Om Södertörns högskola / Personal

Anna Storm

Anna Storm

Postdoktor

CBEES

Kontaktuppgifter

Anna Storm
Postdoktor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 49 53
Fax: 08-608 41 70

Jag disputerade 2008 vid Avd för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH i Stockholm. Som doktorand deltog jag i en nordisk-baltisk forskarskola som arbetade med industriminnen och samhällsförändring i framförallt Sverige och Lettland. År 2006 fick jag the Joan Cahalin Robinson Prize för bästa presentation vid Society for the History of Technology's årliga konferens, och 2009 belönades min doktorsavhandling "Hope and rust: Reinterpreting the industrial place in the late 20th century" med the ICOHTEC Publication Prize for Young Scholars.

Jag är för närvarande ordförande i Maurice Daumas Article Prize committee (ICOHTEC) och även i Dibner Prize committee (SHOT), ett pris som ges till årets bästa teknikhistoriska utställning. Under 2008-2009 arbetade jag i ett forskningsprojekt finansierat av Riksantikvarieämbetet som undersökte samtida strukturomvandling i relation till kulturarvsprocesser, med emprisk utgångspunkt i Malmberget och Kiruna. Just nu är jag anställd som postdok vid CBEES på ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet med titeln "Politics of remembering: Contested heritage processes at Ignalina and Barsebäck nuclear power plants."

Mer om Anna Storm

Ämnen

Organisationstillhörighet