Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Forskar- och publiceringsstöd

För dig som forskare erbjuder vi handledning i att söka vetenskaplig information i olika forskningssammanhang, rådgivning vid OA-publicering, stöd vid registrering av dina publikationer i publikationsdatabasen DiVA. Vi anordnar även workshops för doktorander med olika teman kring vetenskaplig informationssökning och publicering.

Om du behöver få mer kunskap om våra specialiserade vetenskapliga databaser och informationsresurser för ditt forskningsprojekt eller behöver få en översikt av forskningsfältet inför projektansökningar kan du boka oss, en tid med en bibliotekarie för att tillsammans detta. Vi anordnar regelbundet workshops för doktorander med olika teman: informationssökning, att hantera dina referenser (EndNote och RefWorks), open access och parallellpublicering, introduktion till bibliometri. Behöver du råd eller praktisk hjälp med eller e-publicering! Besök våra sidor open access publicering och parallellpublicering för mer information och kontaktuppgifter. Ni är välkomna att bjuda in oss på till exempel ämnes- eller institutionsmöten för att diskutera open access, parallellpublicering eller bibliometri.

Kontakt

Jan Hjalmarsson (enhetschef)

Tel: 08-608 44 36

E-post: jan.hjalmarsson@sh.se

Twitterflöde