Om Södertörns högskola / Ämnen

Historia

Grafiskt element för ämnet historiaHistoria ger en bred humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap som är gångbar inom många områden.

På Södertörns högskola kan du läsa historia från grundnivå upp till och med doktorandnivå. Här arbetar ett trettiotal lärare, forskare och doktorander. Vi har också ett nära samarbete med Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, och tillsammans utgör vi en stor och dynamisk vetenskaplig miljö.

Om ämnet

Det sägs att den som förlorar minnet får svårt att föreställa sig framtiden.

Tiden är grundläg­gande för mänsklig erfarenhet – vi är i hög grad vad vi minns. Tiden innebär förändring, och vår miljö och våra samhällen har formats genom långa kulturella, politiska, sociala och ekonomiska processer. För den som vill kunna tolka utvecklingen i dagens samhällen är historisk kunskap mycket viktig. Inom historieämnet på Södertörns högskola kan du lära dig mer om viktiga processer som har bundit samman regioner och länder genom sociala kontakter, handel, idéströmningar, krig och folkomflyttningar. Idag, när det svenska samhället blir alltmer mångkulturellt, och globalisering och miljöeffekter märks på allt fler sätt i vår vardag, blir den historiska bakgrunden allt viktigare.

Som historiker vill vi förstå hur människor före oss själva har levt, vilka villkor de verkade under, vilka katastrofer som drabbade dem, vilka glädjeämnen de upplevde, vad de trodde på, hur de såg på världen och vilka förändringar som påverkade deras liv. Vi forskar och skriver om detta. Vi läser om det och vi diskuterar sådana frågor med våra kolleger och med våra studenter. Vi strävar efter att förstå och att förklara. Att läsa historia är att sätta sig in i hur historiker tänker och att lära sig att använda de redskap som historiker har tillgång till. Att läsa historia är att ta del av olika historiska problem från skilda tider, och att få göra egna undersökningar som svarar på frågor vi själva ställer. Att läsa historia ger en hjälp att förstå den egna samtiden, och det ger perspektiv inför framtiden. Att läsa historia gör oss kanske inte till bättre människor, men det gör definitivt att vi bättre förstår varför världen ser ut som den gör idag.

Under grundutbildningen (Historia A–C) får du din grundläggande träning i att "tänka historiskt", att arbeta praktiskt som historieforskare, att sätta dig in i och diskutera hur man genom tiderna har tänkt och diskuterat kring sin samtid och kring det förflutna. Du får göra dina egna historiska undersökningar i form av en B- och en C-uppsats. Om du vill fördjupa dig ytterligare i historiska studier kan du söka till den avancerade nivån. Här finns magisterprogrammet, som kan ge dig en Filosofie magisterexamen i historia och också ger dig möjlighet att söka till forskarutbildning. Här finns också det tvååriga masterprogrammet, som ger en grundlig utbildning med sikte både på följande forskarutbildning och på ett kvalificerat yrkesliv inom alla områden där god analysförmåga och allmän vetenskaplig kompetens är efterfrågad. För den som vill gå vidare på forskarbanan finns också den fyraåriga forskarutbildningen, som drivs i samarbete dels med Nationella forskarskolan i historia (med huvudsäte i Lund), dels med forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS) vid Södertörns högskola.

Välkommen som student till oss inom ämnet historia!