Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda förutsättningar till personliga möten. I Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåget från Stockholms central, har vi vårt moderna och vackra campusområde.

På Södertörns högskola kombineras spännande ämnen till attraktiva och ofta unika utbildningar. Högskolan har 13 000 studenter och erbjuder cirka 60 program och 350 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder även lärarutbildning med interkulturell profil. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de bästa i världen.

Högskolan i siffror

Verksamhetsåret 2012

Utbildning och studenter

60 utbildningsprogram
Cirka 350 fristående kurser

13 446 studenter

6 687 helårsstudenter
5 472 helårsprestationer
82 % genomsnittlig prestationsgrad

70 % kvinnliga helårsstudenter
30 % manliga helårsstudenter

Utbytesprogram:
227 inresande helårsstudenter
125 utresande helårsstudenter

Forskning

391 publikationer
153 refereegranskade artiklar
24 nyantagna doktorander
9 disputationer

Studerande studenter.

Personal

668 helårsarbetskrafter varav:
70 professorer, inklusive 8 gästprofessorer
105 doktorander med anställning
38 bibliotekspersonal
62 % disputerade lärare

Ekonomi

Verksamhetens intäkter: 652 253 tkr
Verksamhetens kostnader: 646 519 tkr
Årets kapitalförändring: 5 734 tkr
Grundutbildningens andel: 57 %
Forskningens andel: 43 %
Myndighetskapital: 41 367 tkr
Oförbrukade bidrag: 188 751 tkr