Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Om lärandestöd

Bibliotekets pedagogiska verksamhet innefattar stöd för nätbaserad utbildning, undervisning i kritisk informationssökning för studenter och högskolepedagogisk utveckling för lärare inom dessa områden.

Vår verksamhet

Verksamheten samlas under Enheten för lärande och forskarstöd. Undervisningen i kritisk informationssökning ges till studenterna för att de, inom ramen för sina ämnesstudier, ska få möjlighet att utveckla sina färdigheter i att söka och värdera litteratur och information på vetenskaplig nivå.

Vi erbjuder pedagogiskt och tekniskt stöd till lärare som arbetar med nätbaserade utbildningar. Enheten samverkar med Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning (inom Centrum för praktisk kunskap) och Studieverkstan.

Våra erfarenheter av samarbetet med högskolans lärare kring nätbaserad utbildning och undervisning i kritisk informationssökning för studenter förs vidare i högskolepedagogiska kurser, seminarier och workshops för lärare.

Historik

Utifrån en utredning som gjordes 2002 på högskolan beslutades det att inrätta Enheten för distansutbildning och flexibelt lärande med organisatorisk placering inom bibliotek. Enheten ansvarade för utveckling av pedagogiskt och tekniskt stöd till lärare som arbetare med nätbaserad utbildning. Placeringen motiverades med bibliotekets högskoleövergripande roll som pedagogiskt stödorgan.

Litteraturtips

Amnéus, Ingeborg (2011). Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor (pdf) Stockholm: Högskoleverket.

Hjalmarsson, Jan & Humlesjö, Inger (2009). Ett lärande bibliotek och dess möjligheter(pdf) I Jansson, Erland (red.) En bok om böcker och bibliotek : tillägnad Louise Brunes. Huddinge: Södertörns högskola.