Bok- och biblioteksmässan

Ta del av ny, spännande forskning från Södertörns högskola på Bokmässan i Göteborg den 25-28 september.

www.sh.se/bokochbibliotek

Forskningen på Södertörns högskola

Södertörns högskolas forskning spänner över många områden och discipliner. Här finns kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och utbildningsvetenskap.

Södertörns högskolas skriftserier

Forskarna vid Södertörns högskola skriver en stor mängd böcker och artiklar varje år innehållande sina forskningsresultat. Dessa finns registrerade i publikationsdatabasen DiVA. En del av dem publiceras i högskolans egna skriftserier.

Fokus på Östeuropa och Östersjöområdet

Inom en rad olika ämnen bedrivs forskning med koppling till Östersjön och Östeuropa, i en kunskapsmiljö i forskningens framkant. Forskningen samordnas inom Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).

Tid, minne och representation

Forskningsprogrammet Tid, minne och representation vid Södertörns högskola samlar forskare från 13 olika ämnen och 7 universitet i ett gemensamt utforskande av historiemedvetandets aktuella förvandlingar. Vad är historia och historiskt vetande? För vem, om vem och av vem görs historia?

Forskningsnyheter

rss

Ämnen

Student framför konstverk.

Forskningsmiljöer

Forskningen vid högskolan spänner över många discipliner och områden. Forskning om Östersjöregionen och Östeuropa har en särställning vid Södertörns högskola. Viss forskning bedrivs inom centrumbildningar.

Inom fyra särskilt starka områden erbjuder Södertörns högskola forskarutbildning - Historiska studier, Kritisk kulturteori, Miljövetenskapliga studier, Politik, ekonomi och samhällets organisering.

Forskningsprojekt

Östersjö- och Östeuropaprofilen

Södertörns högskola.Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns vid Södertörns högskola en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de allra bästa i världen. Detta har möjliggjorts genom högskolans nära relationer till Östersjöstiftelsen. Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994.