Är du nyfiken på Ryssland?

Vid Södertörns högskola bedrivs omfattande forskning med fokus på Östersjö- och Östeuroparegionen. Många forskare har kunskap om Ryssland utifrån sina olika ämnesperspektiv.

25 år sedan Berlinmurens fall

Vid Södertörns högskola finns många forskare som utifrån olika ämnesperspektiv forskat om det som hände 9 november 1989 eller om utvecklingen efteråt.

Föreläsningar under Bokmässan 2014

Flera forskare berättade om aktuella, spännande ämnen under Bok- och biblioteksmässan. Föreläsningarna filmades och finns att ta del av här. Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, talade exempelvis om administrationssamhället - vart tar vår tid vägen?

Forskningen på Södertörns högskola

Södertörns högskolas forskning spänner över många områden och discipliner. Här finns kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och utbildningsvetenskap.

Södertörns högskolas skriftserier

Forskarna vid Södertörns högskola skriver en stor mängd böcker och artiklar varje år innehållande sina forskningsresultat. Dessa finns registrerade i publikationsdatabasen DiVA. En del av dem publiceras i högskolans egna skriftserier.

Fokus på Östeuropa och Östersjöområdet

Inom en rad olika ämnen bedrivs forskning med koppling till Östersjön och Östeuropa, i en kunskapsmiljö i forskningens framkant. Forskningen samordnas inom Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).

Tid, minne och representation

Forskningsprogrammet Tid, minne och representation vid Södertörns högskola samlar forskare från 13 olika ämnen och 7 universitet i ett gemensamt utforskande av historiemedvetandets aktuella förvandlingar. Vad är historia och historiskt vetande? För vem, om vem och av vem görs historia?

Forskningsnyheter

rss

Ämnen

Student framför konstverk.

Forskningsmiljöer

Forskningen vid högskolan spänner över många discipliner och områden. Forskning om Östersjöregionen och Östeuropa har en särställning vid Södertörns högskola. Viss forskning bedrivs inom centrumbildningar.

Inom fyra särskilt starka områden erbjuder Södertörns högskola forskarutbildning - Historiska studier, Kritisk kulturteori, Miljövetenskapliga studier, Politik, ekonomi och samhällets organisering.

Forskningsprojekt

Östersjö- och Östeuropaprofilen

Södertörns högskola.Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns vid Södertörns högskola en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de allra bästa i världen. Detta har möjliggjorts genom högskolans nära relationer till Östersjöstiftelsen. Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994.