Om Södertörns högskola / Ämnen

Svenska

Grafiskt element för ämnet svenskaInom ämnet erbjuder vi många olika kurser på olika nivåer. Vi har fristående kurser i svenska upp till masternivå. Vi ger också kurser i kreativt skrivande. Dessutom har vi ett kandidatprogram: Kommunikatörsprogrammet.

Då kurserna innehåller såväl teoretiska som praktiska moment får du öva dig i både att beskriva och använda svenskan. Några delkurser är främst inriktade på kommunikation i praktik och teori, medan andra fokuserar på språkets relation till sociala variabler som kön, klass och etniskt ursprung.

Vår forskning handlar framförallt om svenska språket i en samhällelig kontext, som exempelvis lärande i digitala miljöer eller språklig diskriminering inom vården och polisväsendet.

Om ämnet

Språk är en mycket central del av den mänskliga tillvaron. Svenska språket finns runt omkring oss varje dag, och påverkar oss hela tiden. Vi använder vårt språk för att förmedla fakta och kunskap, men språket är också viktigt när vi vill uttrycka vår identitet och kreativitet.

Kursutbud

Vi erbjuder många olika kurser på olika nivåer inom ämnet svenska och kreativt skrivande. Inom svenskämnet ger vi utbildning upp till avancerad nivå. Vi har också ett kandidatprogram: Kommunikatörsprogrammet.

Då kurserna innehåller såväl teoretiska som praktiska moment får du öva dig i både att beskriva och använda svenskan. Några delkurser är främst inriktade på kommunikation i praktik och teori, medan andra fokuserar på språkets relation till sociala variabler som kön, klass och etniskt ursprung. Flera av delkurserna behandlar också språkutveckling och språkinlärning. Vi har också specialinriktade kurser i kreativt skrivande, barns språkutveckling och muntligt berättande.

Efter studierna

Det finns många anledningar att studera svenska på högskolenivå. Kurserna i svenska innehåller en mängd olika möjligheter för dig som är intresserad av språk och kommunikation eller vill förbättra din egen förmåga att uttrycka dig levande och klart.

Kunskaper i svenska efterfrågas mer och mer i alla branscher. Att kunna läsa och bearbeta texter, eller att skriva klara och tydliga texter i olika genrer är en förutsättning för alla som ska arbeta med kommunikation och information. Att dessutom veta hur det svenska språksamhället fungerar, att känna till hur vi kommunicerar och att veta hur språket hänger ihop med identiteten är viktigt inom många arbeten.

Ämnets bredd gör att studier i svenska kan leda till verksamhet inom många olika yrken. Med svenska i bagaget kan du exempelvis bli informatör, redaktör, skribent, utredare, utbildare eller forskare. Kurserna Svenska A, B och C ger behörighet till den kompletterande lärarutbildningen vid landets högskolor.

Forskning

Vår forskning handlar om svenska språket i en samhällelig kontext. Läs mer om våra forskningsområden, projekt, publikationer och enskilda forskare under fliken Forskning ovan.

Sedan 2012 har svenskämnet vid Södertörns högskola en skriftserie: Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola (Södertörn Discourse Studies på engelska). Skriftserien kommer presentera aktuell forskning om språkbruk i tal och skrift i olika samhälleliga kontexter, särskilt i professionella sammanhang samt i utbildning.

Lärare och forskare om ämnet

 Ingela Tykesson, lektor i svenska och programansvarig för Kommunikatörsprogrammet. Forskar om språklig interaktion i yrkeslivet:

Ämnet svenska har mycket att ge för den som är intresserad av människor. Det var därför jag sökte mig till ämnet en gång i tiden.

Mats Landqvist, lektor i svenska:

En stor del av människors yrkeskunskap - oavsett yrke - handlar om hur vi använder språket. Det och mycket annat blir tydligt i språkvetenskapen.

Linda Kahlin, lektor i svenska:

Jag fascineras av hur vi uttrycker vilka vi är genom hur vi uttrycker oss. Det kan jag undersöka genom språket.