Studieinformation

Anmälan och antagning. Kurs- och utbildningsplaner. Ekonomi. Bostad. Studie- och karriärvägledning. Studieverkstan.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Nedan presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2014/2015. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Institutioner

Utbildningen och forskningen på Södertörns högskola är organiserad inom sex institutioner och alla ämnen, utbildningsprogram och centrumbildningar hör till en institution. Institutionen har ansvar för all verksamhet inklusive för personal, studenter, ekonomi, lokaler och arbetsmiljö. Varje institution leds av en prefekt som är chef samt vetenskaplig och pedagogisk ledare.

Lärarutbildningen tillhör Institutionen för kultur och lärande men har en egen föreståndare och administration. Lärarna är kontrakterade från övriga institutioner vid högskolan.

Historia och samtidsstudier

Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet.

Kultur och lärande

Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska, estetik, estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik och svenska, samt lärarutbildningen och Centrum för praktisk kunskap.

Naturvetenskap, miljö och teknik

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik, måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.

Samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.