Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Biblioteket erbjuder alla ämnen på högskolan att kostnadsfritt boka undervisning i källkritisk informationssökning

Boka undervisning i källkritisk informationssökning

Bibliotekets undervisning är en del av akademiskt skrivande och syftar till att studenterna ska utveckla sitt självständiga lärande, kritiska tänkande, sin förmåga att söka och källkritiskt värdera information på vetenskaplig nivå. Undervisningen ska medverka till att studenternas självständiga examensarbeten håller god kvalitet.

Undervisningen sker i första hand på A- och C-nivå och ska vara integrerad i ämnets kurs- och utbildningsplaner. Den ska schemaläggas vid en tidpunkt då kritisk informationssökning är relaterad till den samtidiga undervisningen inom ämnet och vara kopplad till ett skriftligt arbete studenterna arbetar med. Undervisningen planeras, utvärderas och följs upp av bibliotekarie och ansvarig lärare tillsammans.

Bokningen av undervisning för VT14 är stängd!
 
Vid frågor, vänligen använd e-postadressen biblioteketsundervisning@sh.se.
Undervisningen sker oftast i grupper om 15-20 studenter.
 

Exempel på teman som behandlas i undervisningen är:

  • Olika typer av publikationer
  • Sökverktyg och informationskällor
  • Sökstrategier för att hitta tidigare forskning
  • Källkritik, värdering av sökverktyg och informationskällor.