Om Södertörns högskola / Ämnen

MKV

Grafiskt element för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap

Är medierna budskapet? Har högkulturen blivit en subkultur? Är Google en offentlighet? Hur uppstod mediernas makt? Var finns framtidens publiker?

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) presenterar historiska, samhällsvetenskapliga och kulturteoretiska perspektiv på medier. Från de nya till de äldre, från de privata till de offentliga, från journalistik och nyheter till kultur och underhållning, från mediekonst till datorspel.

Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig verktyg att förstå nya och gamla mediers produktionsförhållanden, innehåll, uttrycksformer och publiker. Ämnet är i grunden teoretiskt: det syftar till att ge dig en aktuell medborgerlig bildning; en kritisk, analytisk och historisk medieförståelse, som också kan ge behörighet till forskarutbildning. Men det syftar dessutom till att ge förtrogenhet med branschens praktiker och verktyg: utbildningen rymmer produktionsmoment som tränar din analytiska förmåga, och övar dig i konsten att kommunicera muntligt, skriftligt och med digitala verktyg.

Medie- och kommunikationsvetenskap

MKV på Södertörns högskola är en levande forskningsmiljö – så gott som alla lärare är disputerade och forskningsaktiva. Vi har fått goda vitsord i Högskoleverkets jämförelser mellan landets MKV-utbildningar. MKV var också ett av de ämnen på Södertörns högskola som tidigast fick rättighet att ge masterexamen.

Självvärdering

Under 2011 utvärderades samtliga utbildningar i Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) i Sverige av Högskoleverket. Utöver granskningar av uppsatser och examensarbeten granskas utbildningarna genom en s.k. självvärdering. MKV vid Södertörns högskola lämnade in sin självvärdering i juni 2011 och den finns att ladda ner på länken nedan.

Klicka här för mer info