Lärare

Lärare.Här har vi samlat information som du som lärare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Samarbete och stöd till lärare

Tycker du som lärare att dina studenter behöver utveckla sina kunskaper och färdigheter att söka, värdera och använda information på vetenskaplig nivå? Behöver du få pedagogiska verktyg för utveckla din nätbaserade distanskurs? Vi hjälper dig gärna med detta!

Du som ansvarig lärare kan anmäla intresse för att biblioteket ska hålla i introduktioner till akademiskt skrivande på A-nivå (tillsammans med Studieverkstans lärare) eller för att undervisa dina studenter på C-nivå i att söka, värdera och använda information på vetenskaplig nivå.

Vi arbetar tillsammans Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning och Studieverkstan med att utveckla undervisningen och lärandet på högskolan. Vi vill ge våra lärare utrymme att delta i och själva vara med att utveckla aktiviteter. Vi erbjuder dig som lärare ett antal workshoppar (motsvarar 2 högskolepoäng) om olika teman där vi lär tillsammans och av varandra.

Exempel på teman är:

  • Att stödja studenters förmåga att söka och använda vetenskaplig information
  • Att använda öppna lärresurser i undervisningen
  • Flipped Classroom
  • Studentaktiva föreläsningar

Aktuellt högskolepedagogiskt kursutbud och anmälan hittar du på Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning webbplats. Ni är välkomna att bjuda in oss på till exempel ämnes- eller institutionsmöten för att diskutera hur ni kan arbeta med IKT i undervisningen för att aktivera studenterna eller hur ni kan utveckla studenternas kunskaper och färdigheter i att söka, värdera och använda vetenskaplig information.

Kontakt

Jan Hjalmarsson (enhetschef)

Tel: 08-608 44 36

E-post: jan.hjalmarsson@sh.se

Länktips

Är du lärare på högskolan och har ett intresse för IKT, pedagogik och nätbaserat lärande? Läs gärna vår nyhetsblogg Nyheter om Nätbaserat Lärande - NNL.

Behöver du vägledning för att söka vetenskaplig information?

Även du som är lärare kan använda dig av tjänsten handledning i informationssökning. Välkommen att kontakta oss via länken!