Om Södertörns högskola / Ämnen

Religionsvetenskap

Grafiskt element för ämnet religionsvetenskapInom religionsvetenskapen studeras mänsklig kultur med fokus på tradition och tro. Livsåskådningar och livsstilar från olika världsdelar och tidsperioder jämförs och analyseras.

Religion är moral, riter och tro men också mycket annat. Därför studerar vi även politik, makt, genus och samhällelig förändring.

Om ämnet

Bild för ämnet religionsvetenskap vid Södertörns högskola.Den religionsvetenskapliga utbildningen på Södertörns högskola är inriktad mot samtidsstudier. Du får här redskap för att förstå och analysera den ständigt skiftande mångreligiösa och mångkulturella verklighet i vilken vi lever - i globalt såväl som lokalt perspektiv och med förankring i både nutid och historia. I blickfånget ligger särskilt kristna och muslimska traditioner, samt samtida andlighet och sekulära livsåskådningar. Men även asiatiska traditioner, såsom buddhism och hinduism, behandlas.

Religionsstudierna på Södertörns högskola bygger till stor del på samverkan med vårt närområde och inkluderar studiebesök och möten med företrädare för olika livsåskådningar. Vi arbetar med hur religioner och livsåskådningar uttrycks i samtiden och du får lära dig texttolkning och källkritik, att analysera aktuell massmedia, tolka relevant film, populärkultur, skönlitteratur, samt studera religiösa urkunder.

Religionsvetenskap ger dig en bred samhällsvetenskaplig och humanistisk kompetens samtidigt som det också ger dig möjlighet att nischa dig som specialist. Du får bekanta dig med såväl etnologiska, sociologiska, psykologiska som historiska, idéhistoriska perspektiv för att förstå religioners och livsåskådningars uttryck i samtiden.

Religionsvetenskap kan därför med fördel läsas som komplement till andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Det kan även vara ett eget ämne i kandidatexamen. På Södertörns högskola finns också religionsvetenskap som inriktning på ämneslärar- och journalistutbildningen, samt på Europaprogrammet och IMER-programmet.

Vi har även många kvällskurser tillsammans med olika samarbetspartners i Stockholmsregionen. Under vårterminen 2014 ger vi två nya halvfartskurser på kvällstid i samarbete med Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Undervisningen är till stor del förlagd till dessa museer. Kurserna är öppna för sen antagning. Sök nu!

1. Mystik, andlighet och esoterism 7,5 hp

Kvällstid, halvfart (21 januari till 18 mars)

Under denna kurs gör vi nedslag i olika mystika och esoteriska traditioner från olika tider och kulturer.

2. Religion i Stockholm 7,5 hp
Kvällstid, halvfart (31 mars till 2 juni)

Kursen erbjuder en inblick i några av Stockholms större religioners historiska utveckling och nutida etablering i den urbana miljön.