Lärare

Lärare.Här har vi samlat information som du som lärare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Stöd och tjänster till lärare

För dig som är lärare erbjuder vi samarbete när det gäller studenternas förmåga att söka och värdera information på vetenskaplig nivå. Vi erbjuder också stöd för dig som arbetar med nätbaserad utbildning eller vill utveckla nätbaserade inslag på din kurs.

Välkommen med dina frågor om vårt stöd och våra tjänster!

E-post: biblioteket@sh.se

I samverkan med Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning erbjuder vi workshoppar om till exempel "Att stödja studenternas arbete med informationssökning och källkritisk informationsanvändning" och "Att använda öppna lärresurser i undervisningen"(workshopparna motsvarar 2 högskolepoäng).

Vi anordar även så kallade Lärarträffar där syftet  är att skapa en mötesplats för högskolans lärare att medverka och diskutera frågor kring IKT och nätbaserat lärande eller andra aktuella högskolepedagogiska frågor.

 

Länktips

Är du lärare på högskolan och har ett intresse för IKT, pedagogik och nätbaserat lärande? Läs gärna vår nyhetsblogg Nyheter om Nätbaserat Lärande - NNL.