Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Forskarstöd och tjänster

För dig som forskare erbjuder vi individuell sökhandledning och ger dig stöd när det gäller registrering av dina publikationer i publikationsdatabasen DiVA så att du synliggör din forskning. Vi anordnar även workshops för doktorander med olika teman kring informationssökning och publicering.

Välkommen med dina frågor om vårt stöd och våra tjänster!

Jan Hjalmarsson (enhetschef)         Tel: 08-608 44 36

Michal Bron Tel: 08-608 43 06

Om du behöver få mer kunskap om våra specialiserade vetenskapliga databaser och informationsresurser för ditt forskningsprojekt eller behöver få en översikt av forskningsfältet inför projektansökningar kan du boka oss, en tid med en bibliotekarie för detta.

Vi anordnar regelbundet workshops för doktorander med olika teman: informationssökning, att hantera dina referenser (EndNote och RefWorks), open access och parallellpublicering, introduktion till bibliometri.

Behöver du hjälp med eller vill läsa mer om elektronisk publicering, open access och parallellpublicering? Besök våra sidor Open access publicering och Parallellpublicering för mer information och kontaktuppgifter.