Om Södertörns högskola / Ämnen

Religionsvetenskap

Grafiskt element för ämnet religionsvetenskapInom religionsvetenskapen studeras mänsklig kultur med fokus på tradition och tro. Livsåskådningar och livsstilar från olika världsdelar och tidsperioder jämförs och analyseras.

Religion är moral, riter och tro men också mycket annat. Därför studerar vi även politik, makt, genus och samhällelig förändring.

Om ämnet

Bild för ämnet religionsvetenskap vid Södertörns högskola.Den religionsvetenskapliga utbildningen på Södertörns högskola är inriktad mot samtidsstudier. Du får här redskap för att förstå och analysera den ständigt skiftande mångreligiösa och mångkulturella verklighet i vilken vi lever - i globalt såväl som lokalt perspektiv och med förankring i både nutid och historia. I blickfånget ligger särskilt kristna och muslimska traditioner, samt samtida andlighet och sekulära livsåskådningar. Men även judiska, samt asiatiska traditioner, såsom buddhism och hinduism, behandlas.

Religionsstudierna på Södertörns högskola bygger till stor del på samverkan med vårt närområde och inkluderar studiebesök och möten med företrädare för olika livsåskådningar. Vi arbetar med hur religioner och livsåskådningar uttrycks i samtiden och du får lära dig texttolkning och källkritik, att analysera aktuell massmedia, tolka relevant film, populärkultur, skönlitteratur, samt studera religiösa urkunder.

Religionsvetenskap ger dig en bred samhällsvetenskaplig och humanistisk kompetens samtidigt som det också ger dig möjlighet att nischa dig som specialist. Du får bekanta dig med såväl etnologiska, sociologiska, psykologiska som historiska och idéhistoriska perspektiv för att förstå religioners och livsåskådningars uttryck i samtiden.

Religionsvetenskap kan därför med fördel läsas som komplement till andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Det kan även vara ett eget ämne i kandidatexamen. På Södertörns högskola finns också religionsvetenskap som inriktning på ämneslärar- och journalistutbildningen, samt på Europaprogrammet och IMER-programmet.

Vi har även många kvällskurser tillsammans med olika samarbetspartners i Stockholmsregionen.