
bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna. Södertörns studentkår, SöderS, har även en andrahandsbokhandel på campusområdet.

Kursplan

I kursplanen får du information om kursens  innehåll och upplägg och ser vad som förväntas av dig som student samt vad du kan kräva av högskolan. Kursplaner är de dokument som styr innehållet i en kurs, bland annat vilken behörighet som krävs, vilka mål som ska uppnås, kursens litteratur, vilka examinationsformer som används och vilka betygsalternativ som finns.

Tacka nej?

Vill du tacka nej till din plats på programmet ber vi dig göra det redan nu genom att skicka ett e-postmeddelande till imer@sh.se. Skriv namn, personnummer samt vilket program det rör sig om.

Checklista

Läs noga igenom checklistan checklista_ht_2014_svenska.pdf som innehåller nyttig information för dig
som är ny på Södertörns högskola, t. ex. om hur du skaffar inloggningsuppgifter och passer-/bibliotekskort.

Skaffa SH-kort och Användar-ID

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. Användar- ID behöver du för att komma åt högskolans intranät och kurswebbar.

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort (ca en vecka efter att det producerats) får du tillgång till resten av högskolans system. Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Frågor?

Om Checklistan inte svarat på alla dina frågor om att börja studera på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Har du frågor om ditt program kan du kontakta programsekreterare Karolin Larsson via e-post imer@sh.se.

Välkommen till Södertörns högskola!

 

Mer information

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap 180.00 hp SH-43968 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap, 180hp, HT14

Kursregistrering för antagna* höstterminen 2104
(*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig)

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola.
Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på programmet.

Webbregistrering

Du som har blivit antagen* och som vill läsa programmet ska webbregistrera dig under perioden 2014-08-18 till 2014-08-25 på IMER-programmet och den inledande kursen Etniska relationer – Interkulturell kompetens. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet.

Reserv

Om programmet inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas till reservupprop via mail till den mailadress som angavs på antagning.se senast vid terminsstart. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du
erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post under uppsikt.

Introduktionsdag

Den 29 augusti startar vi med en introduktionsdag, läs mer om detta i den
kallelse du fått skickad till dig.

Schema

Terminen börjar 1 september 2014 och pågår fram till 18 januari 2015.
Schema för programmets första termin och kurs hittar du här: Etniska Relationer - Interkulturell Kompetens. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras, även under terminen.

Kurslitteratur

Litteraturlista för kursen Etniska Relationer - Interkulturell Kompetens. Böckerna kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra
bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna. Södertörns studentkår, SöderS, har även en andrahandsbokhandel på campusområdet.

Kursplan

I kursplanen får du information om kursens  innehåll och upplägg och ser vad som förväntas av dig som student samt vad du kan kräva av högskolan. Kursplaner är de dokument som styr innehållet i en kurs, bland annat vilken behörighet som krävs, vilka mål som ska uppnås, kursens litteratur, vilka examinationsformer som används och vilka betygsalternativ som finns.

Tacka nej?

Vill du tacka nej till din plats på programmet ber vi dig göra det redan nu genom att skicka ett e-postmeddelande till imer@sh.se. Skriv namn, personnummer samt vilket program det rör sig om.

Checklista

Läs noga igenom Checklistan  checklista_ht_2014_svenska.pdf som innehåller nyttig information för dig
som är ny på Södertörns högskola, t. ex. om hur du skaffar inloggningsuppgifter och passer-/bibliotekskort.

Skaffa SH-kort och Användar-ID

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. Användar- ID behöver du för att komma åt högskolans intranät och kurswebbar.

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får
du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort (ca en vecka efter att det producerats) får du tillgång till resten av högskolans system. Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Frågor?

Om Checklistan inte svarat på alla dina frågor om att börja studera på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Har du frågor om ditt program kan du kontakta programsekreterare Karolin Larsson via e-post imer@sh.se.

Välkommen till Södertörns högskola!

 

Mer information

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi 180.00 hp SH-43969 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi, 180hp, HT14

Kursregistrering för antagna* höstterminen 2104
(*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig)

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola.
Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på programmet.

Webbregistrering

Du som har blivit antagen* och som vill läsa programmet ska webbregistrera dig under perioden 2014-08-18 till 2014-08-25 på IMER-programmet och den inledande kursen Etniska relationer – Interkulturell kompetens. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet.

Reserv

Om programmet inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas till reservupprop via mail till den mailadress som angavs på antagning.se senast vid terminsstart. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post under uppsikt.

Introduktionsdag

Den 29 augusti startar vi med en introduktionsdag, läs mer om detta i den kallelse du fått skickad till dig.

Schema

Terminen börjar 1 september 2014 och pågår fram till 18 januari 2015.
Schema för programmets första termin och kurs hittar du här: Etniska Relationer - Interkulturell Kompetens. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras, även under terminen.

Kurslitteratur

Litteraturlista för kursen Etniska Relationer - Interkulturell Kompetens. Böckerna kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna. Södertörns studentkår, SöderS, har även en andrahandsbokhandel på campusområdet.

Kursplan

I kursplanen får du information om kursens innehåll och upplägg och ser vad som förväntas av dig som student samt vad du kan kräva av högskolan. Kursplaner är de dokument som styr innehållet i en kurs, bland annat vilken behörighet som krävs, vilka mål som ska uppnås, kursens litteratur, vilka examinationsformer
som används och vilka betygsalternativ som finns.

Tacka nej?

Vill du tacka nej till din plats på programmet ber vi dig göra det redan nu genom att skicka ett e-postmeddelande till imer@sh.se. Skriv namn, personnummer samt vilket program det rör sig om.

Checklista

Läs noga igenom Checklistan  checklista_ht_2014_svenska.pdf som innehåller nyttig information för dig som är ny på Södertörns högskola, t. ex. om hur du skaffar inloggningsuppgifter och passer-/bibliotekskort.

Skaffa SH-kort och Användar-ID

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. Användar- ID behöver du för att komma åt högskolans intranät och kurswebbar.

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt
SH-kort (ca en vecka efter att det producerats) får du tillgång till resten av högskolans system. Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Frågor?

Om Checklistan inte svarat på alla dina frågor om att börja studera på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Har du frågor om ditt program kan du kontakta programsekreterare Karolin Larsson via e-post imer@sh.se.

Välkommen till Södertörns högskola!

 

 

Mer information

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap 180.00 hp SH-43970 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap, 180hp, HT14

Kursregistrering för antagna* höstterminen 2104
(*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig)

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola.
Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på programmet.

Webbregistrering

Du som har blivit antagen* och som vill läsa programmet ska webbregistrera dig under perioden 2014-08-18 till 2014-08-25 på IMER-programmet och den inledande kursen Etniska relationer – Interkulturell kompetens. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet.

Reserv

Om programmet inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas till reservupprop via mail till den mailadress som angavs på antagning.se senast vid terminsstart. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du
erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post under uppsikt.

Introduktionsdag

Den 29 augusti startar vi med en introduktionsdag, läs mer om detta i den kallelse du fått skickad till dig.

Schema

Terminen börjar 1 september 2014 och pågår fram till 18 januari 2015.
Schema för programmets första termin och kurs hittar du här: Etniska Relationer - Interkulturell Kompetens. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras, även under terminen.

Kurslitteratur

Litteraturlista för kursen Etniska Relationer - Interkulturell Kompetens. Böckerna kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna. Södertörns studentkår, SöderS, har även en andrahandsbokhandel på campusområdet.

Kursplan

I kursplanen får du information om kursens innehåll och upplägg och ser vad som förväntas av dig som student samt vad du kan kräva av högskolan. Kursplaner är de dokument som styr innehållet i en kurs, bland annat vilken behörighet som krävs, vilka mål som ska uppnås, kursens litteratur, vilka examinationsformer
som används och vilka betygsalternativ som finns.

Tacka nej?

Vill du tacka nej till din plats på programmet ber vi dig göra det redan nu genom att skicka ett e-postmeddelande till imer@sh.se. Skriv namn, personnummer samt vilket program det rör sig om.

Checklista

Läs noga igenom Checklistan  checklista_ht_2014_svenska.pdf som innehåller nyttig information för dig som är ny på Södertörns högskola, t. ex. om hur du skaffar inloggningsuppgifter och passer-/bibliotekskort.

Skaffa SH-kort och Användar-ID

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. Användar- ID behöver du för att komma åt högskolans intranät och kurswebbar.

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt
SH-kort (ca en vecka efter att det producerats) får du tillgång till resten av högskolans system. Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Frågor?

Om Checklistan inte svarat på alla dina frågor om att börja studera på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Har du frågor om ditt program kan du kontakta programsekreterare Karolin Larsson via e-post imer@sh.se.

Välkommen till Södertörns högskola!

 

 

Mer information

Internationella ekonomprogrammet 180.00 hp SH-43973 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 10.00
Plats: Aulan

Antagna* och reserver* tillInternationella ekonomprogrammet höstterminen 2014                                            

*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig

Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats. Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats.

informationsfolder Intek14.pdf

checklista_ht_2014_svenska.pdf

Länk till schema period 1

Kurslitteratur Samhälle, marknad och företagande

Fagerfjäll, Ronald, Sveriges näringsliv, SNS Förlag, Stockholm, 2005/2009,
(ISBN 978-91-86203-00-9)
Lindblom, Charles E., Marknad och samhälle, SNS Förlag, Stockholm, 2001/2003
(ISBN 91-7150-924-0)
Schön, Lennart, Vår världs ekonomiska historia: Den industrialiserade tiden, SNS Förlag, Stockholm, 2010 (ISBN 978-91-85695-54-6) 
Styhre, Alexander, Byråkrati: teoretiker, kritiker och försvarare, Alexander Styhre och Liber AB, Malmö, 2009(ISBN 91-47-08916-1)
Kompendium.

Mer information

Journalistik och multimedia 180.00 hp SH-43993 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: 10-11
Plats: MA331 (Moas båge, plan 3) Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Antagna* och reserver* till Journalistik och multimedia höstterminen 2014 hälsas välkomna till upprop                                       

*Se ditt antagningsbesked från Antagning.se vad som gäller för dig

Uppropet är obligatoriskt. Deltar du inte i uppropet förlorar du din plats. Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats. Ombudet kan vara vem som helst, varken fullmakt eller legitimation behövs. Observera att Södertörns högskola inte har möjlighet att ordna ombud.

 

Länk till preliminärt schema

checklista_ht_2014_svenska.pdf

campuskarta_sv_2013.pdf

 

Kurslitteratur Introduktion till journalistik:

Obligatorisk litteratur:

Conboy, Martin (2007) The Language of the News, London: Routledge (kap 1)

Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2014) Massmedier: press, radio och TV i den
digitala tidsåldern. 10., rev. uppl. Stockholm: Ekerlid

Häger, Björn (2014) Reporter: en grundbok i journalistik, senaste upplagan Stockholm: Norstedts (valda
delar)

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.) (2012). Medierna och demokratin. 2. uppl. Lund:
Studentlitteratur (valda delar)

Segeholm, Göran (2011). Fånga bilden!: handbok i bildjournalistik för skrivare. 3. uppl. Kalmar: Fojo:
Medieinstitutet

Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3. uppl. Liber

Thurén, Torsten (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. 2., omarb. uppl. Stockholm: Liber

Kompendium med språkövningar och texter om språk (finns på Harrys bokhandel)

Kompendium ”God journalistik”

Två valfria reportageböcker enligt särskild lista (läses under hela terminen)

Under hela kursen
förväntas studenten aktivt använda sig av följande litteratur:

Spelregler för press TV radio. 17. uppl. (2010)
Stockholm: TU

Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg. (2008)
Stockholm: Liber

TT-språket (www.tt.se)

Kobré, Kenneth (2008). Photojournalism: the professionals' approach. 6th
ed. Burlington, MA: Focal Press.

 

Frågor?

Kontakta utbildningsadministrationen på journalistik@sh.se eller besök oss på
utbildningsexpeditionen i ME509 (Moas båge, E-flygeln, plan 5).

Om du har allmänna frågor om studier på Södertörns högskola, så kan du kontakta
Studentservice (telefon: 08-608 32 00, e-post: studentservice@sh.se).

 

 

Mer information

Journalistik, människa och miljö 180.00 hp SH-43995 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: 11-12
Plats: MA331 (Moas båge, plan 3) Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Antagna* och reserver* till Journalistik, människa och miljö höstterminen 2014
hälsas välkomna till upprop                                     

*Se ditt antagningsbesked från Antagning.se vad som gäller för dig

Uppropet är obligatoriskt. Deltar du inte i uppropet förlorar du din plats. Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats. Ombudet kan vara vem som helst, varken fullmakt eller legitimation behövs. Observera att Södertörns högskola inte har möjlighet att ordna ombud.

 

Länk till preliminärt schema

checklista_ht_2014_svenska.pdf

campuskarta_sv_2013.pdf

 

Kurslitteratur Introduktion till journalistik:

Obligatorisk litteratur:

Conboy, Martin (2007) The Language of the News, London: Routledge (kap 1)

Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2014) Massmedier:
press, radio och TV i den
digitala tidsåldern. 10., rev. uppl. Stockholm: Ekerlid

Häger, Björn (2014) Reporter: en grundbok i journalistik, senaste upplagan
Stockholm: Norstedts (valda delar)

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.) (2012). Medierna och demokratin.
2. uppl. Lund: Studentlitteratur (valda delar)

Segeholm, Göran (2011). Fånga bilden!: handbok i bildjournalistik för
skrivare. 3. uppl. Kalmar: Fojo: Medieinstitutet

Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3. uppl. Liber

Thurén, Torsten (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. 2., omarb. uppl.
Stockholm: Liber

Kompendium med språkövningar och texter om språk (finns på Harrys bokhandel)

Kompendium ”God journalistik”

Två valfria reportageböcker enligt särskild lista (läses under hela terminen)

Under hela kursen
förväntas studenten aktivt använda sig av följande litteratur:

Spelregler för press TV radio. 17. uppl. (2010)
Stockholm: TU

Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg. (2008)
Stockholm: Liber

TT-språket (www.tt.se)

Kobré, Kenneth (2008).
Photojournalism: the professionals' approach. 6th
ed. Burlington, MA: Focal Press.

 

Frågor?

Kontakta utbildningsadministrationen på journalistik@sh.se eller besök oss
på utbildningsexpeditionen i ME509 (Moas båge, E-flygeln, plan 5).

Om du har allmänna frågor om studier på Södertörns högskola, så kan du
kontakta Studentservice (telefon: 08-608 32 00, e-post: studentservice@sh.se).

 

Mer information

Kommunikatörsprogrammet 180.00 hp SH-42934 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 11:00
Plats: MB505

Välkommen till upprop för Kommunikatörsprogrammet!

Upprop

På uppropet tackar du ja till din studieplats. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studie­plats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet före registrering. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen.

Upprop för reserver äger rum direkt efter det ordinarie uppropet. Om programmet inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning.

SH-kort och AnvändarID

Läs i Checklistan vad som gäller.

Schema och litteraturlista för första kuresen

schema

Kursplan och litteratur

Frågor?

Har du frågor, besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00,  e-post studentservice@sh.se.

Terminstid: 2014-09-01 – 2015-01-18

Checklista A4 svensk.pdf

 

Mer information

Konst, kultur och ekonomi 180.00 hp SH-43990 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-25
Tid: 15
Plats: MA636

Du är antagen* eller reserv* till programmet Konst, kultur och ekonomi höstterminen 2014
*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig

Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats.
Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats.

 

Preliminärt schema (klicka på länken)

Infomationsfolder KKE hösten 2014

infkke14.pdf

 

Checklista hösten 2014

checklista_ht_2014_svenska.pdf

 

Kurslitteratur för progammets första kurs Kultur- och konstbegrepp 7.5 hp

Period 1, 140901-140930

Jeanette Emt (red), Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos nr 1
Johan Fornäs, Kultur (2012)
Cynthia Freeland, Konstteori (2006)
Sven-Erik Liedman, I skuggan av framtiden, kap 7.
John Storey, Cultural Theory and Popular Culture (2008)

Kompendium

Mer information

Logistik och ekonomi 180.00 hp SH-43989 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 14:00
Plats: MA636

Du är antagen* eller reserv* till Logistik och ekonomiprogrammet 180 hp, höstterminen 2014 *Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig

Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats på programmet. Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats

Skaffa SH-kort och Användar-ID vid Södertörns högskola

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. Användar- ID behöver du för att komma åt högskolans intranät och kurswebbar. Är du ny
student fotograferar du dig på Plan 6 i Moas båge. Du bör fotografera dig så fort som möjligt, eftersom det tar cirka en vecka att producera SH-kortet.

Schema och litteratur

Schema, period 1, företagsekonomi A

Litteratur, delkurs 1, samhälle marknad och företagande, företagsekonomi A

 • Fagerfjäll, Ronald, Sveriges näringsliv, SNS Förlag, Stockholm, 2005/2009, (ISBN 978-91-86203-00-9)
   
  Lindblom, Charles E., Marknad och samhälle, SNS Förlag, Stockholm, 2001/2003 (ISBN 91-7150-924-0)
 • Schön,Lennart, Vår världs ekonomiska historia: Den industrialiserade tiden,
  SNS Förlag, Stockholm, 2010 (ISBN 978-91-85695-54-6)

 • Styhre, Alexander, Byråkrati: teoretiker, kritiker och försvarare,
  Alexander Styhre och Liber AB, Malmö, 2009 (ISBN 91-47-08916-1)

 • Kompendium.

 

Information om programmet

informationsfolder LOG HT14.pdf

checklista_ht_2014_svenska.pdf

campuskarta_sv_2013.pdf

 

Kontakt

Har du några frågor om studierna vid Institutionen för samhällsvetenskaper
vid Södertörns högskola är du välkommen att kontakta oss. Du når oss på
e-post fek@sh.se och telefonnummer 08-608 41 55.

Vår utbildningsexpedition ME509 är öppen måndag-torsdag 12.30–15.00. Våra telefontider är måndag-torsdag 13.30-14.30.

Mer information

Magisterprogram i Europarättsliga studier 60.00 hp SH-43964 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Magisterprogram i Europarättsliga studier, 60 hp, HT14

Kursegistrering för antagna* och reserver*
(*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig)

Webbregistrering

Du som har blivit antagen och som vill läsa programmet ska webbregistrera dig under perioden 2014-08-18 till 2014-08-25 på den inledande kursen Offentlig rätt med europeisk inriktning. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet. 

Om du avnågon anledning inte lyckats webbregistrera dig (om du till exempel är antagen med villkor) måste du kontakta ämnet på offentligratt@sh.se före kl.16.00 tisdagen den 26 augusti för att få hjälp med registreringen och kunna behålla din plats.

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på kursen.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail till den mailadress som angavs på antagning.se senast vid terminsstart. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post under uppsikt.

Tacka nej

Vill du tacka nej till din plats på kursen skicka ett mejl till offentligratt@sh.se. Skriv namn, personnummer och kursens namn.

Frågor?

Gäller det allmänna frågor om studier på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se.

Skaffa SH-kort och Användar-ID

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. Användar- ID behöver du för att komma åt högskolans intranät och kurswebbar.
Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort (ca en vecka efter att det producerats) får du tillgång till resten av högskolans system. Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Schema

Kurslitteratur EU-Mag.docx

checklista_ht_2014_svenska.pdf

Terminstid: 2014-09-01 – 2015-01-18

 

Mer information

Magisterprogram i arkeologi 60.00 hp SH-41922 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: 14.00
Plats: ME453

Du som är antagen till Magisterprogram i arkeologi kommer att få ett kallelsemejl till uppropet under vecka 33.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet  vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter uppropet. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

För schema se schemalänk: Schema

Litteraturlista magisterprogrammet i arkeologi.pdf

Mer information

Magisterprogram i estetik 60.00 hp SH-42943 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Välkommen till magisterprogrammet i estetik

Du som är antagen till programmet kommer att få ett mail med kursinformation under v 34 till den mailadress du uppgav vid din anmälan till antagning.se. Inget upprop kommer att hållas. Programmets första kurs startar måndagen den 1 september kl 12-14 i sal MA 611 på plan 6 i Moas Båge, Södertörns högskola, campus Flemingsberg. 

Webbregistrering

Om du tänker läsa programmet ska du webbregistrera dig under perioden 18 – 27 augusti (se info nedan). Vid registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid riskerar du att förlora din plats på kursen. Om du av någon anledning inte lyckas registrera dig får du kontakta estetik@sh.se före den 28 augusti.

Kurslitteratur

Litteraturen finns att köpa på bokhandeln ”Harrys Böcker” vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek. Litteraturlistan finner du i kursplanen.

Reserver

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter erbjuds reserver plats efter turordning. Om du står i tur kommer du att bli kontaktad av oss via e-post från den 25 augusti till den 5 september. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din mailbox under uppsikt.

Återbud

Om du är antagen och inte vill ha din plats v.g. meddela estetik@sh.se, så kan vi kalla en reserv!

Schema för magisterprogrammets första termin

Schema

Checklista vid terminsstart

I checklistan nedan hittar du information om hur du skaffar SH-kort och användarID.

Checklista

Frågor?

Gäller det allmänna frågor om studier på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se eller besöka www.sh.se/terminsstart. Har du frågor om programmet kan du kontakta estetik@sh.se.

Terminstid: 2014-09-01 – 2015-01-18

Mer information

Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys 60.00 hp SH-41927 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Du som är antagen till Magisterprogram i etnologi kommer att få en kallelse via e-post under vecka 33.

Registrering

Du som har blivit antagen och som vill läsa programmet ska kontakta institutionssekreteraren för registrering under vecka 35. Hon nås på e-postadressen etnologi@sh.se, alternativt telefonnummer 08-608 48 64 . Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på kursen. Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola.

Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Reserv

De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via e-post eller telefon efter den 29 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post
och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Schema

Mer information

Magisterprogram i filosofi 60.00 hp SH-42937 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-28
Tid: 13:00
Plats: Sal ME 358 på plan 3 i E-flygeln i Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Välkommen till upprop för magisterprogrammet i filosofi

Du som är antagen till kursen är välkommen till upprop, kursintroduktion och registrering på Södertörns högskola, campus Flemingsberg den 28 augusti. Du kommer att få hem mer information via mail under vecka 34 till den e-postadress du uppgav vid din anmälan till antagning.se.

På uppropet tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir riskerar du att förlora din studieplats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du själv inte kan närvara. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på programmet. 

Kurslitteratur

Litteraturen finns att köpa på bokhandeln ”Harrys Böcker” vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek. Litteraturlistan finner du i kursplanen. Observera att du även kan välja delkurser från B- och C-kurserna som inte finns med i schemat eller litteraturlistan för magisterprogrammets första termin. Längst ner på filosofins hemsida www.sh.se/filosofi finner du filosofins ämnesfolder för ht 2014. Där kan du läsa mer om de kurser du kan välja.

Reserver

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter erbjuds reserver plats efter turordning. Om du står i tur kommer du att bli kontaktad av oss via e-post från den 25 augusti till den 5 september. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post under uppsikt. Är du inte erbjuden en plats ska du inte närvara på uppropet. 

Återbud

Om du är antagen och inte vill ha din plats v.g. meddela filosofi@sh.se, så kan vi kalla en reserv! 

Checklista vid terminsstart

I checklistan nedan hittar du information om hur du skaffar SH-kort och användarID.

Checklista

Shema för magisterprogrammet

Schema

Frågor?

Gäller det allmänna frågor om studier på Södertörns högskola kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se eller besöka www.sh.se/terminsstart. Har du frågor om programmet kan du kontakta filosofi@sh.se.

 

Terminstid: 2014-09-01 – 2015-01-18

Mer information

Magisterprogram i företagsekonomi 60.00 hp SH-43976 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: 14.00
Plats: ME552, E-huset plan 5, Moas båge

Antagna* och reserver* till Magisterprogrammet i företagsekonomi höstterminen 2014                                            

*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig

Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats. Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats.

informationsfolder magfekht14.pdf

checklista_ht_2014_svenska.pdf

Schema period 1

Kurslitteratur

Dahmén , E. (1988),  "Development Blocks” in Industrial Economics, Scandinavian Economic History Review, Volume 36, Issue 1.
Schumpeter, J.  (1996) (orignially published 1911), The Theory of Economic Development: An Enquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, Translation Publishers, Schumpeter, J. (1947), The Creative Response in Economic History, the Journal of Economic History, Vol. 7, N0.2 (Nov. 1947),  Cambridge University Press on behalf of the Economic History
Association, http://www.jstor.org/stable/2113338 .

Kirzner, i. (1997), Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach, Journal of Economic Literature, Volume IIIV (March 1997)

Kirzner,I. (1999), Creativity and/or Alertness: A  Reconsideration of the Schumpeterian Entrepreneur,  Review of Austrian Economics, 11: 5–17 (1999), Kluwer Academic Publishers

 Den nationella Innovationsstrategin. regeringskansliet. denna text skall läsas bara av masterstudenter till övningen Karl Gratzer, 2013, Agents of change: inventors, entrepreneurs, financiers,
and small business owners in the beginning of the Swedish fast food industry. Forthcomming

Aasen, T. Merethe, och Amundsen, Oscar (2013), Innovation som kollektiv prestation, Studentlitteratur,
Artikelnummer:36199-01,ISBN:9789144083209

Schmookler, J. (1954), Invention, Innovation, and Competition,  Southern Economic Journal, Vol. 20, No. 4 (Apr., 1954), URL: http://www.jstor.org/stable/1053869 .

Henrekson Magnus och Mikael Stenkula, 2007; Entreprenörskap, SNS förlag

Hägerstrand, T. (1965),  Monte Carlo Approach to Diffusion, European Journal of Sociology, Volume 6, Issue 01,  May 1965,

Rogers, E. (2003), Diffusion of Innovations, 5th edition, Rogers, E (1998),

Rogers, E. (1998), Definition and measurements of innovation, Melbourne Institute Working Paper 10

Lundvall, BÅ (2007), National Innovation Systems—Analytical Concept and Development Tool
http://dx.doi.org/10.1080/13662710601130863 Published online: 05 Feb 2007.

Chesbrough, Vanhaverbeke and  West (2008), editors,  Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, 2008 (paperback edition)

Davidsson, Per (2008), The Entrepreneurship Research Challenge, Edward Elgar (används under hela terminen)
Artiklar/utdrag kan tillkomma

 

 

Mer information

Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete 60.00 hp SH-42959 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Välkommen till registrering för Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete!

Du som är antagen till Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete vid Södertörns högskola ska göra din kursregistrering via webben. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du är antagen med villkor kan du dock inte registrera dig via webben utan måste komma till högskolan för registrering. Du måste då styrka din behörighet före registrering.

Webbregistrering

Du kan webbregistrera dig i kurserna fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2014-08-26. Hur du går till väga för att registrera dig framgår i kallelsen som du kommer få på mail från genus@sh.se.

Reserver

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter erbjuds reserver plats efter turordning. Om du står i tur kommer du att bli kontaktad av oss via e-post från den 26 augusti till den 5 september. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post under uppsikt.

Obligatorisk registrering

Registreringen i kurserna inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på kurserna. Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, vänligen kontakta Remberto Salazar, 08-608 43 48, genus@sh.se, rum PA212.

SH-kort och användarID

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort får du tillgång till resten av högskolans system (t.ex. datorerna i datorsalarna, lokaler, trådlöst nätverk etc.). Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig får du ditt användarID tillsammans med ditt SH-kort. Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Mer information

Magisterprogram i historia 60.00 hp SH-41931 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 12.30-15.00
Plats: Utbildningsexpedition MD5 i byggnad Moas båge, Södertörns högskola.

Mer information

Magisterprogram i idéhistoria 60.00 hp SH-41924 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Plats: Kontakta institutionssekreterare Jorid Palm via e-post eller telefon

Du som är antagen till Magisterprogram i idéhistoria kommer att få en kallelse via e-post under vecka 33

Registrering

Du som har blivit antagen och som vill läsa programmet kontaktar Jorid Palm för registrering på mailadressen jorid.palm@sh.se alternativt telefonnummer 08-608 40 17 senast 2014-08-26. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på kursen. Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Reserv

De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via e-post eller telefon efter den 26 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du
håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

För schema se länk: Schema

  Litteraturlista för magisterprogrammet i idéhistoria.pdf

Mer information

Magisterprogram i internationellt företagande 60.00 hp SH-43975 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-28
Tid: 13.00
Plats: ME552, hus E plan 5, Moas båge

Antagna* och reserver* till Magisterprogrammet i internationellt företagande höstterminen 2014                                            

*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig

Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats. Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats.

informationsfolder intmaght14.pdf

checklista_ht_2014_svenska.pdf

Länk till schema

Kurslitteratur

Litteraturen kommer att bestå av forskningsartiklar som väljs ut under kursens gång.

 

 

Mer information

Magisterprogram i journalistik 60.00 hp SH-43996 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-09-02
Tid: 15-17
Plats: MA608 (Moas båge, plan 6) Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Antagna* och reserver* till Magisterprogrammet i journalistik höstterminen 2014:

*Vänligen se information i separat kallelse via e-post i slutet på vecka 33,
samt i ditt antagningsbesked från Antagning.se (vänligen besök Antagning.se för
information samt viktiga datum). I antagningsbeskedet finner du din kod för webbregistrering.

Webbregistrering för antagna

Du som har blivit antagen och som vill läsa kursen ska webbregistrera dig under perioden
26 augusti – 31 augusti 2014. Genom att registrera dig, tackar du ja till din
studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på
kursen. Mer information om webbregistrering hittar du på
www.sh.se/kursregistrering.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor, så kan du inte registrera dig förrän villkoren är
uppfyllda. Senast vid första undervisningstillfället måste du som är antagen med villkor visa att du uppfyller
villkoren för att vara behörig till programmet, genom att uppvisa examensbevis eller Ladokutdrag.
Om du inte gör det får du inte läsa kursen under höstterminen 2014.

 

 

 Länk till preliminärt schema

checklista_ht_2014_svenska.pdf

campuskarta_sv_2013.pdf

 

Kurslitteratur Journalistikens forskningsfält:

Obligatorisk litteratur

Asp, Kent (1992) Journalistik som
forskningsområde, ur NordicomNytt
1/1992 (delas ut)

Backman, Jarl (2008) Rapporter och uppsatser. Lund; Studentlitteratur

Djerf-Pierre, M. & Ekström, M (ed)
(2013) A History of Swedish Broadcasting,
Communicative ethos, genres and institutional change, Nordicom, (kap. 14)

Esaiasson, Peter,
Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wägnerud, Lena (2007) Metodpraktikan, tredje upplagan Stockholm, Nohrstedts Juridik (s.
17-27, delas ut)

Gustafsson, Karl Erik
& Rydén, Per (2010) A History of the Press in Sweden, Nordicom,
(E-bok hämtas från www. presshistoria.se) (valda delar)

Strömbäck, Jesper (2009): Makt, medier och samhälle Stockholm; SNS förlag

Wahl-Jorgensen, Karin och
Hanitzsch, Thomas (ed)( 2009) The
Handbook of Journalism Studies, New York and London; Routledge (2, 9-10,
olika kapitel enligt instruktioner)

Wodak, R. & Busch, B. (2004)
”Approaches to media texts”, in D. J. H. Downing, D. McQuail, P. Schlesinger
and e- Vartella (eds) The Sage Handbook
of Media Studies, Thousand Oaks, CA:SAGE (elektronisk resurs)

Samt valfri artikel ur någon forskningstidskrift tillsammans med material som delas ut av lärare vid föreläsningar

Referenslitteratur

Allan, Stuart (ed) (2010) The Routledge Companion to News and
Journalism, Routledge

Briggs, Asa & Burke, Peter (2002) A Social History of the Media, Polity
Press, Cambridge

D. J. H. Downing, D. McQuail, P.
Schlesinger and e- Vartella (eds) The
Sage Handbook of Media Studies, SAGE (elektronisk resurs)

Zelizer, Barbara (ed) (2009) The Changing Faces of Journalism.
Tabloidization, Technology and Truthiness, Routledge

 

Frågor?

Kontakta utbildningsadministrationen på journalistik@sh.se eller besök oss
på utbildningsexpeditionen i ME509 (Moas båge, E-flygeln, plan 5).

Om du har allmänna frågor om studier på Södertörns högskola, så kan du
kontakta Studentservice (telefon: 08-608 32 00, e-post: studentservice@sh.se).

 

Mer information

Magisterprogram i praktisk kunskap 60.00 hp SH-42963 Di50% Mer info
Magisterprogram i religionsvetenskap 60.00 hp SH-41928 Dag100% Mer info
Management med IT 180.00 hp SH-43984 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-25
Tid: 14.00
Plats: MA624

Välkommen på upprop!

Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats.
Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till
din eventuella plats.

Preliminärt schema (klicka på länken) 

informationsfolder MIT 2014.pdf

Checklista hösten checklista_ht_2014_svenska.pdf

Kurslitteratur

E-business, internet och nätorienterad systemutveckling, läses i Period 1.

Obligatorisk kurslitteratur:

Dave Gray och Thomas Vander Wal (2012). The Connected Company. O'Reilly. ISBN-13: 978-1449319052

Marty Neumeier (2009). The Designful Company: How to build a culture of nonstop innovation. New Riders.ISBN-13: 978-0321580061

Jonas Flodén (2013). Essentials of information systems. Studentlitteratur. ISBN-13: 9789144077093

Jeff Gothelf, Josh Seiden (2013). Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience. O'ReillyMedia. ISBN-13: 978-1449311650

Ytterligare texter och onlinematerial kan komma att användas i delkursen, vilka delges vid delkurstillfället.

Mer information

Master's Programme in Environmental Science 120.00 credits SH-44926 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2014-08-25 - 2014-08-25
Time: 10-11
Place: Södertörn University, Room MD521, MD-house fifth floor

Welcome to the roll-call for the Master´s Programme in Environmental Science

 

Roll-call

If you are admitted you must attend the roll-call in order to accept your place on the programme. If you do not attend the roll-call you will lose your place. However, you may send someone to represent you if you are unable to attend. Please note that if you have only been offered a conditional place, you must be able to confirm that you meet the entry requirements for the course before registration. You will be registered on the course once you have accepted your place at the roll-call.

Waiting list applicants

If the programme is not full, applicants on the waiting list are offered places in ranking order. You must attend the roll-call to have a chance to get a place on the programme. You may send someone to represent you if you are unable to attend. Please note that if you have only been offered a conditional place, you must be able to confirm that you meet the entry requirements for the course before registration.

SH Card and User ID

See the checklist for the start of the semester.

checklist_autumn_2014_english.pdf

Schedule and literature list

Specialisation Environment, Communication and politics:

Literature and syllabus

Schedule

Specialisation Ecosystem Management:

Literature and syllabus

Schedule

Specialisation Infectious Disease Control:

Literature and syllabys

Schedule

More information

If you have any questions, please contact the student helpline, Student Service on: +46 (0)8 608 3200 or by email: studentservice@sh.se.

More information

Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis 120.00 credits SH-42958 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2014-08-26
Time: 10.00
Place: Alfred Nobels Allé 7, Flemingsberg. Södertörns högskola, Sal: PC249

Welcome to the Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis!

Roll-call

If you are admitted to our programme, it is obligatory to be present at the roll-call. Attending the roll-call you confirm that you wish to be registered in our Master's programme. If you are unable to attend it, and you have not notified us of your absence, you will lose your study place in our programme as we will instead admit a student from the waiting list. If you want to keep your study place but can not attend the roll-call, you will need to notify us in advance via e-mail.

Registration via the Internet

You can register in the Master's courses via the Internet from 18-08-2014 until 26-08-2014. You will receive instructions for web registration via e-mail the opening day for online registrations. However, if you have been conditionally offered a place, you can not register via the Internet. Instead you must come to the university to register and be able to prove that you fulfil the entry requirements before registering.

Obligatory registration

It is obligatory for all students at Södertörn University to register before each semester. Registration means that you accept your place at the university. If you do not register you will lose your place in the programme. Please contact Remberto Salazar (remberto.salazar@sh.se or 08-608 43 48) or go to Study Information Desk MD579 before 26-08-2014 to register if you have not succeeded via the Internet.

Reserves

If the course is not full after the registration period for the admitted students, we will contact applicants on the waiting list or reserves. Those applicants will be contacted by e-mail so it is important, if you are on the waiting list, that you check your e-mail.

SH Card and User ID

If you are a new student at the university and register via www.sh.se/kursregistrering, you will receive your User ID within 24 hours, via the e-mail address you state when you register. This User ID is only valid for logging into the university intranet and accessing your e-mail. When you collect you SH Card you will be able to access the rest of the university's systems (e.g. the computers in the computer rooms, classrooms, wireless network, etc.). If you are unable to register via the Internet, you will receive your User ID at the same time as your SH Card. If you already have a User ID, your details will remain the same.

Literature

The literature for the Master's courses can be bought from the bookshop, Harrys böcker, at the university, and also borrowed from the university library.

More information

Masterprogram i arkeologi 120.00 hp SH-41923 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: 14.00
Plats: ME453

Du som är antagen till Masterprogram i arkeologi kommer att få ett kallelsemejl till uppropet under vecka 33.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet  vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli
registrerad på kursen.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter uppropet. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

För schema se schemalänk: Schema

Litteraturlista masterprogrammet i arkeologi.pdf

Mer information

Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa 120.00 hp SH-41926 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Du som är antagen till Masterprogram i etnologi kommer att få en kallelse via e-post under vecka 33.

Registrering

Du som har blivit antagen och som vill läsa programmet ska kontakta institutionssekreteraren för registrering under vecka 35. Hon nås på e-postadressen etnologi@sh.se, alternativt telefonnummer 08-608 48 64 . Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på kursen. Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola.

Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Reserv

De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via e-post eller telefon efter den 29 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post
och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Schema

Mer information

Masterprogram i företagsekonomi 120.00 hp SH-43977 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: 15.00
Plats: ME552. Hus E plan 5, Moas båge

Antagna* och reserver* till Magisterprogrammet i företagsekonomi höstterminen 2014                                           

 *Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig

Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats. Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats.

informationsfolder masterfekht14.pdf

checklista_ht_2014_svenska.pdf

Schema, period 1

Kurslitteratur

Dahmén , E. (1988),  "Development Blocks” in Industrial Economics, Scandinavian Economic History Review, Volume 36, Issue 1.
Schumpeter, J.  (1996) (orignially published 1911), The Theory of
Economic Development: An Enquiry into Profits, Capital, Credit, Interestand the Business Cycle, Translation Publishers,

Schumpeter, J. (1947), The Creative Response in Economic History, the Journal of Economic History, Vol. 7, N0.2 (Nov. 1947),  Cambridge University Press on behalf of the Economic History
Association, http://www.jstor.org/stable/2113338 .
 
Kirzner, i. (1997), Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach, Journal of Economic Literature, Volume IIIV (March 1997)


Kirzner,I. (1999), Creativity and/or Alertness: A  Reconsideration of the Schumpeterian Entrepreneur,  Review of Austrian Economics, 11: 5–17 (1999), Kluwer Academic Publishers
 
Den nationella Innovationsstrategin. regeringskansliet. denna text skall läsas bara av masterstudenter till övningen Karl Gratzer, 2013, Agents of change: inventors, entrepreneurs, financiers,
and small business owners in the beginning of the Swedish fast food
industry.Forthcomming


Aasen, T. Merethe, och Amundsen, Oscar (2013), Innovation som kollektiv prestation, Studentlitteratur,
Artikelnummer:36199-01,ISBN:9789144083209

Schmookler, J. (1954), Invention, Innovation, and Competition,  Southern Economic Journal, Vol. 20, No. 4 (Apr., 1954), URL: http://www.jstor.org/stable/1053869 .

Henrekson Magnus och Mikael Stenkula, 2007; Entreprenörskap, SNS förlag

Hägerstrand, T. (1965),  Monte Carlo Approach to Diffusion, European Journal of Sociology, Volume 6, Issue 01,  May 1965,

Rogers, E. (2003), Diffusion of Innovations, 5th edition, Rogers, E (1998),

Rogers, E. (1998), Definition and measurements of innovation, Melbourne Institute Working Paper 10

Lundvall, BÅ (2007), National Innovation Systems—Analytical Concept and Development Tool http://dx.doi.org/10.1080/13662710601130863 Published online: 05 Feb 2007. Chesbrough, Vanhaverbeke and  West (2008),
editors,  Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, 2008 (paperback edition)


Davidsson, Per (2008), The Entrepreneurship Research Challenge, Edward Elgar (används under hela terminen)
Artiklar/utdrag kan tillkomma

 

 

 

Mer information

Masterprogram i historia 120.00 hp SH-41930 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 12.30-15.00
Plats: Utbildningsexpedition MD5 i byggnad Moas båge, Södertörns högskola.

Mer information

Masterprogram i idéhistoria 120.00 hp SH-41925 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Plats: Kontakta institutionssekreterare Jorid Palm via e-post eller telefon

Du som är antagen till Masterprogram i idéhistoria kommer att få en kallelse via e-post under vecka 33

Registrering

Du som har blivit antagen och som vill läsa programmet kontaktar Jorid Palm för registrering på mailadressen jorid.palm@sh.se alternativt telefonnummer 08-608 40 17 senast 2014-08-26. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på kursen. Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Reserv

De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via e-post eller telefon efter den 26 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

För schema se länk: Schema 

Litteraturlista masterprogrammet i idehistoria.pdf

 

Mer information

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi 120.00 hp SH-43985 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-28
Tid: 11
Plats: ME552

Du är antagen* eller reserv* till Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi Höstterminen 2014
*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig


Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats.
Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats.

 

Informationsfolder

Inf. blad Master i off org.pdf

 

Preliminärt schema

checklista_ht_2014_svenska.pdf

 

Kurslitteratur Organisationer i samhället 7.5 hp

Period 1, 140901-140930

Ahrne, Göran och Papakostas, Apostolis, 2002, Organisationer, samhälle och globalisering. Studentlitteratur.
Asplund, Johan, 1983, Om undran inför samhället. Argos/Palmkrons Förlag.
Eriksson-Zetterquist, U, Kalling, T och Styhre, A, 2010, Organisation och organisering. Malmö: Liber
Jacobsson, Bengt och Sundström, Göran, 2006, Från hemvävd till invävd. Europeiseringen av svensk förvaltning och politik. Liber.
Lind, R., och Ivarsson Westerberg, A., 2011, Ledning av företag och förvaltningar. SNS Förlag.

Mer information

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi 120.00 hp SH-43986 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-28
Tid: 11
Plats: ME552

Du är antagen* eller reserv* till Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi Höstterminen 2014
*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig


Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats.
Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats.

 

Informationsfolder

Inf. blad Master i off org.pdf

 

Preliminärt schema

checklista_ht_2014_svenska.pdf

Kurslitteratur Organisationer i samhället 7.5 hp

Period 1, 140901-140930

Ahrne, Göran och Papakostas, Apostolis, 2002, Organisationer, samhälle och globalisering. Studentlitteratur.
Asplund, Johan, 1983, Om undran inför samhället. Argos/Palmkrons Förlag.
Eriksson-Zetterquist, U, Kalling, T och Styhre, A, 2010, Organisation och organisering. Malmö: Liber
Jacobsson, Bengt och Sundström, Göran, 2006, Från hemvävd till invävd. Europeiseringen av svensk förvaltning och politik. Liber.
Lind, R., och Ivarsson Westerberg, A., 2011, Ledning av företag och förvaltningar. SNS Förlag.

Mer information

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap 120.00 hp SH-43987 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-28
Tid: 11
Plats: ME552

Du är antagen* eller reserv* till Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap Höstterminen 2014
*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig


Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats.
Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats.

 

Informationsfolder

Inf. blad Master i off org.pdf 

 

Preliminärt schema

checklista_ht_2014_svenska.pdf

 

Kurslitteratur Organisationer i samhället 7.5 hp

Period 1, 140901-140930

Ahrne, Göran och Papakostas, Apostolis, 2002, Organisationer, samhälle och globalisering. Studentlitteratur.
Asplund, Johan, 1983, Om undran inför samhället. Argos/Palmkrons Förlag.
Eriksson-Zetterquist, U, Kalling, T och Styhre, A, 2010, Organisation och organisering. Malmö: Liber
Jacobsson, Bengt och Sundström, Göran, 2006, Från hemvävd till invävd. Europeiseringen av svensk förvaltning och politik. Liber.
Lind, R., och Ivarsson Westerberg, A., 2011, Ledning av företag och förvaltningar. SNS Förlag.

Mer information

Masterprogram i religionsvetenskap 120.00 hp SH-41929 Dag100% Mer info
Masterprogram i retorik 120.00 hp SH-42952 Dag100% Inställd Mer info
Masterprogram i sociologi 120.00 hp SH-43959 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: 10-12
Plats: ME514 (Hus E, Plan 5)

Välkommen till registrering för Masterprogrammet i Sociologi

Antagna* och villkorligt antagna* kommer att få kallelse till registrering i mitten av augusti.
(*se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig)

Registrering för antagna och villkorligt antagna

Du som har blivit antagen eller är antagen med villkor ska registrera dig på programmet. Registreingen äger rum onsdagen den 27 augusti. Registreringen sker på Utbildningsexpedition ME514 (Hus E, Plan 5) mellan kl 10-12

Senast 1 september 2014 måste du som är antagen med villkor visa att du uppfyller villkoren och meddela detta till utbildningsadministrationen för att bli registrerad. observera att du måste tacka ja till din studieplats även vid registreringen den 27 augusti.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats på kursen kommer att kallas till ett reservupprop. Reserver kommer att kallas via epost och eventuellt telefon med start tidigast torsdag 28 augusti. Se till att de kontaktuppgifter som du har uppgett på antagning.se är korrekta och aktuella.

Skaffa SH-kort och användar-ID

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. Användar- ID behöver du för att komma åt högskolans intranät och kurswebbarna. Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering, så får du inom 24 timmar ett tillfälligt användar-ID mejlat till den e-postadress som du anger vid registreringstillfället. Med detta användar-ID kan du logga in på högskolans intranät och komma åt din e-post. När du har hämtat ut ditt SH-kort, så får du tillgång till resten av högskolans system. Om du redan har ett användar-ID, så är dina inloggningsuppgifter desamma som tidigare.

Läs mer om hur du beställer SH-kort och användar-ID i bifogad checklista för terminsstart.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Studentkåren SöderS driver även en andrahandsbokhandel där du eventuellt kan hitta din kurslitteratur. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Frågor

Kontakta institutionssekreterare Erik Granrot på sociologi@sh.se eller besök oss på utbildningsexpeditionen i ME514 (Moas båge, E-flygeln, plan 5).

Om du har allmänna frågor om studier på Södertörns högskola, så kan du kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00 eller e-post studentservice@sh.se.

Checklista och campuskarta

checklista_ht_2014_svenska.pdf

campuskarta_sv_2013.pdf

Mer information

Masterprogram i svenska 120.00 hp SH-42936 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-18 - 2014-08-25

Välkommen till registrering för masterprogrammet i svenska

 

Du är antagen till masterprogrammet i svenska och är välkommen till registrering via webben på Södertörns
högskola.

Vid Södertörns högskola ska göra din kursregistrering via webben. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig via webben utan måste kontakta  högskolan (svenska@sh.se) för registrering. Du måste då styrka din behörighet före registrering.

Webbregistrering


Du kan webbregistrera dig fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2014-08-25. Hur du går till väga för att registrera dig
framgår i det bifogade brevet "Kursregistrera dig via webben". Kursen du ska välja heter: Språkforskning i praktiken, avancerad nivå 30hp, 1071SV

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Via
registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på kursen.

Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, vänligen kontakta Sofie Edlund senast den 25/8 2014 via mail till svenska@sh.se

SH-kort och användarID

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort får du tillgång till resten av högskolans system (t.ex. datorerna i datorsalarna, lokaler, trådlöst
nätverk etc.). Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig får du ditt användarID tillsammans med ditt SH-kort (se bifogad checklista). Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Schema och litteraturlista

Schema och kursplan med litteraturlista hittar du på www.sh.se/terminsstart. Välj mellan flikarna ”Program” respektive ”Kurs” och sök fram din utbildning. Litteraturen finns att köpa på bokhandeln ”Harrys böcker” vid
högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek.

Frågor

För specifika frågor om din kurs och kursadministration, kontakta svenska@sh.se.

Övriga frågor – kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se

eller besök www.sh.se/terminsstart.

Återbud

V.g. meddela svenska@sh.se om du inte tänker börja kursen, så kan vi
kalla en reserv!

 

Terminstid: 2014-09-01 – 2015-01-18

 

KURSREGISTRERA DIG VIA WEBBEN

 

Du som har antagits till denna kurs kan kurs­registrera dig via webben. Du behöver alltså inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Hur du går till väga beror på om du har inloggnings­uppgifter
till Södertörns högskolas studentintranät eller inte, se vidare nedan. Om du är antagen med villkor kan du inte
registrera dig via webben utan måste komma till högskolan för registrering.

Så här gör du som har inloggningsuppgifter till Södertörns högskolasstudentintranät:

1. Gå in på sidan www.sh.se, klicka på Logga in.

2. Logga in med dina inloggningsuppgifter på Södertörns högskolas studentintranät.

3. Klicka på länken ”Ladok på webb (LPW)” i vänstermenyn.

4. Klicka på länken ”Kursregistrering”.

5. Klicka på ”Sök registreringsförslag”.

6. Klicka på ”Registrera” vid den kurs eller de kurser du önskar registrera dig på och bekräfta.

7. Du kommer att få en bekräftelse på dinregistrering via e-post. Du kan också direkt kontrollera att din registrering har kommit in genom att klicka på länken ”Sök nuvarande registreringar”.

Så här gör du som inte har inloggningsuppgifter till Södertörns högskolas studentintranät:

1. Gå in på följande länk: www.sh.se/kursregistrering

2. Följ instruktionerna på sidan. Du behöver anmälningsnumret från ditt antagningsbesked från antagning.se, så ha det tillgängligt när du fyller i dina uppgifter.

3. När du har registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post på att du har blivit registrerad. Bekräftelsen skickas till den e-postadress du angett på registreringssidan.

 

  Checklista A4 svensk.pdf

 

 

Mer information

Medievetarprogrammet 180.00 hp SH-42955 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 14:00-15:00

Välkommen till upprop och registrering för Medievetarprogrammet, 180 hp!


Du som är antagen till Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola kommer att få en kallelse till upprop skickat via mejl under vecka 34.

Uppropet äger rum på Södertörns högskola den 26 augusti och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du själv inte kan närvara. Kan du av särskilda skäl inte alls kan närvara eller skicka ombud kan du höra av dig till mkv@sh.se. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen.

Reserver

Alla som står i reservkö kommer att få en kallelse till upprop under vecka 34. Efter att alla ordinarie antagna blivit uppropade så kommer reserver att ropas upp tills det att alla platser blivit fyllda. Eftersom kallelsen skickas till alla så måste du själv ta ställning till huruvida du har en rimlig chans att få en plats. Mer information om kriterierna kring reservantagning kommer att finnas i kallelsen.

Schema och litteraturlista

Schema och kursplan med litteraturlista hittar du på www.sh.se/terminsstart. Välj mellan flikarna "Program" respektive "Kurs" och sök fram din utbildning. Litteraturen finns att köpa på bokhandeln "Harrys böcker" vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek.

Frågor?

Har du frågor, besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta Studentservice på telefon
08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se.

Terminstid: 2014-09-01 – 2015-01-11

Mer information

Miljö och utveckling 180.00 hp SH-44919 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27 - 2014-08-27
Tid: 10-11
Plats: Södertörns högskola, D-huset, plan 5, lokal MD521

Välkommen till upprop för programmet Miljö och utveckling!

Upprop

Du som är antagen tackar på uppropet ja till din studieplats. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studie­plats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet före registrering. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på programmet.

Reserver

Om programmet inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. Du måste komma på uppropet för att ha en chans att få en plats på kursen. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet. Om du blir antagen blir du registrerad på programmet efter antagning.

SH-kort och AnvändarID

Se bifogad checklista.

checklista_ht_2014_svenska.pdf

Schema, kursplan och litteraturlista (för terminens första kurs)

Schema
Kursplan och litteraturlista

Litteraturen finns att köpa på bokhandeln ”Harrys böcker” vid högskolan samt att låna på
Södertörns högskolas bibliotek.

Frågor?

Har du frågor kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se.

 

Mer information

Naturvetenskapligt basår (gymnasienivå) 60.00 hp SH-44924 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26 - 2014-08-26
Tid: 12-13
Plats: Södertörns högskola, D-huset, plan 5, lokal MD521

Välkommen till upprop för programmet Naturvetenskapligt basår!

Upprop

Du som är antagen tackar på uppropet ja till din studieplats. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studie­plats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet före registrering. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på programmet.

Reserver

Om programmet inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. Du måste komma på uppropet för att ha en chans att få en plats på kursen. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet. Om du blir antagen blir du registrerad på programmet efter antagning.

SH-kort och AnvändarID

Se bifogad checklista.

checklista_ht_2014_svenska.pdf

Schema, kursplan och litteraturlista

Schema
Kursplaner och litteraturlistor:

Biologi 1
Fysik 1a

Kemi 1
Matematik 4

Litteraturen finns att köpa på bokhandeln ”Harrys böcker” vid högskolan samt att låna på
Södertörns högskolas bibliotek.

Frågor?

Har du frågor kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se.

Mer information

Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi 180.00 hp SH-43982 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-18 - 2014-08-25
Plats: Webbregistrering

Välkommen till Personalvetarprogrammet, 180 högskolepoäng!

Om du är antagen till Personalvetarprogrammet med inriktning psykologi alt inriktning sociologi vid Södertörns högskola ska göra din kursregistrering via webben under perioden 18 – 25 augusti 2014. Då behöver du inte komma till högskolan personligen för att registrera dig.


Om du är antagen med villkor kan du dock inte registrera dig via webben utan måste komma till högskolan för registrering. Du måste då styrka din behörighet. Detta kan göras onsdagen den 20 augusti mellan                   kl 10:00 – 12:00 på studentexpeditionen för samhällsvetenskaper i Moas båge ME514 på Södertörns högskola i Flemingsberg.


Registrering inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Genom registreringen tackar du ja till din studieplats.


Om du inte registrerar dig senast måndagen den 25 augusti 2014 förlorar du din plats på kursen.

Så här gör du för att registrera dig:

 1. Gå in på följande länk: www.sh.se/kursregistrering.
 2. Följ instruktionerna på sidan. Du behöver anmälningsnumret från ditt antagningsbesked från antagning.se, så ha det tillgängligt när du fyller i dina uppgifter.
 3. När du har registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post på att du har blivit registrerad. Bekräftelsen skickas till den e-postadress du angett på registreringssidan.

Om du inte lyckas webbregistrera dig har du möjlighet att komma och registrera dig studentexpeditionen för samhällsvetenskaper i Moas båge ME514 på Södertörns högskola i Flemingsberg. Du måste ha med ditt antagningsbesked och giltig legitimation.


Kom igång med dina studier


Efter registreringen är det bra om du skaffar SH-kort och användar-ID så snart som möjligt. SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. Användar- ID behöver du för att komma åt högskolans intranät och kurswebbar. Se checklistan för mer information.


Har du frågor?

Besök www.sh.se/terminstart eller kontakta Studentservice på telefon: 08-608 32 00, eller via e-post: studentservice@sh.se.

Vid kursspecifika frågor, kontakta pvp@sh.se eller besök studentexpeditionen för samhällsvetenskaper i Moas båge ME514 på Södertörns högskola i Flemingsberg.

 

 Länk till preliminärt schema

Länk till kurslitteraturlista för första kursen    

  Arbetsliv o samhälle_kurslitt 2014.pdf

checklista_ht_2014_svenska.pdf

Länk till campuskarta

 

 

 

 

Mer information

Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi 180.00 hp SH-43983 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-18 - 2014-08-25
Plats: Webbregistrering

Välkommen till Personalvetarprogrammet, 180 högskolepoäng!

Om du är antagen till Personalvetarprogrammet med inriktning psykologi alt inriktning sociologi vid Södertörns högskola ska göra din kursregistrering via webben under perioden 18 – 25 augusti 2014. Då behöver du inte komma till högskolan personligen för att registrera dig.


Om du är antagen med villkor kan du dock inte registrera dig via webben utan måste komma till högskolan för registrering. Du måste då styrka din behörighet. Detta kan göras onsdagen den 20 augusti mellan kl 10:00 – 12:00 på studentexpeditionen för samhällsvetenskaper i Moas båge ME514 på Södertörns högskola i Flemingsberg.


Registrering inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Genom registreringen tackar du ja till din studieplats.

Om du inte registrerar dig senast måndagen den 25 augusti 2014 förlorar du din plats på kursen.

 

Så här gör du för att registrera dig:

 

 • Gå in på följande länk: www.sh.se/kursregistrering.
 • Följ instruktionerna på sidan. Du behöver anmälningsnumret från ditt antagningsbesked från antagning.se, så ha det tillgängligt när du fyller i dina uppgifter.
 • När du har registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post på att du har blivit registrerad. Bekräftelsen skickas till den e-postadress du angett på registreringssidan.

Om du inte lyckas webbregistrera dig har du möjlighet att komma och registrera dig studentexpeditionen för samhällsvetenskaper i Moas båge ME514 på Södertörns högskola i Flemingsberg. Du måste ha med ditt antagningsbesked och giltig legitimation.


Kom igång med dina studier


Efter registreringen är det bra om du skaffar SH-kort och användar-ID så snart som möjligt. SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. Användar- ID behöver du för att komma åt högskolans intranät och kurswebbar. Se checklistan för mer information.


Har du frågor?

Besök www.sh.se/terminstart eller kontakta Studentservice på telefon: 08-608 32 00, eller via e-post: studentservice@sh.se.

Vid kursspecifika frågor, kontakta pvp@sh.se eller besök studentexpeditionen för samhällsvetenskaper i Moas båge ME514 på Södertörns högskola i Flemingsberg.

 

Länk till preliminärt schema

Bifogad fil med litteraturlista för första kursen

Arbetsliv o samhälle_kurslitt 2014.pdf

 

campuskarta_sv_2013.pdf

checklista_ht_2014_svenska.pdf

 

 

Mer information

Political Science, Master's Programme 60.00 credits SH-43952 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2014-08-27
Time: 10-12
Place: Study Information Desk in room ME514 (Moas båge, building ME, fifth floor)

Welcome to Political Science Master's program (60 credits), autumn semester 2014!

Registration for admitted and conditionally admitted applicants

If you are admitted or conditionally admitted to the course and wish to take it, you should register for the course at the Study Information Desk in room ME514 (Moas båge, building ME, fifth floor) on 27:th of august at 10-12 AM.

If the conditions are not fulfilled before the course starts, you will not be allowed to register for the program during this semester.

Choose an optional topic

At the registration you will have to choose an optional topic for the second course. The courses you can choose between is:
-Theories of International Relations
-Theories of Interpretive and Critical Reseach
-Theories of Comparative Politics

Questions?

Please contact the course administration (erik.granrot@sh.se) or visit our Study Information Desk in room ME514 (Moas båge, building ME, fifth floor).

If you have general questions about studying at Södertörn University, please contact Studentservice (telephone: +468 608 32 00, e-mail: studentservice@sh.se).

SH Card and User ID

If you are a new student at the university and register via www.sh.se/kursregistrering, you will receive your User ID within 24 hours, to the e-mail address that you state when you register. This User ID is only valid for logging in to the university intranet and accessing your e-mail. When you collect your SH Card you will be able to access the rest of the university's systems (e.g. the computers in the computer rooms, classrooms, wireless network, etc.)

Read more about how to get the SH Card and your User ID in the attached checklist.

Checklist

checklist_autumn_2014_english.pdf

Map

campus_map_eng_2013.pdf

More information

Political Science, Master's Programme 120.00 credits SH-43951 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2014-08-27
Time: 10-12
Place: Study Information Desk ME514 (Moas båge, building ME, fifth floor)

Welcome to Political Science Master's program, autumn semester 2014!

Registration for admitted and conditionally admitted applicants

If you are admitted or conditionally admitted to the course and wish to take it, you should register for the course at the Study Information Desk in room ME514 (Moas båge, building ME, fifth floor) on 27:th of august at 10-12 AM.

If the conditions are not fulfilled before the course starts, you will not be allowed to register for the program during this semester.

Choose an optional topic

At the registration you will have to choose an optional topic for the second course. The courses you can choose between is:
-Theories of International Relations
-Theories of Interpretive and Critical Reseach
-Theories of Comparative Politics

Questions?

Please contact the course administration (erik.granrot@sh.se) or visit our Study Information Desk in room ME514 (Moas båge, building ME, fifth floor).

If you have general questions about studying at Södertörn University, please contact Studentservice (telephone: +468 608 32 00, e-mail: studentservice@sh.se).

SH Card and User ID

If you are a new student at the university and register via www.sh.se/kursregistrering, you will receive your User ID within 24 hours, to the e-mail address that you state when you register. This User ID is only valid for logging in to the university intranet and accessing your e-mail. When you collect your SH Card you will be able to access the rest of the university's systems (e.g. the computers in the computer rooms, classrooms, wireless network, etc.)

Read more about how to get the SH Card and your User ID in the attached checklist.

Checklist

checklist_autumn_2014_english.pdf

Map

campus_map_eng_2013.pdf

More information

Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning 180.00 hp SH-42954 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-28
Tid: 13-15
Plats: MB505 kl 13.00

Välkommen på upprop för Retorikkonsultprogrammet - rådgivning och utbildning

Under vecka 33-34 får du en kallelse via mejl till upprop för Retorikkonsultprogrammet - rådgivning och utbildning. Om du inte kommer så stryks du från din plats. Du kan skicka ett bud till uppropet om budet har ditt antagningsbesked samt dina ID-handligar med sig.

Reserver

Alla som står i reservkö kommer att få en kallelse till upprop under vecka 34. Reservuppropet är samtidigt som det ordinarie, 28/8 kl. 13.00 i MB505. Efter att alla ordinarie blivit uppropade så kommer reserver att ropas upp tills det att alla platser blivit fyllda. Eftersom kallelsen skickas till alla reserver så måste du själv ta ställning till huruvida du har en rimlig chans att få en plats. Mer information om kriterierna kring reservantagning kommer att finnas i kallelsen.

 

Kursplan för första kursen inkl. litteraturlista

Schema

Checklista för terminstarten

Mer information

Socialt arbete med storstadsprofil 180.00 hp SH-43962 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Välkommen till Socialt arbete med storstadsprofil!

 

Du som är antagen till programmet Socialt arbete med storstadsprofil kommer att få ett kallelsemejl under vecka 33. Som antagen kan du registrera dig från 2014-08-18 fram till 2014-08-26. Genom att registreria dig tackar du ja till din studieplats. Det innebär också att om du inte registrerar dig i tid förlorar du din studieplats vid programmet.

 

Registrering

 


Den terminsvisa registreringen är obligatorisk för alla studenter vid Södertörns högskola.

Du registrerar dig via www.sh.se/kursregistrering. Följ anvisningarna.

 

Om du av någon anledning inte kan registrera dig under den angivna perioden (se ovan) måste du kontakta socialtarbete@sh.se innan den 26 augusti. Annars går din studieplatsen vid programmet förlorad.


SH-kort och användarID

 

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort får du tillgång till resten av högskolans system (t.ex. datorerna i datorsalarna, lokaler, trådlöst nätverk etc.). Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig får du ditt användarID tillsammans med ditt SH-kort (se bifogad checklista). Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

 

Reserver

 

De reserver som är aktuella för en studieplats kommer att få ett kallelsemejl den 27 augusti. Tyvärr kommer det att vara kort om tid att tacka ja eller nej, så det är viktigt att du som reserv tittar i din inbox dagligen.

 

Schema

För schema se länken: Schema  

Checklista och kurslitteratur.

 

Checklista HT14.pdf

 

Kurslitteratur

Introduktion till Socialt arbete.pdf

 

Mer information

Spelprogrammet - inriktning grafik 180.00 hp SH-44930 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 10-12
Plats: MA636

Du som är antagen till programmet måste komma på uppropet, annars går din plats till en reserv.
Om du inte har möjlighet att närvara själv på uppropet kan du skicka ett ombud.

Vi kommer att kalla ett stort antal reserver till uppropet, så du som står som reserv; bevaka den mejladress du har uppgett på antagning.se. Om du blir kallad till upprop, måste du komma för att ha
chans att få en plats.
Du kan skicka ett ombud om du inte kan komma personligen.

Efter uppropet kommer vi att registrera de som fått en plats på programmet.

Schema: https://web.timeedit.se/sodertorn/db1/schema/r.html?sid=100 3&h=t&p=20140825.x%2C20150118.x&objects=172131.185,172133.185,172134 .185&ox=0&types=0&fe=0

Mer information

Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting 180.00 hp SH-44929 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-26
Tid: 10-12
Plats: MA636

Du som är antagen till programmet måste komma på uppropet, annars går din plats till en reserv.

Om du inte har möjlighet att närvara själv på uppropet kan du skicka ett ombud.

Vi kommer att kalla ett stort antal reserver till uppropet, så du som står som reserv; bevaka den mejladress du har uppgett på antagning.se. Om du blir kallad till upprop, måste du komma för att ha chans att få en plats. Du kan skicka ett ombud om du inte kan komma personligen.

Efter uppropet kommer vi att registrera de som fått en plats på programmet.

Schema https://web.timeedit.se/sodertorn/db1/schema/r.html?sid=100 3&h=t&p=20140825.x%2C20150118.x&objects=172131.185,172133.185,172132 .185&ox=0&types=0&fe=0

 

Mer information

Sport Management 180.00 hp SH-43961 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: 13.00
Plats: MB416

Du är antagen* eller reserv* till Sport Management 180 hp, höstterminen 2014
*Se ditt antagningsbesked vad som gäller för dig

Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt, deltar du inte i uppropet förlorar du din plats på programmet.
Kan du inte själv delta i uppropet kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats


Skaffa SH-kort och Användar-ID vid SH

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. Användar- ID behöver du för att komma åt högskolans intranät och kurswebbar. Är du ny student fotograferar du dig på Plan 6 i Moas båge. Du bör fotografera dig så fort som möjligt, eftersom det tar cirka en vecka att producera SH-kortet.
 

Schema och litteratur

Schema för höstterminen hittar du cirka tre veckor före terminsstart på www.gih.se – gå in under snabbval och välj schema och ramplan. Klassen som startar HT14 benämns som SM1.

Litteraturlistor för HT14 hittar du i kursplanen för Sport Management I. Kursplanen hittar du på www.gih.se/sportmanagement.


Information om programmet

Informationsfolder_SportManagement_HT14.pdf


Introduktionsprogram,  välkomstbrev,  programtider samt PM för introkurs

Introduktionsprogram_Sport Management.pdf
Valkomstbrev_HT_2014.pdf
Tider_for_programinformation.pdf
PM_introkurs.pdf


Studier vid GIH

Mer ingående information om att studera vid GIH får du under passen som är planerade i introduktionsprogrammet för Sport Management samt på GIH:s hemsida under fliken ”ny student”.

Information från kåren vid GIH skickas till antagna studenter per post vid terminsstart.


Kontakt

Har du några frågor om studierna vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola är du välkommen att kontakta oss. Du når oss på e-post fek@sh.se och telefonnummer 08-608 41 55.

Du kan även kontakta programsekreteraren för programmet: Ulrica Lindbäck, e-post ulrica.lindback@sh.se, telefonnummer 08-608 44 42.
Vår utbildningsexpedition ME509 är öppen måndag-torsdag 12.30–15.00. Våra telefontider är måndag-torsdag 13.30-14.30.

Mer information

Tourism Studies, Master's Programme 60.00 credits SH-44923 Day100% Cancelled Mer info
Turismprogrammet 180.00 hp SH-44922 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Plats: Inget upprop. Endast webbregistrering.

Registreringen öppnar 18 augusti. Observera att du måste registrera dig senast 25 augusti, annars går din plats till en reserv. Har du problem med att registrera dig, kontakta turism@sh.se senast 25 augusti.

Du som är reserv kommer att bli kontaktad via den epostadress som du har uppgett på www.antagning.se. För att ha en chans till en plats är det viktigt att du bevakar din epost och har möjlighet att svara med kort varsel.

Schema för Turismvetenskap A
Kursplan och litteraturlista för Turismvetenskap A
VIKTIG INFORMATION TILL NYA STUDENTER PÅ TURISMPROGRAMMET

Mer information

Utveckling och internationellt samarbete 180.00 hp SH-44925 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-18 - 2014-08-25

Välkommen till programmet Utveckling och internationellt samarbete!

Du som är antagen till programmet ska göra din kursregistrering via webben. Om du är antagen med villkor kan du dock inte registrera dig via webben utan måste komma till högskolan, du måste då styrka din behörighet före registrering.

Webbregistrering

Du kan webbregistrera dig fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2014-08-25. Tryck på länken "Webbregistrering" nedan under "Mer information" för detaljerade instruktioner.

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på programmet. Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, vänligen kontakta naturochmiljo@sh.se.

Reserver

Blir det aktuellt att ta in reserver kommer dessa att kontaktas via e-post, så det är viktigt att du som reserv håller din e-post under uppsikt.

SH-kort och användarID

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du angav vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på
högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort får du tillgång till resten av högskolans system (t.ex.datorerna i datorsalarna, lokaler, trådlöst nätverk etc.). Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig får du ditt användarID tillsammans med ditt SH-kort. Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Schema och litteraturlista

Utbildningsplan hittar du på länken nedan under "Mer information". Programmet inleds med kursen Utveckling och internationellt samarbete A, kursplan och litteraturlista hittar du här och schemat hittar du här. Litteraturen finns att köpa på bokhandeln ”Harrys böcker” vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek.

Mer information

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Engelska 300.00 hp SH-42951 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: kl.14
Plats: MA777

Välkommen till registrering Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan!

Du som är antagen på utbildningen ska webbregistrera dig fr o m 2014-08-18 t o m 2014-08-24. Registrering är obligatorisk och sker via högskolans hemsida. Har du webbregistrerat dig måste du inte delta i uppropet.

Så här gör du för att registrera dig via webben:

1. Gå in på följande länk: www.sh.se/kursregistrering.

2. Följ instruktionerna på sidan.Du behöver anmälningsnumret från ditt antagningsbesked från antagning.se, så ha det tillgängligt när du fyller i dina uppgifter.

3. Om det syns flera kurskoder ska du registrera dig på samtliga.

4. När du har registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post på att du har blivit registrerad. Bekräftelsen skickas till den e-postadress du angett på registreringssidan.

Har du inte registrerat dig under webbregistreringsperioden, hör av dig till lararutbildning@sh.se senast den 26 augusti och ange ditt namn, personnummer och namn på utbildningen, annars går din plats till en reserv.

Är du reserv eller antagen med villkor (se ditt antagningsbesked) kan du inte webbregistrera dig utan måste delta i uppropet. Villkorligt antagna sökande behöver styrka sin behörighet för utbildningen vid uppropet.

Uppropet för reserver är obligatoriskt för att tacka ja till den erbjudna platsen på utbildningen. Deltar du inte i uppropet förlorar du din eventuella plats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du själv inte kan närvara. Se till att omudet har både din och sin legitimation.

SH-kort och användarID

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort får du tillgång till resten av högskolans system (t.ex. datorerna i datorsalarna, lokaler, trådlöst nätverk etc.). Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig får du ditt användarID tillsammans med ditt SH-kort (se bifogad checklista). Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

  Checklista HT14.pdf

Schema. Notera att schemat är preliminärt och kan ändras innan terminsstart.


Kursplaner inkl. litteraturlista

På termin 1 kommer ämneslärarutbildningens med inriktining mot gymnasieskolan studenter att läsa kurser 1118UA Utbildningsvetenskap I, 24 hp och 1150UA VFU I, 6 hp.

Litteraturlista för HT14  hittar du i kursplanen. Se länken till kursplanerna:
1118UA Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 24 hp
1150UA Verksamhetsförlagd utbildning för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 6 hp

Frågor?

Har du allmänna frågor, kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Gäller din fråga Lärarutbildningen på e-post lararutbildning@sh.se eller telefon (mån-tors kl. 12:30-14:00) 08-608 46 42.

Mer information

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Historia 300.00 hp SH-42950 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: kl.14
Plats: MA777

Välkommen till registrering Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan!


Du som är antagen på utbildningen ska webbregistrera dig fr o m 2014-08-18 t o m 2014-08-24. Registrering är obligatorisk och sker via högskolans hemsida. Inget upprop för de antagna kommer att hållas.

Så här gör du för att registrera dig via webben:

1. Gå in på följande länk: www.sh.se/kursregistrering.

2. Följ instruktionerna på sidan.Du behöver anmälningsnumret från ditt
antagningsbesked från antagning.se, så ha det tillgängligt när du fyller
i dina uppgifter.

3. Om det syns flera kurskoder ska du registrera dig på samtliga.

4. När du har registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post
på att du har blivit registrerad. Bekräftelsen skickas till den
e-postadress du angett på registreringssidan.

Har du inte kunnat registrera dig under webbregistreringsperioden, hör av dig till lararutbildning@sh.se senast den 26 augusti och ange ditt namn, personnummer och namn på utbildningen, annars går din plats till en reserv.

Är du reserv eller antagen med villkor (se ditt antagningsbesked) kan du inte webbregistrera dig utan måste delta i uppropet. Villkorligt antagna sökande behöver styrka sin behörighet för utbildningen vid uppropet.Uppropet för reserver är obligatoriskt för att tacka ja till den erbjudna platsen på utbildningen. Deltar du inte i uppropet förlorar du din eventuella plats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du själv inte kan närvara. Se till att omudet har både din och sin legitimation.


SH-kort och användarID

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID
gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort får du tillgång till resten av högskolans system (t.ex. datorerna i datorsalarna, lokaler,
trådlöst nätverk etc.). Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig får du ditt användarID tillsammans med ditt SH-kort (se bifogad checklista). Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma. 

Checklista HT14.pdf


Schema. Notera att schemat är preliminärt och kan ändras innan terminsstart.


Kursplaner inkl. litteraturlista

På termin 1 kommer ämneslärarutbildningens med inriktining mot
gymnasieskolan studenter att läsa kurser 1118UA Utbildningsvetenskap I,
24 hp och 1150UA VFU I, 6 hp.

Litteraturlista för HT14  hittar du i kursplanen. Se länken till kursplanerna:

1118UA Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 24 hp

1150UA Verksamhetsförlagd utbildning för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 6 hp


Frågor?

Har du allmänna frågor kring studier på högskolan, kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se. Gäller din fråga Lärarutbildningen på e-post lararutbildning@sh.se eller telefon (mån-tors kl. 12:30-14:00) 08-608 46 42.

Mer information

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Religionskunskap 300.00 hp SH-42948 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: kl.14
Plats: MA777

Välkommen till registrering på Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan!


Du som är antagen på utbildningen ska registrera dig fr o m 2014-08-18 t o m 2014-08-24.
Registrering sker via högskolans hemsida och är obligatorisk fö att läsa utbildningen. Inget upprop för de antagna kommer att hållas.

Så här gör du för registrera dig via webben:

1. Gå in på följande länk: www.sh.se/kursregistrering

2. Följ instruktionerna på sidan. Du behöver anmälningsnumret från ditt antagningsbesked från antagning.se, så ha det tillgängligt när du fyller i dina uppgifter.

3. Om det syns flera kurskoder ska du registrera dig på samtliga.

4. När du har registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post på att du har blivit registrerad. Bekräftelsen skickas till den e-postadress du angett på registreringssidan.

Har du inte registrerat dig under webbregistreringsperioden, hör av dig till lararutbildning@sh.se senast den 26 augusti och ange ditt namn, personnummer och namn på utbildningen, annars går din plats till en reserv.


Är du reserv eller antagen med villkor
(se ditt antagningsbesked) kan du inte webbregistrera dig utan måste delta i uppropet. Villkorligt antagna sökande behöver styrka sin behörighet för utbildningen vid uppropet.

Om utbildningen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. Uppropet är obligatoriskt för reserver för att tacka ja till den erbjudna platsen på utbildningen. Deltar du inte i uppropet förlorar du din eventuella plats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du själv inte kan närvara. Se till att omudet har både din och sin legitimation. När du tackat ja till din erbjudna plats kommer du att bli registrerad på utbildningen.


SH-kort och användarID

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort får du tillgång till resten av högskolans system (t.ex. datorerna i datorsalarna, lokaler, trådlöst nätverk etc.). Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig får du ditt användarID tillsammans med ditt SH-kort (se bifogad checklista). Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Checklista HT14.pdf


Schema.
Notera att schemat är preliminärt och kan ändras innan terminsstart.


Kursplaner inkl. litteraturlista

På termin 1 kommer ämneslärarutbildningens studenter att läsa kurser 1118UA Utbildningsvetenskap I, 24 hp och 1150UA VFU I, 6 hp.

Kurslitteraturlista för HT14 hittar du i kursplanen. Se länken till kursplanerna:

1118UA Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 24 hp

1150UA Verksamhetsförlagd utbildning för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 6 hp


Frågor?

Har du allmänna frågor kring studier på högskolan, kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se eller Lärarutbildningen på e-post lararutbildning@sh.se eller telefon (mån-tors kl. 12:30-14:00) 08-608 46 42.

Mer information

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Samhällkunskap 300.00 hp SH-42947 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: kl.14
Plats: MA777

Välkommen till registrering på Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan!


Du som är antagen på utbildningen ska registrera dig fr o m 2014-08-18 t o m 2014-08-24. Registrering är obligatorisk och sker via högskolans hemsida. Har du webbregistrerat dig måste du inte delta i uppropet.

Så här gör du för registrera dig via webben:

1. Gå in på följande länk: www.sh.se/kursregistrering< /p>

2. Följ instruktionerna på sidan. Du behöver anmälningsnumret från ditt antagningsbesked från antagning.se, så ha det tillgängligt när du fyller i dina uppgifter.

3. Om det syns flera kurskoder ska du registrera dig på samtliga.

4. När du har registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post på att du har blivit registrerad. Bekräftelsen skickas till den e-postadress du angett på registreringssidan.

Har du inte kunnat registrera dig under webbregistreringsperioden, hör av dig till lararutbildning@sh.se senast den 26 augusti och ange ditt namn, personnummer och namn på utbildningen, annars går din plats till en reserv.


Är du reserv eller antagen med villkor
(se ditt antagningsbesked) kan du inte webbregistrera dig utan måste komma till uppropet för att kunna styrka din behörighet.

Om utbildningen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. Uppropet är obligatoriskt för reserver för att tacka ja till den erbjudna platsen på utbildningen, deltar du inte i uppropet förlorar du din eventuella plats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du själv inte kan närvara. Se till att omudet har både din och sin legitimation.

När du tackat ja till din erbjudna plats kommer du att bli registrerad på kursen.


SH-kort och användarID

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort får du tillgång till resten av högskolans system (t.ex. datorerna i datorsalarna, lokaler, trådlöst nätverk etc.). Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig får du ditt användarID tillsammans med ditt SH-kort (se bifogad checklista). Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Checklista HT14.pdf

Schema. Notera att schemat är preliminärt och kan ändras innan terminsstart.


Kursplaner inkl. litteraturlista

På termin 1 kommer ämneslärarutbildningens studenter att läsa kurser 1118UA Utbildningsvetenskap I, 24 hp och 1150UA VFU I, 6 hp.

Kurslitteraturlista för HT14 hittar du i kursplanen. Se länken till kursplanerna:

1118UA Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 24 hp

1150UA Verksamhetsförlagd utbildning för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 6 hp


Frågor?

Har du allmänna frågor kring studier på högskolan, kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se eller Lärarutbildningen på e-post lararutbildning@sh.se eller telefon (mån-tors kl. 12:30-14:00) 08-608 46 42.

Mer information

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Svenska 300.00 hp SH-42949 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2014-08-27
Tid: kl.14
Plats: MA777

Välkommen till registrering på Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan!


Du som är antagen på utbildningen ska registrera dig fr o m 2014-08-18 t o m 2014-08-24. Registrering sker via högskolans hemsida och är obligatorisk för att kunna läsa utbildningen. Inget upprop för de antagna kommer att hållas.

Så här gör du för registrera dig via webben:

1. Gå in på följande länk: www.sh.se/kursregistrering

2. Följ instruktionerna på sidan. Du behöver anmälningsnumret från ditt antagningsbesked från antagning.se, så ha det tillgängligt när du fyller i dina uppgifter.

3. Om det syns flera kurskoder ska du registrera dig på samtliga.

4. När du har registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post på att du har blivit registrerad. Bekräftelsen skickas till den e-postadress du angett på registreringssidan.

Har du inte kunnat registrera dig via webben under registreringsperioden, hör av dig till lararutbildning@sh.se senast den 26 augusti och ange ditt namn, personnummer och namn på utbildningen, annars går din plats till en reserv.


Är du reserv eller antagen med villkor
(se ditt antagningsbesked) kan du inte webbregistrera dig utan måste komma till uppropet för att styrka din behörighet. 

Om utbildningen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. Uppropet är obligatoriskt för reserver för att tacka ja till den erbjudna platsen på utbildningen, deltar du inte i uppropet förlorar du din eventuella plats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du själv inte kan närvara. Se till att omudet har både din och sin legitimation.

När du tackat ja till din erbjudna plats kommer du att bli registrerad på utbildningen.

SH-kort och användarID

Om du är ny student på högskolan och webbregistrerar dig via www.sh.se/kursregistrering får du inom 24 timmar ditt användarID mailat till den e-postadress som du anger vid registreringen. Detta användarID gäller bara för att kunna logga in på högskolans intranät och för att komma åt din e-post. När du hämtar ut ditt SH-kort får du tillgång till resten av högskolans system (t.ex. datorerna i datorsalarna, lokaler, trådlöst nätverk etc.). Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig får du ditt användarID tillsammans med ditt SH-kort (se bifogad checklista). Om du redan har ett användarID kommer dina uppgifter att vara desamma.

Checklista HT14.pdf


Schema.
Notera att schemat är preliminärt och kan ändras innan terminsstart.


Kursplaner inkl. litteraturlista

På termin 1 kommer ämneslärarutbildningens studenter att läsa kurser 1118UA Utbildningsvetenskap I, 24 hp och 1150UA VFU I, 6 hp.

Kurslitteraturlista för HT14 hittar du i kursplanen. Se länken till kursplanerna:

1118UA Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 24 hp

1150UA Verksamhetsförlagd utbildning för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 6 hp


Frågor
?

Har du allmänna frågor kring studier på högskolan, kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00, e-post studentservice@sh.se eller Lärarutbildningen på e-post lararutbildning@sh.se eller telefon (mån-tors kl. 12:30-14:00) 08-608 46 42

Mer information