Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda förutsättningar till personliga möten. I Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåget från Stockholms central, har vi vårt moderna och vackra campusområde.

På Södertörns högskola kombineras spännande ämnen till attraktiva och ofta unika utbildningar. Högskolan har 13 000 studenter och erbjuder cirka 60 program och 350 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder även lärarutbildning med interkulturell profil. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de bästa i världen.

Forsknings- och utbildningsstrategi

Strategin slår fast att Södertörns högskola har för avsikt att under perioden 2012-2014 utveckla forskning och utbildning så att verksamheten fortsätter att uppfylla de krav som ställs på ett modernt universitet.

Södertörns högskola har under sina första femton år etablerat sig som en eftertraktad mötesplats i Stockholmsregionen för studenter, lärare och forskare med olika erfarenheter, språk och identiteter. 

Södertörns högskola har för avsikt att under perioden 2012-2014 utveckla forskning och utbildning så att verksamheten fortsätter att uppfylla de krav som ställs på ett modernt universitet.