Om Södertörns högskola / Personal

Cecilia Sjöholm

Kontaktuppgifter

Cecilia Sjöholm
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 44 53
PD 221 Primus

Utbildning

- Ph.D., filosofi, Radboud University of Nijmegen, Holland.
- Fil. dr., litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
- D.E.A., U.F.R de Science des Textes et Documents, Université Paris VII.
- Fil. kand., Stockholms universitet.

Cecilia Sjöholms forskningsintressen

Cecilia Sjöholms forskning rör främst frågor kring gränssnittet mellan litteratur, konst och filosofi, särskilt den fenomenologiska traditionen. Hon är för närvarande projektledare för Making sense of aisthesis; the return of sensibility (finansierat av Östersjöstiftelsen), och deltar även i ett projekt om teknologi och nihilism, lett av Hans Ruin (ÖSS). Hon har deltagit i flera samarbeten kring konst och forskning med konstnärliga högskolor och utvecklar för närvarande ett samarbete med bl.a. Bonniers konsthall. Sjöholm har varit gästprofessor vid bl. a. Köpenhamns universitet, Oslo universitet, University of Minnesota, och DePaul University i Chicago. Hon har också undervisat vid University of Essex.

Publikationer i urval

Akademiska böcker

2012 Aisthesis — estetikens historia I, Thales förlag, ed Cecilia Sjöholm, S-O Wallenstein and Sara Danius.

2011 Translatability, ed Cecilia Sjöholm, Sara Arrhenius and Magnus Bergh, Stockholm: Albert Bonniers Publisher.

2005 Kristeva and the Political, London: Routledge.

2004 The Antigone Complex; Ethics and the Invention of Feminine Desire, Calif: Stanford University Press.

1996 Föreställningar om det omedvetna: Stagnelius, Ekelöf and Norén, diss. Stockholm: Symposion. (”Representations of the unconscious; Stagnelius, Ekelöf and Norén”)

2000 ”Bortom Antigonekomplexet”, in Tingets imperium, Natur & Kultur, Stockholm, with Jörgen Reeeder and Zagorka Zivkovic. (”Beyond the Antigone complex”).

Övriga böcker

1995 Ensam och pervers. Med Sara Arrhenius, Stockholm: Bonnier Alba.
2002 Markus Schinwald : Moderna museet Stockholm. Konstkatalog.

Artiklar i urval, i böcker:

2013 “Temporal sensibilities; Glissant on Filiation”, forthcoming in Regionality/Mondiality; Perspectives on Art, Aesthetics and Globalization ed Cecilia Sjöholm and Charlotte Bydler, Södertörn Studies in Aesthetics and Art.

2013 “Bodies in exile; from tragedy to performance art” in New readings of Antigone, ed Tina Chanter, SUNY Press, forthcoming.

2013 “Foucault and Lacan: who is master?“ in The Politics of Life, ed Jaob Nilsson and Sven-Olov Wallenstein, Stockholm: Axl Books, forthcoming.

2012 “Ontologizing the public realm – Arendt and the political”, ed Håkan Nilsson, Södertörn Studies in Aesthetics and Art: 1, p 125-137, (peer reviewed.)

2011 “Translating a tone” in Translatability, ed with Sara Arrhenius and Magnus Bergh, Stockholm: Albert Bonniers Publisher, p 36-52.

2011 “Arendts estetiska vändning”, i Konsten att tänka, konsten att handla. Arendt och det politiska, Södertörn University Press. Red Ulrika Björk och Anders Burman, p 183-205.

2010 Foucault, Freud and the technologies of the self”, in Sexuality and Psychoanalysis. Philosophical Criticism. ed Eran Dorffmann, University of Nijmegen Press, Holland, p 183-197 (peer reveiewed).

2009 ”What are we fighting for? Humanities and the legacy of exclusion.” In ”Another Humanities – Another Time”; ”Ed. Carl Cederberg & Hans Ruin, Södertörn University, 2009: 68-75.

2010 ”Beyond Pleasure — the Other History of Sexuality”, in Feminist readings of Antigone, ed. Fanny Söderbäck, New York: SUNY Press, p 173-195 (peer reviewed).

2010 ”Arendt at Colonnus; naked man”, contribution to anthology, Interrogating Antigone: From Philosophy to Performance, Oxford University Press, ed Steve Wilmer and Audrone Zukauskaite, p 48-67 (peer reveiewed)

2008 ”Margarethe von Trotta: Leviathan in Germany”, in Cinematic Thinking Philosophical Approaches to the New Cinema, red. James Phillips, Stanford UP, p 109-128. (peer reviewed),

”Fear of intimacy: psychoanalysis and the resistance to commodification”, i Psychoanalysis, Aesthetics and Politics in the work of Kristeva, ed. Stacy Keltner, SUNY Press, New York, 2009, 179-195. (peer reviewed)

Artklar, urval:

2012 “Den lille mann, småkårsfolk, den lille yid: Zizek, Arendt og anti-semittisme”, Agora (Oslo), utkommer, peer-reviewed.

2012 "Revisiting Laocoon; Site-specific imitation". utkommer SITE.

2012 "An aesthetics of “realness”; Arendt on the work of art, in Aesthetic Pathways, peer-reviewed.

2011 “Fallosens tid?” Genusvetenskaplig tidskrift nr 1 2011, p 103-107.

2011 “Little Yid, Little Man, Little People; Arendt on Chaplin”, utställningskatalog, Färgfabriken

2009 ”Foucault, fotografiet och jegets estetik”, translated into Norwegian, (peer reveiewed) Agora nr 2-3 2009, Norge, 209-225, (”Foucault, photography and the aesthetics of the self”).

2008 "Fursten och Antigone — Ekelöf och den manliga sexualitetens väsen", i Aiolos nr 32-33, s 117-125. ("The emperor and Antigone — Ekelöf and the essence of male sexuality")

2008 “Hannah Arendt och konstverket“, in Glänta 2008/3-4.

2008 ”Estetikens många ansikten – konst, vetande, förmedling“, contribution to a yearly book on art and research, the Swedish research council 2008. KFOU,red Torbjörn Lindh, s 57-67. (”The many faces of aesthetics — art, knowledge, mediation”)

2007 ”Arendt på Kolonnos; om den nakna människan”, Aiolos nr 30-31, s 117-127. (”Arendt at Colonnus, on naked man”)

2007 "Konsten som process", TFL 2007:1-2, s 67-75 (”Art as process”).

2006 ”Psykoanalytikern och hans skugga” on Freud and Husserl, Finsk tidskrift, Åbo, Finland, Häfte 10, 2006, s 619-630. (”The psychoanalyst and his shadow”)

2006 ”Hating your country”, in Cabinet, NY 2006. ”Att hata sitt land” (”Hating your country”) in Översättning av artikel till Glänta, Nr 3 2006, p. 56-62.

2004 ”The Temporality of Intimacy”, Southern Journal of Philosophy, Volume XLII, Supplement 2004, University of Memphis, pp 73-88.

Övrigt

Från 2000 till och med 2008 har hon varit program- och ämnesansvarig på estetikprogrammet/ämnet på Södertörns högskola. Sedan 2007 är hon ledamot i programstyrelsen för KULVER på Norges forskningsråd, och från 2010 i styrelsen för Kungliga Konsthögskolan.