Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda förutsättningar till personliga möten. I Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåget från Stockholms central, har vi vårt moderna och vackra campusområde.

På Södertörns högskola kombineras spännande ämnen till attraktiva och ofta unika utbildningar. Högskolan har 13 000 studenter och erbjuder cirka 60 program och 350 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder även lärarutbildning med interkulturell profil. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de bästa i världen.

Högskolan i siffror

Verksamhetsåret 2013

Utbildning och studenter

69 utbildningsprogram
Cirka 300 fristående kurser

12 578 studenter

6 984 helårsstudenter
5 237 helårsprestationer
75 % genomsnittlig prestationsgrad

67 % kvinnor
33 % män
 

Utbytesprogram
157 inresande helårsstudenter
104 utresande helårsstudenter
 

Forskning

400 publikationer, varav
193 refereegranskade artiklar
7 nya doktorander
11 disputationer inom samarbeten

Studerande studenter.

Personal

828 anställda (=649 helårsarbetskrafter), varav:
62 professorer, inklusive 10 gästprofessorer
94 doktorander med anställning
29 bibliotekspersonal
62 % disputerade lärare

Ekonomi

Verksamhetens intäkter: 657 901 tkr
Verksamhetens kostnader: 645 220 tkr
Årets kapitalförändring: 12 681 tkr
Grundutbildningens andel: 59 %
Forskningens andel: 41 %
Myndighetskapital: 54 048 tkr
Oförbrukade bidrag: 180 423 tkr