Forskning / Projekt

Tid, minne, representation - om historemedvetandets förvandlingar

Programmet samlar 24 företrädare från 13 olika ämnen och 7 universitet i ett gemensamt utforskande av historiemedvetandets aktuella förvandlingar. Det syftar till att utveckla ett kritiskt-reflexivt historiemedvetande för de humanistisk-historiska vetenskaperna. Vad är historia och historiskt vetande? Vad är dess förhållande till minne, trauma, gemenskap och framtid? Hur och med vilka tekniker och institutioner skapas våra kronologiska rum? För vem, om vem och av vem görs historia? Historiens problem spelar idag en allt större roll inom forskningen. De stora berättelserna har brutits upp liksom tron på en fast kunskapsteoretisk punkt från vilken historiskt vetande produceras. Inom många ämnen omprövas hur kanon, traditioner och kronologier skapas. Samtidigt letar man i historien för att finna en hållpunkt i nuet. Många discipliner historiserar, men utan att ställa frågor kring det historiska som sådant. Programmet är strukturerat i tre sektioner utifrån ledorden: Tid, Minne och Representation. Den första utvecklar begreppshistorisk kritik av vedertagna historiska kategorier, den andra utforskar minnespolitik och historiebruk, den tredje hur olika framställningar av historien styr historiemedvetandet. Metodologiskt förenas hermeneutiska, genealogiska, genusteoretiska, dekonstruktiva, narratologiska, och post-koloniala analysmetoder.

Mer information; histcon.se

För mitt forskningsprojekt inom ramen för programmet, se den engelska sidan. D. Karlholm

Publikationer

2014, 17 (2): 8-13.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Hans Ruin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Divan 2014, 1-2 : 89-100.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Hans Ruin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Methods, interventions and reflections. Göteborg : Makadam Förlag.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ulla Manns

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Genusvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift 2013, 1 : 56-60.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Hans Ruin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Paul in the Grip of the Philosophers. Minneapolis, MN : Fortress Press, 2013. 91-115.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Hans Ruin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Facets on Identity. Copenhagen : Baltic Development Forum, 2013. 12-16.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Hans Ruin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Stockholm : Ersatz Förlag, 2013.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Hans Ruin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Rethinking Time. Huddinge : Södertörns högskola, 2011. 199-213.

Describes the author's negotiations with president of the Turkish Historical Society for a commission to investigate the ARmenian and Assyrian genocides in Ottoman Empire.

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Gaunt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

In: Arbeiter- und soziale Bewegungen in der öffentlichen Erinnerung. Berlin : Akademische Verlagsanstalt.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ulla Manns

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Genusvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Rethinking Time. Huddinge : Södertörn University, 2011. 291-300.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ulla Manns

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Genusvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Rethinking Time. Huddinge : Södertörns högskola, 2011. 179-188.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Status

Pågående

Projektledare

Hans Ruin
Professor, Docent
Institutionen för kultur och lärande

Personer knutna till projektet

Claudia Lindén
Lektor, Docent
Institutionen för kultur och lärande

Dan Karlholm
Professor
Institutionen för kultur och lärande

David Gaunt
Professor
Institutionen för historia och samtidsstudier

Fredrika Spindler
Lektor, Docent
Institutionen för kultur och lärande

Irina Sandomirskaja
Professor, Fil dr
Institutionen för kultur och lärande

Marcia Cavalcante
Professor, Docent
Institutionen för kultur och lärande

Rebecka Lettevall
Föreståndare, Docent
Institutionen för kultur och lärande

Staffan Ericson
Lektor, Docent
Institutionen för kultur och lärande

Ulla Manns
Professor, Docent
Institutionen för kultur och lärande


Peter Aronsson, Professor in Cultural Heritage and the Uses of History, Linköping University

Jens Bartelson, Professor of Political Science, Lund University

Mats Burström, Professor of Archaeology, Stockholm University

Staffan Carlshamre, Professor of Philosophy, Stockholm University

Andrus Ers, Försvarshögskolan

Victoria Fareld, Assistant Professor, History of Ideas, University of Gothenburg

Kristina Fjelkestam, Associate Professor, Comparative Literature, Linköping University

Johan Hegardt, Associate Professor, Archaeology, Uppsala University

Stefan Helgesson, Professor, English Department, Stockholm University

Alf Hornborg, Professor of Human Ecology, Lund University

Stefan Jonsson, Linköping University

Patricia Lorenzoni, Assistant Professor, History of Ideas, University of Gothenburg

Trond Lundemo, Associate Professor, Cinema Studies, Stockholm University

Anders Olsson, Professor of Comparative Literature, Stockholm University

Johan Redin, PhD, Aestetics, Uppsala University

Jayne Svenungsson, Assistant Professor, Systematic Theology, Stockholm School of Theology

Mer information

Projektstart: 2010
Projektslut: 2015

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till

Forskarutbildningsområde som projektet är knutet till