Om Södertörns högskola / Ämnen

Konstvetenskap

Grafiskt element för ämnet konstvetenskapStudierna i konstvetenskap på Södertörns högskola är både samtidsförankrade och tematiskt upplagda. Vi låter nuet berika historien och tvärtom.

Du får arbeta med olika temaområden kopplade till begrepp, berättelser, frågor eller metoder, istället för att följa en enda kronologisk linje. Ämnet sammanför klassisk konsthistoria med visuella kulturstudier; från konstverk och andra estetiska rariteter till massbilder, arkitektur och design. Du får förena teori och empiri redan från början och arbetar praktiskt med studiebesök på varje delkurs. På campuskursen kommer du också att möta en rad inbjudna gäster från det professionella fältet – konstnärer, experter, museichefer etc. Mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter integreras fortlöpande under de olika delkurserna.

På gång

Konferens: Art in Transfer. Curatorial Practices and Transnational Strategies in the Era of Pop.

KonferensaffischKonstvetenskapen vid Södertörn har tilldelats medel från Terra Art Foundation, Chicago, för ett internationell konferens som kommer att äga rum vid Södertörns högskola under höstterminen 2014.

Se programmet här!

Kontakta charlotte.bydler@sh.se eller annika.ohrner@sh.se för ytterligare information.

____________________________________________________________________________

SerieSödertörn Studies in Art History and Aesthetics

Serien är knuten till ämnena konstvetenskap och estetik vid Södertörns högskola. Den publicerar monografier, rapporter och antologier inom konstvetenskap och estetik. Syftet med serien är främst att offentliggöra aktuell och innovativ forskning inom dessa fält. Skrifterna publiceras på engelska eller svenska.

Serien redigeras av Dan Karlholm (konstvetenskap) och Cecilia Sjöholm (estetik).

Nilsson, Håkan (red.) Placing Art In the Public Realm

The public realm is a space of paradoxes. While on one hand it seems to be shrinking due to commercialization and to be losing its position as a forum where different agendas can meet, it can also be said to beexpanding through social media and thus merge with traditional "private" areas. The contributions in this volume range from philosophical and political takes on the idea of the public to texts that understandthe current situation from the point of view of the art scene. Thinkers such as Chantal Mouffe, Jürgen Habermas and Giorgio Agamben meet, for example, with local Swedish graffiti, the international digital world and multicultural New Delhi. All offer perspectives on what the public-and the private-realms might mean today.