Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Om SH Innovation

 

Vill du förverkliga din idé?

SH innovation: idé- och affärsutveckling finns till för dig som vill ha stöd att testa och utveckla din idé och  ger dig professionell hjälp i de olika faserna i idé- och affärsutvecklingsprocessen. Vi vill inspirera till ett entreprenöriellt tänkande och ge dig hjälpen i hur du kan omsätta din idé till verklighet.

Vi arrangerar olika inspirationsaktiviteter och erbjuder bland annat idérådgivning, workshops i idé- och affärsutveckling samt möjlighet att nätverka med andra entreprenörer.

Alla tjänster är kostnadsfria och bedrivs under fullständig sekretess och är till för studenter, doktorander, anställda och alumner.

Tillsammans får vi dina idéer att bli verklighet!