Om Södertörns högskola / Personal

Jenny Sundén

Kontaktuppgifter

Jenny Sundén
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 45 77
PA 217 Primus

Jag är docent i genusvetenskap och tillträdde som lektor på Södertörns högskola under våren 2011. Tidigare har jag haft lektorat vid Avdelningen för medieteknik på KTH och i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Min forskning befinner sig i skärningspunkten mellan feministisk teori, kritiska kulturstudier och vetenskaps- och teknikstudier (STS). Jag intresserar mig framför allt för gränsytor mellan kroppar och teknologier på så skilda områden som virtuella världar och gemenskaper, onlinespel, hypertextfiktion, robotkonst, reproduktionsteknologier och medicinsk simulering. Jag undervisar på ämnets kulturorienterade kurser och moment, allt från feministiska klassiker och feministisk teori och metod till kurser som fokuserar på sexualitet, begär, queer och släktskap. Jag har skrivit boken Material Virtualities: Approaching Online Textual Embodiment (Peter Lang, 2003), varit medförfattare till Gender and Sexuality in Online Game Cultures: Passionate Play (Routledge 2012, med Malin Sveningsson) samt redigerat antologierna Cyberfeminism in Northern Lights: Gender and Digital Media in a Nordic Context (Cambridge Scholars Publishing, 2007, med Malin Sveningsson Elm) och Second Nature: Origins and Originality in Art, Science and New Media (AxlBooks, 2011, med Rolf Hughes).