Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Om webbplatsen

Tekniskt fungerar bibliotekets webbplats på samma sätt som Södertörns högskolas webbplats. Publiceringsverktyget som används heter P3. Navigationsprincipen bygger på en "platt struktur", det vill säga inga djupa nivåer. Tanken är att informationen ska finnas lättillänglig och besökare ska slippa leta bland sidor på olika nivåer.

Hitta på webbplatsen

Bibliotekets webbplats består av en startsida som innehåller länkar till olika tjänster, nyheter osv. Här finns även länkar som leder vidare till en undernivå som i sin tur har en egen meny. Webbplatsen har tre avdelningar med målgruppsspecifik information ("Mer för dig som är student", "Mer för dig som är lärare" och "Mer för dig som är forskare").

In English

Webbplatsen finns även på engelska. I stort sätt alla sidor på webbplatsen har en engelsk motsvarighet. Vissa delar finns inte översatta, som exempelvis "Karin bloggar". Du kommer till de engelska sidorna genom att välja länken "In English" som du hittar överst i högra hörnet på startsidan.

De engelska sidorna utgår från högskolans webbplats. Det innebär att om du befinner dig på bibliotekets webbplats och väljer "In English" kommer du hamna på högskolans engelska webbplats. Därifrån kan du ta dig vidare till bibliotekets engelska sidor.

Mobilanpassad webbplats

Det finns en mobil version av bibliotekets startsida, vilken man når genom att besöka den vanliga startsidan med en mobil. Omdirigeringen sker automatiskt. Man kan från den mobilanpassade startsidan gå till den vanliga webbplatsen, vilket då också innebär att man för en period framöver inte kommer att omdirigeras till den mobila versionen. Istället visas då en länk till den mobila webbplatsen ovanför det övriga innehållet på webbplatsen.

Det är endast från bibliotekets startsida som omdirigeringen sker. 

Innehållet på den mobilanpassade startsidan är ett urval av bibliotekets mest använda tjänster samt information om öppettider, kontaktinformation och hur man hittar till biblioteket. Tjänsterna är i sin tur till viss utsträckning mobilanpassade.

Om att dela

Längst upp på varje sida finns en dela-länk i form av en symbol och texten "dela". Genom att klicka på den kan du enkelt dela och tipsa exempelvis dina vänner om information och material på vår webbplats.

Du kan dela sidorna till exempelvis:

  • Facebook
  • Google översätt
  • Twitter
  • E-mail

JavaScript

För att komma åt flera av bibliotekets tjänster och använda sökfunktionen (SöderScholar) måste JavaScript vara påslagen. Detsamma gäller för många av bibliotekets tjänster. Du kan läsa mer om hur webben fungerar på Södertörns högskolas webbplats under Tillgänglighet.

Värdegrund

Webbgruppen har arbetat fram en värdegrund som ska genomsyra bibliotekets webbplats. Värdegrunden baseras på följande fem ledord:

  • Inkluderande
  • Levande
  • Vägledande
  • Personligt bemötande
  • Innovativ

 Värdegrunden i sin helhet kan du läsa här:  vardegrund_webb_shbibl_2_0.pdf

Hur vi arbetat fram webbplatsen

År 2011 fick Södertörns högskolas webbplats en ny struktur och nytt utseeende. För att ta fram bibliotekets webbplats inför detta har en webbgrupp satts samman. Gruppens arbete har bestått av att diskutera fram förslag på struktur, form, innehåll och tekniska lösningar. Texter har producerats och nytt innehåll har skapats. Webbgruppen har även samarbetat med högskolans Avdelning för information och kommunikation. En del av arbetet gick ut på att genomföra användarundersökningar och webbgruppen har även tagit fram värdegrunden för webben. Läs mer om detta arbete på sidan Så har vi arbetat fram den nya webben.

Synpunkter på webbplatsen

Vi tar gärna emot synpunkter på webbplatsen för att ständigt bli bättre.
Har du idéer, frågor eller upptäckt något som inte fungerar på webbplatsen? Fyll i formuläret nedan.

Tack!

Förbättringsförslag till webbgruppen