Öppettider under sommaren

Under sommaren har Södertörns högskola förändrade öppettider. Välkommen!

Mångvetenskaplig högskola

Högskolan har mycket hög andel disputerade lärare och en stark koppling mellan grundutbildning och forskning. Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan.

Kvalitetsarbete på många nivåer

Grunden för Södertörns högskola är god kvalitet i forskning och utbildning, aktiv studentmedverkan och en målmedveten utveckling av det interna kvalitetsarbetet.

Läs Södertörns högskolas studenttidning SODA!

 

Läs SODA:
www.sodawebb.se

Rektor har ordet

Moira von Wright, Södertörns högskolas rektor.

Södertörns högskola är på många sätt en enastående högskola. Här finns en unik profil där mångvetenskap, mångfald och bildning vävs...

Nyheter om Södertörns högskola

rss

Om högskolan

Högskolan.

Strategier och kvalitet

Flaggor.