About us / Staff

Fredrik L Eriksson

Fredrik L Eriksson

Associate Professor

Senior Lecturer

School of Historical and Contemporary Studies

The Institute of Contemporary History

Contact information

Fredrik L Eriksson
Senior Lecturer
Alfred Nobels allé 7
Södertörns Högskola
Flemingsberg
Phone: +46 8 608 4381
Fax: +46 8 608 4640
Publications

Agricultural History 2013, 87 (1): 128-130.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2013.

Det svenska försvarets omstrukturering efter det kalla krigets slut är en av de största omvandlingarna av offentlig verksamhet i Sveriges historia. Den försvarsmakt vi har idag har inte mycket gemensamt med den Sverige hade under 1960- och 1970-talen. Ändå har omvandlingen skett utan särskilt mycket debatt. Kastades barnet ut med badvattnet, när försvaret skulle anpassas till nya säkerhetspolitiska förutsättningar och nya ekonomiska krav ställdes?Under vittnesseminariet ”Förnyelse eller förfall?”, som redovisas i sin helhet i denna skrift, diskuterades försvarets omvandling med fyra huvudaktörer i svensk försvarspolitik, bland andra före detta överbefälhavaren Owe Wiktorin och före detta försvarsministern Björn von Sydow.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2013.

När strejkerna bröt ut vid Leninvarvet i Gdańsk 1980 var det inte första gången som protester mot det kommunistiska systemet bröt ut i Polen. Under 1950-, 1960- och 1970-talen återkom folkliga protester. I väst väckte detta delvis ett hopp om förändringar men också en oro för vad Sovjetunionen skulle göra. Detta vittnesseminarium kallat Det började i Polen har behandlat hur den svenska arbetarrörelsen och andra aktörer stödde den fria fackföreningen Solidaritet och dess föregångare. Under seminariet uppkom en mängd olika aspekter av hur stödet såg ut, men också hur svenska departement hanterade den oroliga situationen i Polen.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2012.

Maktskiften i svensk politik har tillhört ovanligheterna under efterkrigstiden. Under 1950-, 1960- och halva 1970-talen styrdes Sverige av socialdemokraterna. Efter 1976 har makten skiftat mellan de båda blocken i högre utsträckning, även om kontinuitet har varit det mest utmärkande draget i svensk politik.Detta vittnesseminarium om maktskiftet 2006 har syftat till att lyfta fram politikens villkor i och omkring maktskiftet mellan blocken. I seminariet deltog Helena Dyssen från Folkpartiet, Ulrica Schenström från Moderata samlingspartiet, Bengt Falemo från Centerpartiet och Jakob Forssmed från Kristdemokraterna, samtliga med god inblick i skeendena 2006 och senare.De viktigaste frågorna som lyftes fram under seminariet var skapandet av Alliansen och det arbete som ledde fram till dess valseger hösten 2006. Problematiken med att tillträda som ny regering med tillsättningsfrågor och inte minst framläggandet av en budget illustreras också. Ytterligare ett intryck är den allt viktigare och allt större medialiseringen av politiken som lyftes fram av samtliga paneldeltagare.

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson WesterbergFredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

Academy of Public AdministrationSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary StudiesSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

-

Forum Navale 2012, 68 : 229-231.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Agricultural History 2012, 86 (2): 97-98.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Baltic Worlds 2011, IV (3): 32-33.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Transforming Rural Societies. Innsbruck : Studienverlag, 2011. 167-182.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L ErikssonJohan EellendPiotr Wawrzeniuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies
History

Research area for doctoral studies

-

Militärhistorisk Tidskrift 2011, 2009-2010 : 213-236.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidskrift (S) 2011, 131 (3): 560-589.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L ErikssonJohan EellendPiotr Wawrzeniuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidskrift (S) 2010, 130 (4): 818-820.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Personhistorisk Tidskrift 2010, 106 (2): 210-212.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Personhistorisk Tidskrift 2010, 106 (2): 140-158.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Parti eller rörelse?. Lund : Sekel, 2010. 91-121.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Personhistorisk Tidskrift 2009, 105 (1): 68-71.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Freedom of information. London : Routledge, 2009. -.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L ErikssonKjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Presshistorisk årsbok 2008, : 105-127.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L ErikssonJohan EellendPiotr Wawrzeniuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Societal change and ideological formation among the rural population of the Baltic area 1880-1939. Huddinge : Södertörns högskola, 2008. 141-168.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Nordiske organisasjonsstudier 2007, 3 : 91-94.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Personhistorisk Tidskrift 2007, 103 (2): 236-.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Personhistorisk Tidskrift 2007, 103 (1): 86-88.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Militärhistorisk Tidskrift 2006, : -.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Personhistorisk Tidskrift 2006, 102 (2): 238-239.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidskrift (S) 2006, 4 : 811-821.

AuthorPublishing yearSubject
Anu Mai KöllFredrik L ErikssonJohan EellendPiotr Wawrzeniuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

CBEESSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Blad till Bladh. Huddinge : Södertörns högskola, 2006. 59-67.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Kalmar : Barometern/Oskarshamns-Tidningen, 2006. ( ; )

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidskrift (S) 2006, 126 (4): 767-790.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Militärhistorisk Tidskrift 2005, : -.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Militärhistorisk Tidskrift 2005, : -.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Personhistorisk Tidskrift 2005, 101 (2): 227-229.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Scandia 2005, 71 (1): 170-171.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Militärhistorisk Tidskrift 2004, : -.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Militärhistorisk Tidskrift 2004, : -.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svenskt biografiskt lexikon 2004, : 467-470.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Jordbrukarnas kooperativa föreningar och intresseorganisationer i ett historiskt perspektiv. Stockholm : Kungliga Skogs- och lantbruksakademien, 2004. 295-308.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Agricultural policy and protectionism were major forces behind the foundation of the Swedish Conservative Party (AVF, later Högerpartiet and now Moderata samlingspartiet). Agriculture was seen as a traditional way of life and as such agriculture was deemed important enough to be protected by tariffs. The party also had a strong agrarian phalange in its ranks. The thesis deals with the agricultural policy of the party and its predecessors during the 20th century. The main focus is to explain how the party has dealt with agricultural policy during the period. Due to the reasons mentioned above agricultural policy became a regulated exception of the party. This meant that the party accepted protectionism and other exceptions when it came to agriculture. Things that would not have been accepted in other areas. The main reason for this agricultural exceptionalism was the power of the farmers within the party structure. This, in combination with the Swedish neutrality and preparedness for war, lay behind this view on agriculture . Through neutrality agriculture became a factor in Swedish defense policy and as such ruled by consensus. For the conservatives agriculture and the farmers were seen as an important group within the electorate. Agriculture was also ideologically important through its traditionalism. In combination with strong groups of farmers within the party and the issue of preparedness led to a party policy where agriculture was something particular and an exception from normal policy. The agricultural policy of the party is studied on the ideological level, the internal party level and on the level of non-socialist party cooperation. The party policy during the century showed a remarkable continuity and the party in general defended agriculture from all threats of deregulation up until 1990 when a broad political decision was taken and agriculture was deregulated. The question of Swedish membership in the European Union is also adressed since it meant that agriculture had to be regulated once more.

AuthorPublishing yearSubject

Alf W. Johansson

Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Militärhistorisk Tidskrift 2003, : 271-277.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Militärhistorisk Tidskrift 2003, : 239-242.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Militärhistorisk Tidskrift 2002, : -.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Anfall eller försvar?. Stockholm : Santérus, 2002. 115-139.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik L Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-