Om Södertörns högskola / Personal

Jenny Sundén

Kontaktuppgifter

Jenny Sundén
null
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 45 77
PA 217 Primus

Jag är professor i genusvetenskap och tillträdde som lektor på Södertörns högskola under våren 2011. Jag disputerade 2003 vid Tema kommunikation, Linköpings universitet, på en avhandling om kroppslighet på nätet. Tidigare har jag haft lektorat vid Avdelningen för medieteknik på KTH och i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Jag har även varit gästforskare vid UC Berkeley, University of Surrey och vid City University of New York (CUNY). Jag undervisar på ämnets kulturorienterade kurser och moment, allt från feministiska klassiker och feministisk teori och metod till kurser som fokuserar på sexualitet, begär, queer och släktskap. Just nu undervisar jag primärt på avancerad nivå, är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap samt handleder doktorander.

Min forskning befinner sig i skärningspunkten mellan feministisk teori, kritiska kulturstudier och vetenskaps- och teknikstudier (STS). Jag intresserar mig framför allt för gränsytor mellan kroppar och teknologier – för kroppen som något i grunden teknologiskt – på så skilda områden som virtuella världar och gemenskaper, onlinespel, hypertextfiktion, robotkonst, reproduktionsteknologier och medicinsk simulering. Jag har skrivit boken Material Virtualities: Approaching Online Textual Embodiment (Peter Lang, 2003), varit medförfattare till Gender and Sexuality in Online Game Cultures: Passionate Play (Routledge 2012, med Malin Sveningsson) samt redigerat Cyberfeminism in Northern Lights: Gender and Digital Media in a Nordic Context (Cambridge Scholars Publishing 2007, med Malin Sveningsson Elm), Second Nature: Origins and Originality in Art, Science and New Media (AxlBooks 2011, med Rolf Hughes) samt ett specialnummer av tidskriften Somatechnics med titeln "Somatechinical figurations: Bodies, Kinship, Affect" (Edinburgh University Press 2013, gästredaktör med Ulrika Dahl).