Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: GrundEnBMaBShA (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Matematik C).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2 a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Matematik 3b / 3c).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

 • Stängd...

  Start: HT14100%Dag

  Anmälningskod: SH-43993

 • Stängd...

  Start: VT15100%Dag

  Anmälningskod: SH-43994

 • 2015-03-16

  Start: HT15100%Dag

  Anmälningskod: SH-43842

Journalistik och multimedia

Program 180 högskolepoäng

Journalistik och multimedia är en av landets mest sökta högskoleutbildningar. Vi tar journalistiken ett steg vidare och utbildar dig till det medieföretagen vill ha idag och kommer att behöva i framtiden. Du får en bra grund i god traditionell journalistik, spetsad med den nya medietekniken.

Utbildningens innehåll

Programmet Journalistik och multimedia (JMM) är en modern journalistutbildning som ger dig den kompetens som medieföretagen allt mer efterfrågar. Kombinationen av journalistik och medieteknik gör att du blir attraktiv på många medieföretag och för flera olika typer av arbetsuppgifter. Våra lärare har erfarenhet från såväl yrkeslivet som från forskning kring journalistik och medieteknik.

Du tränar förmågan att söka, tolka och värdera information samt att bearbeta och presentera resultatet i såväl webbaserade medier som dagspress, tidskrifter, radio och tv. Kritiskt tänkande kring mediernas roll i samhället, medieteori och yrkesetiska frågor är ett genomgående tema i utbildningen.

Du övar dig i nyhetsvärdering, källkritik och research och arbetar med journalistiska genrer som aktualitetsjournalistik, reportage, kultur- och opinionsjournalistik. Arbetet sker i en realistisk redaktionsmiljö för flerkanalspublicering.

Till detta kommer kunskaper i multimedia. På utbildningen får du lära dig hur du kan förmedla journalistik i nya kanaler genom att kombinera ord, bild, ljud, film och interaktivitet.

Den sista terminen använder du de kunskaper du förvärvat under utbildningen i ett fördjupat projektarbete, gärna i nära samarbete med ett medieföretag. Programmet avslutas med en längre praktik som är ett bra sätt att komma in i arbetslivet.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik

Efter utbildningen

Hur väl svarar programmet Journalistik och multimedia mot den kompetens som marknaden efterfrågar? Efter sin praktik hösten 2012 gav studenterna utbildningen snittbetyget 4,6 på en 5-gradig skala.

Efter utbildningen kan du söka jobb inom till exempel press, radio och tv. Många av våra tidigare studenter har framför allt efterfrågats på webbredaktioner på stora medieföretag som SVT, SR, DN, SvD, Aftonbladet och Expressen.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå inom journalistik eller att bygga på med en hel termin journalistisk praktik.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2014

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Journalistik AJournalistik B
År 2Termin 3Termin 4
Mediegestaltning/Medieteknik B (kurserna läses parallellt under termin 3 och 4)Mediegestaltning/Medieteknik B (kurserna läses parallellt under termin 3 och 4)
År 3Termin 5Termin 6
Journalistik CJournalistik i nya medier och praktik

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Examensarbeten och C-uppsatser

Kolla in våra studenters självständiga arbeten!