Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Akademisk yrkesexamen, eller kandidatexamen i humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller estetiskt ämne, samt tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv 2B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT1450%Di

    10 sammankomster varav 10 obligatoriska.

    Anmälningskod: SH-42963

Magisterprogram i praktisk kunskap

Program 60 högskolepoäng

Har du en känsla av att du sitter på kunskaper som inte värderas och erfarenheter som inte räknas? Vill du fördjupa ditt yrkeskunnande i dialog med andra praktiker?

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammet i praktisk kunskap handlar om yrkeskunnande och vänder sig till dig som redan varit ute i arbetslivet en tid. Särskilt intresserar vi oss för de yrken där möten med människor på olika sätt är en central del i yrkeskompetensen: vård, skola och omsorgsyrken, men även skapande yrken och andra människokännaryrken, som exempelvis psykolog-, socionom- eller polisyrket.

Genom programmets olika delkurser – Kunskap och utforskning, Skrivande, Människosyn, Arbetsliv och Magisteruppsats – utvecklar du din förmåga att kritiskt bedöma och redogöra för din egen yrkesutövning. Programmet tar sin utgångspunkt i studenternas egna yrkeserfarenheter som bearbetas och tematiseras med verktyg från humanistiska ämnen som filosofi, idéhistoria och historia. Eget skrivande är en viktig del i kunskapsinhämtandet och den egna reflektionsprocessen.

Programmet ges på halvfart under två år med start på höstterminen. Undervisningen är förlagd till heldagar – ofta med föreläsningar på förmiddagen och seminarium och gruppövningar på eftermiddagen – för att underlätta för deltagare som har ett yrke vid sidan om studierna. Eget skrivande löper som ett viktigt stråk genom hela programmet, som avslutas och examineras genom en magisteruppsats där personligt anslag och ton förenas med analytisk och vetenskaplig skärpa i essäns form.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet praktisk kunskap

Efter utbildningen

Programmet vänder sig till dig som redan besitter en viss erfarenhet inom ett yrke och vill utveckla och förstärka den egna yrkeskompetensen.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Kunskap och utforskningSkrivande, Människosyn
År 2Termin 3Termin 4
Arbetsliv, MagisteruppsatsMagisteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.