Forskning

Böcker i biblioteketKvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Publikationer

Här publiceras löpande publikationer från publikationsdatabasen DiVA.


Nedan listas den 50 senaste publikationerna som registrerats i DiVA, den publikationsdatabas som högskolan använder sig av. Vill du söka bland alla publikationer som är knutna till högskolan? Gå direkt till DiVA

Du kan också gå till fliken för Forskare, Projekt, Ämnen eller Centrumbildningar och där hitta publikationer knutna till respektive enhet.

Publikationer

Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2015.

I en rad undersökningar har man konstaterat att svenska elever har otillräckliga kunskaper i matematik. Dessa elever har nu kommit till högskolan. Detta ställer nya och stora krav på såväl lärarutbildningen som på den matematikdidaktiska litteraturen.Boken är avsedd för lärare i årskurserna 1-6 och ger en såväl teoretisk bakgrund i form av didaktisk ämnesteori som en praxisnära beskrivning av hur denna teori kan användas för att förklara matematiska samband och som underlag för att planera och konkretisera undervisning.Stor uppmärksamhet ägnas åt matematiska förmågor och variation av undervisningens innehåll - viktiga föruttsättningar för en individualisering av matematikundervisningen.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Wiggo Kilborn

Natalia Karlsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik

-


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Lund : Studentlitteratur AB, 2015.

I den första delen av boken görs en genomgång av hur man i svenska kursplaner och den didaktiska och undervisningsmetodiska litteraturen uppfattat konkretisering i matematikundervisningen. I den andra delen av boken görs en utredning av konkretiseringens roll vid abstraktion av ett matematikinnehåll. Det ges därefter rad exempel på hur en konkretisering i praktiken kan leda till abstraktion.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Wiggo Kilborn

Natalia Karlsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik

-


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

In: The Paradox of Openness. Leiden : Brill Academic Publishers, 2015. 237-261.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The Paradox of Openness. Leiden : Brill Academic Publishers, 2015. 143-172.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The Paradox of Openness. Leiden : Brill Academic Publishers, 2015. 1-9.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl MarklundNorbert Götz

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Leiden : Brill Academic Publishers, 2015.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl MarklundNorbert Götz

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Rudolf Kjellén. Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2014. 82-99-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

: Integrated Ocean Drilling Program, 2014. (IODP Preliminary report ; 347)

FörfattarePubliceringsårÄmne

Rui Zhang

Elinor AndrenThomas Andrén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Europe-Asia Studies 2014, 66 (8): 1374-1375.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Yuliya Yurchuk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

FörfattarePubliceringsårÄmne
Peteris Timofejevs Henriksson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe . Farnham : Ashgate, 2014. 77-115.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Karl Magnus Johansson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: Internationella relationer. Lund : Studentlitteratur, 2014. 435-452.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Karl Magnus Johansson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Pedagogika Społeczna 2014, XIII (2(52)): 49-64.

Proces rozwoju profesji pedagoga w zakresie oświaty dorosłych w Polsce był odmienny od modeli i rozwiązań występujących w krajach Europy Zachodniej. Decydowały o tym dwa główne powody. Po pierwsze, warunki niewoli narodowej i wynikająca stąd potrzeba patriotycznej akcji oświatowej na rzecz podnoszenia świadomości narodowej. Po drugie, za podstawy naukowe tej pracy nie służyła psychoanaliza, lecz pedagogika. Stąd w Polsce powstała koncepcja edukacyjnej pracy społeczno-kulturalnej oraz filantropijnej, rozumianej jako służba na rzecz utrzymania tożsamości narodowej oraz rozwoju społecznego. Początkowo zadania te realizował pracownik społeczny, którego umownie można nazwać bojownikiem o wolność. Po 1918 r., kiedy Polska odzyskała niepodległość, bojownik o wolność przeistoczył się w instruktora, by następnie – po 1925 r. – przybrać postać profesjonalisty.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Wiesław Theiss

Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper

-


Forskarutbildningsområde

-

Society and Animals 2014, 22 : 545-559.

Negative attitudes toward dogs are common in Muslim societies. Thus, in studying both past and present Muslim writings on dogs, a contradictory picture emerges, indicating that Muslim attitudes toward dogs have had their ambiguities. At times the dog has been presented as the lowest, filthiest, and vilest of creatures, and at times the dog appears as a perfect role model, exemplifying qualities like loyalty, devotion, and self-sacrifice. There are signs that attitudes toward dogs are changing in some Muslim soci-eties. One such sign is that an increasing number of people in Muslim countries are now keeping dogs as companion animals. The following research will be used to highlight ambiguities as well as changes in order to not only better understand the position of the dog within Islam, but also to provide a very concrete example of how interpretations of religions are not isolated or single but are dependent on context.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Berglund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Ada 2014, 5 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jenny Sundén


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Genusvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Glänta 2014, 2 : 77-83.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Alexander Stagnell

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Retorik

Forskarutbildningsområde

-

Medicine, Health care and Philosophy 2014, : -.

Whereas empathy is most often looked upon as a virtue and essential skill in contemporary health care, the relationship to sympathy is more complicated. Empathic approaches that lead to emotional arousal on the part of the health care professional and strong feelings for the individual patient run the risk of becoming unprofessional in nature and having the effect of so-called compassion fatigue or burnout. In this paper I want to show that approaches to empathy in health care that attempt to solve these problems by cutting empathy loose from sympathy-from empathic concern-are mistaken. Instead, I argue, a certain kind of sympathy, which I call professional concern, is a necessary ingredient in good health care. Feeling oneself into the experiences and situation of the patient cannot be pursued without caring for the patient in question if the empathy is going to be successful. Sympathy is not only a thing that empathy makes possible and more or less spontaneously provides a way for but is something that we find at work in connection to empathy itself. In the paper I try to show how empathy is a particular form of emotion in which I feel with, about, and for the other person in developing an interpretation of his predicament. The with and for aspects of the empathy process are typically infused by a sympathy for the person one is empathizing with. Sympathy can be modulated into other ways of feeling with and for the person in the empathy process, but these sympathy-replacement feelings nevertheless always display some form of motivating concern for the target. Such an understanding of empathy is of particular importance for health care and other professions dealing with suffering clients.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Fredrik Svenaeus

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Praktisk kunskap

Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne

Natalia Karlsson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik

-


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Stockholm : Folkbildningsrådet, 2014. (Folkbildningsrådet utvärderar ; 2014: 3)

FörfattarePubliceringsårÄmne

Eva Andersson

Pelle Åberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Stockholm : Dialogos Förlag, 2014.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Mats Larsson

Mikael Lönnborg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Climate and Development 2014, : -.

Since the Adaptation Fund (AF) became operational in 2007, there has been a vivid discussion about equity and efficiency in how resources (predicted to be scarce) are governed and allocated. One complicating factor is that allocation is often discussed between countries rather than between sub-national causes and groups, and while this approach follows from the UNFCCC context, it is problematic because it ignores the fact that vulnerability is a locally contextualized phenomenon. This paper empirically analyses the portrayal of vulnerability and adaptation benefits in project proposals approved by the AF, and thereby comments on the normative principles of equity and efficiency when allocating funds to developing countries and their vulnerable communities. It does this by evaluating actual decisions made by the AF, which has been operating for some time. We qualitatively analyse all proposals approved as of December 2012 by the Fund's Board. First, we compare the ways that ‘particular vulnerability’ is justified or not, especially in light of the minimal guidance available. Second, we compare project proponent's statements (or lack thereof) on economic, social, and environmental benefits arising from the suggested projects, and who they would accrue to. Lessons learned with regard to allocation will also be important for the development of the Green Climate Fund, considering that resources are likely to be scarce for some time in comparison with predicted funding needs.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Åsa Persson

Elise Remling

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Climate Policy 2014, 14 (4): 488-506.

The Adaptation Fund, established under the Kyoto Protocol of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), has now been approving funding for adaptation projects for more than two years. Given its particular institutional status and specific focus on concrete adaptation, it is particularly relevant to study the initial experiences of it for any future upscaling of international adaptation finance, despite the fact that its own resources are getting scarce. Alternative rationales for allocating funds, based on equity and efficiency concerns at both international and subnational levels, are here tested against the criteria and priorities of the Fund and decisions made on project approval. It is concluded that equity concerns appear to be the primary motivation and that allocation is de facto made between states rather than by considering inequity between subnational communities. However, the currency of vulnerability for determining equitable outcomes in allocation decisions has not been formalized, despite its central importance to the Fund. Instead, uniform national caps have been introduced. Such an equality approach can be considered inequitable. Finally, it is noted that although the Adaptation Fund Board has continuously developed its proposal review practices and adopted a learning-by-doing approach, it should provide both a further specification of the evaluation criteria and a compilation of best practices from approved proposals, and moreover enhance the transparency of the review process, all of which would clarify its core priorities for current and future project proponents.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Åsa Persson

Elise Remling

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Bibliophilos 2014, 73 (1): 24-26.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Kimmo Granqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Helsinki : Suomen romaniyhdistys, 2014.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Juho Peltosalmi

Kimmo Granqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

International Journal of Bilingualism 2014, : -.

This study reports on language mixing in two Romani communities, with a century-long presence in Finland and in Greece respectively. A quantitative analysis of free-speech data shows that verbs from the contact languages, Finnish and Turkish, are systematically inserted into a dominant Romani speech with their respective Finnish and Turkish tense, mood, aspect, and person morphology. The insertion in language A of non-integrated single words from language B is atypical for classic code-switching and borrowing, but is a well-known mechanism in the creation of mixed languages. Unlike mixed languages, however, where no single dominant language can be identified, Romani is the main component in the corpora under study. We suggest that this type of Romani language mixing illustrates an early stage of mixed language formation that did not develop into an independent mixed language, owing to changes in the sociopolitical settings.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Evangelia Adamou

Kimmo Granqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Fernsehen. Konstanz & München : UVK Verlagsgesellschaft, 2014. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Göran Bolin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Mittfåra & marginal. Göteborg : SOM-institutet, 2014. 229-237.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Göran Bolin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Mediatization of Communication. Berlin & Boston : De Gruyter Mouton, 2014. 175-197.

In this chapter three approaches to mediatization are discussed: the institutional, the technological, and the media as world. Each of these has a different ontological and epistemological background, and it is argued that this has consequences on which questions are posed, and which kinds of answers are possible to give. For these backgrounds it is accounted, with a special focus on how these approaches theorize the relationship between media and society, how media are defined and which historical perspective is privileged. 

FörfattarePubliceringsårÄmne
Göran Bolin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Women in Politics and Media. New York : Bloomsbury Academic, 2014. 115-130.

This chapter focuses on the attitudes of Russian journalists toward media representations of women politicians. It seeks to answer the following questions: How does the culture of political journalism influence gendering of women politicians? And what makes the Russian culture of political journalism unique when it comes to the coverage women politicians get? The chapter addresses the journalists’ interpretations of the low number of women politicians in media content, and turns to the journalists’ reasoning behind gender spotlighting and stereotyping. Highlighting the contradictions between the ideas, practices, and ideals present in the culture of the ‘quality’ political journalism in Russia, the chapter discusses how journalists envision the future of media representations of women politicians and how this relates to the problem of gender inequality in the political realm.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Rudolf Kjellén. Stockholm : Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2014. 262-284.

Rudolf Kjellén ses idag vanligen som den hårdföra geopolitikens upphovsman. Men ett närmare studium av hans analys av förhållandet mellan natur och kultur och mellan materiella och immateriella maktresurser visar att han också ansåg att en aktiv ”biopolitik” kunde påverka geopolitikens lagar till små och medelstora staters fördel. När det kom till frågan om Sveriges ställning i världen upprätthöll Kjellén t.ex. inte den åtskillnad mellan ”mjuka” kulturella resurser och ”hårda” naturlagar som vanligen anses som typisk för geopolitiken. Snarare pendlade han mellan vad vi idag skulle se som konstruktivistiska respektive realistiska impulser i studiet av internationella relationer.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Matematik i kulturens tecken. Matematikbiennalen februari 2014. Umeå universitet. Umeå : Umeå universitet.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Wiggo Kilborn

Natalia Karlsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik

-


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Stockholm : Bokförlaget Atlas, 2014.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders BurmanLena Lennerhed

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

In: Tillsammans. Stockholm : Bokförlaget Atlas, 2014. 453-481.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lena Lennerhed

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

In: Sexual Revolutions. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014. 25-45.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lena Lennerhed

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Lund : Studentlitteratur AB, 2014.

De matematiska strukturer som ligger till grund för skolans matematik förtjänar att lyftas fram eftersom de gör matematiken överskadlig och begriplig. I den boken visar författarna hur dessa matematiska strukturer kan förklara matematiska samband samt konkretisera och generalisera ämnesinnehållet.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Wiggo Kilborn

Natalia Karlsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik

-


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Farnham : Ashgate, 2014.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Nicholas Aylott

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Paletten 2014, 3 : 54-57.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Sven-Olov Wallenstein

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

In: Att lära en företagsekonom att tänka. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 157-173.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Tommy Larsson Segerlind

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: Att lära en företagsekonom att tänka. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 113-132.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Gustaf Onn

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Turismvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Att lära en företagsekonom att tänka. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 95-111.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ann-Sofie Köping

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: Att lära en företagsekonom att tänka. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 71-94.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Pamela Schultz Nybacka

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Att lära en företagsekonom att tänka. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 57-69.

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Birksjö

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: Att lära en företagsekonom att tänka. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 41-56.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jurek Millak

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: Att lära en företagsekonom att tänka. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 29-39.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helena Löfgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: Att lära en företagsekonom att tänka. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 11-27.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jonna Lappalainen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Praktisk kunskap

Forskarutbildningsområde

-

The news media are expected to provide equal space to female and male political actors, promoting the idea of equal access to political power, since they are recognized as a holder of power with a social responsibility to respect gender equality. However, as previous research shows, political news coverage is characterized by so-called “gendered mediation” (Gidengil and Everitt 1999), i.e., gender imbalance, stereotypes, and a lack of discussions about gender inequality. Scholars point to media logic, organization, and individual characteristics of journalists as the main reasons for this pattern, but still very little is known about how and why gendered mediation is practiced and processed in political news.This dissertation focuses on gendering understood as the perceived imprint of gender on the media portrayal of politics and politicians, as well as the processes by which gendered representations materialize. By applying a perspective of comparative journalism culture studies (Hanitzsch 2007; Hanitzsch and Donsbach 2012), it examines the processes and modes of origin of gendering as they are perceived and experienced by journalists. The study is based on semi-structured interviews with 40 journalists working for the quality press in Russia and Sweden.The results show that the national culture of political journalism, and the context it is located within, are of crucial importance for understanding gendering and its modes of origin. Gendering may cause problems to the democratic development of society and the position of the quality press in it; however, it also offers a potential for promoting gender equality. The choice of the form of gendering does not fully depend on journalists. It depends on the contextual possibilities for journalists to fulfill the gender-ethical ideal of the quality outlet as long as they need to meet the demands of society and market, and to face the challenges of political communication.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Thomas Hanitzsch

Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Huddinge : Södertörns högskola, 2014.

Här beskriver åtta högskolelärare i företagsekonomi egenupplevda undervisningssituationer utifrån vilka de, med hjälp av pedagogiska och filosofiska teorier, undersöker och reflekterar över sin praktiska kunskap.Vad kan dessa lärares redogörelser och reflektioner säga oss om universitetslärarens arbetssituation? Hur gör de för att lösa de problematiska situationer som uppstår? Hur kommer det sig att de lyckas få studenter med vitt skilda förväntningar, varierande bakgrunder och förutsättningar och med olika grader av motivation, att lära sig nya sätt att tänka och att med tiden utvecklas till självständiga yrkesutövare?

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ann-Sofie Köping Olsson

Jonna LappalainenTommy Larsson Segerlind

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärandeSamhällsvetenskaper
FöretagsekonomiPraktisk kunskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Pars pro toto. Neustadt an der Aich : Verlag PH. C. W. Schmidt, 2014. 179-190.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Heiko Droste

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Baltic Worlds 2014, VII (1): 58-71.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders Nordström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Retorisk kritik. Ödåkra : Retorikförlaget, 2014. 87-99.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mats Landqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Publiceringsår

Östersjö- och Östeuropaanknytning