Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Om lån och service

Alla är välkomna att låna böcker ur våra samlingar. Du behöver skaffa ett lånekort och följa våra låneregler. Böcker som är kurslitteratur vid Södertörns högskola lånas bara ut till studenter och personal vid Södertörns högskola och Karolinska institutet.

Bokryggar

Olika typer av böcker:

  • Kurslitteratur (gul etikett):
    7 dagar. Studenter och personal på SH och KI får låna.
  • Daglån (svart etikett) och referenslitteratur (röd etikett): Återlämnas före stängning samma dag. Alla låntagare får låna.
  • Övriga böcker (grön etikett):
    3 veckor. Alla låntagare får låna.

Skaffa lånekort

Studenter och personal vid Södertörns högskola (SH) använder sitt SH-kort som lånekort, passerkort samt kopierings- och utskriftskort.
SH-kortet hämtas ut i Moas båge ett par dagar efter registrering och fotografering.

Personal och studenter på Karolinska Institutet (KI) kan använda sitt KI-kort som lånekort. Övriga besökare kan ansöka om lånekort i bibliotekets infodisk. Du måste vara över 16 år och kunna visa upp giltig legitimation. 

Lånekortet används även för andra tjänster än att låna böcker, till exempel för omlån, vid reservationer och för att beställa fjärrlån.

Våra låneregler

Som låntagare på Södertörns högskolebibliotek förbinder du dig att följa våra låneregler och användarvillkor.  Bland annat tas förseningsavgifter ut för försenat material. Läs mer på sidan Låneregler och förseningsavgifter.

Söka efter böcker och e-resurser

I sökverktyget SöderScholar kan du söka bland våra böcker, e-böcker, tryckta och elektroniska tidskrifter, med mera. Till SöderScholar kan du komma från de flesta av våra webbsidor genom att använda sökrutan uppe till vänster. Mer information, till exempel hur du når våra e-resurser hemifrån, hittar du under Böcker och e-resurser.

Reservera böcker

Om boken du vill låna är utlånad kan du reservera den och på så vis ställa dig i kö. Du reserverar boken genom att söka upp den i SöderScholar. Klicka på rutan "Reservera denna bok" och fyll i det formulär som dyker upp. Du blir därefter kontaktad per e-post när boken finns att hämta. Reserverade böcker hämtas i bibliotekets infodisk.

Observera att det inte är möjligt att reservera kurslitteratur som står som "tillgänglig" i SöderScholar. Inte heller daglån eller referenslitteratur går att reservera. Istället är det den person som kommer först till hyllan som får låna boken. Kommer du tidigt på dagen har du större chans att få tag i ett exemplar.

Låna om böcker

I första hand lånar du om din bok via bibliotekets webbplats genom att logga in via länken "Låna om" på startsidan. Du kan också vända dig till vår infodisk eller ringa, mejla eller chatta.

Återlämna böcker

Du återlämnar dina böcker i återlämningsautomaten som finns bredvid bibliotekets infodisk. När biblioteket är stängt kan du återlämna dina böcker i bokinkastet som finns till vänster om biblioteksbyggnadens entré. Personal tar då hand om dessa innan öppning dagen därpå.