Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Utskrifter och kopiering

För dig som är student på Södertörns högskola fungerar SH-kortet som utskrifts- och kopieringsskort. Som extern besökare kan du få ett gästkonto eller låna ett kopieringskort över dagen.

För studenter

Frågor om eller tekniska problem med att skriva ut, kopiera eller fylla på ditt SH-kort? Vänd dig till högskolans Kontakt- och MedieCenter. Du hittar även information på studentintranätet.

Skylt till rum med kopiatorer och skrivare

Som ny student får du ditt SH-kort laddat med 20 kronor för utskrifter eller kopiering. Fyll på ditt SH-kort enligt instruktioner på studentintranätet.

Bibliotekets skrivare och kopiatorer för studenter hittar du i rum UB 515 på plan 5 samt i UB 614 på plan 6. Det finns även en skrivare vid södra trapphuset på plan 6.

Färgskrivare och färgkopiator finns placerade i rum UB614.

För externa besökare

Om du behöver sitta vid en dator i biblioteket har du möjlighet att låna ett gästkonto som gäller under dagen. Du hämtar gästkontot i infodisken mot uppvisande av giltig legitimation.

Eventuella utskrifter från gästkonton hämtar du i infodisken. Du kan endast skriva ut i svartvitt och i A4-format. Utskrifter kostar 2 kr per sida och du betalar med kort.

Du som är extern besökare kan även låna ett kopieringskort i infodisken. Kopiatorer finns i rum UB 515 på plan 5 och i UB 614 på plan 6. Kopior kostar 2 kr per sida (enkelsidigt, svartvitt).

Observera att biblioteket endast tar emot kortbetalning.

Spara dina dokument

När du arbetar vid högskolans datorer och sparar dokument på datorns "Skrivbord" eller i "Mina dokument" så raderas dessa när du loggar ut! Vi rekommenderar att du sparar dina dokument på USB-minne eller laddar upp till din e-post.

Det går att låsa datorn för att ta en paus, men efter tjugo minuters inaktivitet loggas du automatiskt ut från datorn och ej sparade dokument försvinner.