Forskning

Böcker i biblioteketKvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Forskare

Ann Af Burén
Doktorand

Birgitta Almgren
Professor

Emerita

Lotte Alsterdal
Docent
Lektor

Erfarenhetsbaserat ledarskap

Linus Andersson
Fil dr
Lektor

Martin Andersson
Doktorand

Göran Andersson
Lektor

Ämnessamordnare för turismvetenskap

Hans Andersson
Docent
Förvaltningschef
Högskolelektor

Tf förvaltningschef t o m 2015-01-31

Jonas Andersson Schwarz
Fil dr
Lektor

Nås via mobil: 0708-358998

Elinor Andren
Docent
Proprefekt
Lektor

Thomas Andrén
Docent
Lektor

Ämnessamordnare för miljö, hälsa och utveckling

Lia Antoniou
Fil dr
Lektor

Statsvetenskap/Sociologi

Jonas Appelberg
Doktorand

Journastik

Ester Appelgren
Lektor

Journalistik

Naveed Asghar
Doktorand

Nicholas Aylott
Docent
Lektor

Statsvetenskap

Anders Backlund
Doktorand

Statsvetenskap

Mark Bassin
Professor

CBEES

Kristy Beers Fägersten
Docent
Lektor

Ämnessamordnare engelska

Alireza Behtoui
Lektor

Socialt arbete

Stina Bengtsson
Docent
Lektor

Lovisa Bergdahl
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor

Lärarutbildningen

Jenny Berglund
Docent
Lektor

Mats Bergman
Professor

Nationalekonomi

Torbjörn Bergman
Professor
Projektforskare

Statsvetenskap

Paavo Bergman
Professor

Sociologi. PESO. PVP.

Maria Bergman
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö och turism

Christine Bladh
Docent
Lektor

Affilierad forskare, nås på mejl christine.bladh@sh.se

Eva Blomberg
Avdelningsföreståndare
Professor

Avdelningsföreståndare för engelska, svenska, litteraturvetenskap och estetiska lärprocesser

Håkan Blomqvist
Docent
Avdelningsföreståndare
Lektor

Samtidshistoriska institutet

Stig Blomskog
Fil dr
Lektor

Nationalekonomi

Henrik Bohlin
Docent
Lektor

Göran Bolin
Docent
Professor

Per Bolin
Professor
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för arkivvetenskap, historia och idéhistoria

Madeleine Bonow
Lektor

Programsamordnare för utveckling och internationellt samarbete

Karin Borevi
Docent
Lektor

Erik Borg
Professor

Företagsekonomi

Liubov Borisova
Projektforskare

Jonna Bornemark
Docent
Föreståndare
Lektor

Kristina Boréus
Professor

Statsvetenskap

Marcus Box
Lektor

Företagsekonomi

Inga Brandell
Professor

Statsvetenskap

Michal Bron
Docent
Bibliotekarie 1:e

Mobil: 0706962389

Erik Bryngelsson
Doktorand

Charlotte Bydler
Fil dr
Forskningsledare
Lektor

Konstvetenskap

Helene Carlbäck
Docent
Projektforskare

Docent, Historia/CBEES

Per Carlson
Docent
Lektor

Socialt arbete

Nasim Caspillo
Doktorand

Kerstin Cassel
Docent
Ämnessamordnare
Lektor

Daniel Castillo
Lektor

Förvaltningsakademin

Marcia Cavalcante
Docent
Professor

Carl Cederberg
Fil dr
Lektor

Ulrika Dahl
Docent
Lektor

Anna Danielson
Lektor

Statsvetenskap

Lars Degerstedt
Lektor

Ämnessamordnare medieknik

Patrik Dinnétz
Lektor

Programsamordnare för miljö- och utveckling

Christina Douglas
Fil dr
Lektor

Heiko Droste
Professor
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för arkeologi, etnologi, europaprogrammet och religionsvetenskap

Martin Dvorak
Fil dr
Lektor

Karin Edberg
Doktorand

BEEGS

Marta Edling
Fil dr
Professor

Lars Ekdahl
Professor

Nils Ekedahl
Prorektor

Maria Eklund Heinonen
Fil dr
Postdoktor

Joakim Ekman
Professor

Ulla Ekström von Essen
Docent
Lektor

Idéhistoria

Niklas Eriksson
Doktorand

Johan Eriksson
Professor

Statsvetenskap

Magnus Erlandsson
Lektor

Förvaltningsakademin

Christine Farhan
Docent
Professor

Lärarutbildningen

Sara Ferlander
Fil dr
Lektor

Sociologi

Johan Fornäs
Fil dr
Professor

Michael Forsman
Docent
Lektor

Katarina Friberg
Fil dr
Lektor

Alberto Frigo
Doktorand

Christian Fröhlich
Postdoktor

Sociologi

Paul Fuehrer
Fil dr
Lektor

Sociologi

Petra Garberding
Lektor

Programsamordnare Europaprogrammet

Elin Gardeström
Lektor

Journalistik

Malin Gawell
Docent
Lektor

Företagsekonomi

Michael Gentile
Docent
Lektor

SCOHOST

Michael Gilek
Docent
Lektor

Forskningsledare vid CBEES

Gregory Goldenzwaig
Projektforskare

Katrin Goldstein Kyaga
Docent
Professor

Olga Golubeva
Docent
Lektor

Mirey Gorgis
Doktorand

Ioulia Gradskova
Fil dr
Lektor

Heike Graf
Docent
Lektor

Mats Grahn
Docent
Lektor

Fakultetsnämndens ordförande

Sara Granath
Fil dr
Lektor

Karl Gratzer
Professor

Företagsekonomi

Ana Graviz
Docent
Professor

Anders Green
Lektor

Jan-Olof Gullö
Fil dr
Proprefekt
Lektor

Tf proprefekt t o m 2015-01-31 samt avdelningsföreståndare för Avdelningen för journalistik och nationalekonomi

Jenny Gunnarsson Payne
Docent
Lektor

RUM MA715

Gunilla Gunner
Docent
Lektor

Teol. Dr.

Carina Guyard
Fil dr
Lektor

Norbert Götz
Professor

Samtidshistoriska institutet

Ylva Habel
Fil dr
Lektor

Ali Hajighasemi
Docent
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningen för offentlig rätt, socialt arbete och statsvetenskap. IMER

Monica Hammer
Docent
Lektor

6084914 - CBEES / F825

Björn Hassler
Docent
Lektor

Meeri Hellsten
Docent
Professor

Helena Hill
Fil dr
Lektor

Vik. programsamordnare för förskollärarutbildning

Ola Holmgren
Professor

Janne Holmén
Fil dr
Lektor

Roman Horbyk
Doktorand

Madeleine Hurd
Docent
Lektor

Markus Huss
Fil dr
Forskningshandläggare

Öyvind Hvenekilde Seim
Doktorand

BEEGS. Nås via mejl oyvind.hvenekilde.seim@sh.se

Stina Hållsten
Fil dr
Lektor

Ämnessamordnare

Patrik Höglund
Doktorand

Jöran Hök
Fil dr
Lektor

Journalistik

Helge Hüttenrauch
Lektor

Programansvarig för IMD

Jenny Ingridsdotter
Doktorand

BEEGS

Malena Ivarsson
Fil dr
Lektor

Psykologi

Anders Ivarsson Westerberg
Docent
Lektor

Förvaltningsakademin

Bengt Jacobsson
Professor

Företagsekonomi

Kerstin Jacobsson
Professor

Sociologi

Gustav Johansson
Doktorand

Företagsekonomi

Elena Johansson
Fil dr
Projektforskare

Journalistik

Karl Magnus Johansson
Professor

Statsvetenskap

Johanna Johansson
Fil dr
Lektor

Magnus Johansson
Docent
Lektor

Sofia Johansson
Fil dr
Programsamordnare
Lektor

Medievetarprogrammet

Martin Jonsson
Lektor

Informatik

Eva Jonsson
Fil dr
Lektor

Ann-Cathrine Jungar
Docent
Lektor

Statsvetenskap

Jan Jämte
Projektforskare

Scohost

Jan-Inge Jönhill
Docent
Lektor

Linda Kahlin
Fil dr
Lektor

Mauri Kaipainen
Professor

Kim Kallenberg
Doktorand

Dan Karlholm
Professor

Michael Karlsson
Professor
Professor

Statsvetenskap

Natalia Karlsson
Docent
Lektor

Anne Kaun
Lektor

Tjänstgöring utomlands tom 150131

Shamal Kaveh
Fil dr
Lektor

Liz Kella
Fil dr
Lektor

Programansvarig för engelskans magisterprogram

Martin Kellner
Doktorand

BEEGS

Lisa Kings
Fil dr
Lektor

Socialt arbete/Sociologi

Janusz Korek
Docent

CBEES

Elzbieta Korolczuk
Projektforskare

Sociologi

Andrej Kotljarchuk
Docent
Lektor

Samtidshistoriska institutet

Sylwia Koziel
Lektor

Socialt arbete

Zhanna Kravchenko
Fil dr
Lektor

Socialt arbete/Sociologi

Ann-Sofie Köping
Fil dr
Prefekt
Lektor

Tf. prefekt t o m 2015-01-31.

Sophie Kürth-Landwehr
Doktorand

BEEGS

Mats Landqvist
Docent
Lektor

Tora Lane
Fil dr
Projektforskare

Kristina Langhammer
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor

Psykologi

Petri Lankoski
Lektor

Programsamordnare för spelprogrammet

Jonna Lappalainen
Fil dr
Postdoktor

Tommy Larsson Segerlind
Fil dr
Avdelningsföreståndare
Lektor

avdelningen för företagsekonomi

Kari Lehtilä
Professor

Mall Leinsalu
Docent
Lektor

SCOHOST

Lena Lennerhed
Ämnessamordnare
Professor

Rebecka Lettevall
Docent
Föreståndare

Docent i idéhistoria

Agneta Lilja
Lektor

Xiang Lin
Fil dr
Lektor

Nationalekonomi

Jonas Lindström
Fil dr
Lektor

Personalvetarprogrammet. Socialt arbete. Sociologi

Claudia Lindén
Docent
Lektor

Ämnessamordnare för litteraturvetenskap

Lars Lundgren
Fil dr
Lektor

Kristina Lundgren
Docent
Lektor

Journalistik

Sofia Lundmark
Adjunkt

Thomas Lundén
Professor
Projektforskare

Professor Emeritus Kulturgeografi/CBEES

Erik Löfmarck
Fil dr
Lektor

Sociologi

Maria Lönn
Doktorand

Mikael Lönn
Docent
Lektor

Ämnessamordnare för naturorienterande ämnenas och matematikens didaktik

Mikael Lönnborg
Docent
Lektor

Företagsekonomi

Katarina Macleod
Fil dr
Projektforskare

Docent

Jenny Magnusson
Fil dr
Lektor

Iuliia Malitska
Doktorand

BEEGS

Anna Malmbjer
Fil dr
Postdoktor

Marcel Mangold
Doktorand

Statsvetenskap

Jon Manker
Adjunkt

Ulla Manns
Docent
Professor

Carl Marklund
Fil dr
Postdoktor

Forskningstemat Samhället och det politiska

Thomas Marmefelt
Docent
Lektor

Nationalekonomi

Verena Meister
Doktorand

Jurek Millak
Fil dr
Lektor

Management med IT

Karin Milles
Docent
Lektor

Lars Mouwitz
Gästprofessor

Matematik med inriktning mot didaktik

Ilkka Henrik Mäkinen
Professor
Professor

Sociologi/SCOHOST

Cajsa Niemann
Postdoktor

Förvaltningsakademin

Zoe Nikolaidou
Fil dr
Lektor

Programsamordnare för Kommunikatörsprogrammet

Niklas Nilsson
Doktorand

BEEGS

Torbjörn Nilsson
Professor

Samtidshistoriska institutet

Jan-Eric Nilsson
Adjunkt

Företagsekonomi

Sofia Norling
Fil dr
Forskningshandläggare

Maria Normark
Lektor

Programsamordnare för magisterprogrammet Interactive Media Design

Pamela Schultz Nybacka
Fil dr
Lektor

Företagsekonomi

Maria Nyman
Fil dr
Lektor

Anna Nyquist
Doktorand

BEEGS

Mikael Olsson
Högskolelektor

"Markets & Regions"

Håkan Olsén
Professor

Gustaf Onn
Adjunkt

Programsamordnare för turismvetenskap

Apostolis Papakostas
Professor

Sociologi

Kristian Petrov
Docent

Projektforskare

Nadezda Petrusenko
Adjunkt

BEEGS

Grzegorz Piotrowski
Fil dr
Postdoktor

Sociologi

Dominika Polanska
Fil dr
Postdoktor

Forskningsemat Samhället och det politiska

Inger Porsch-Hällström
Professor

Programsamordnare för masterprogrammet IDC

Tove Porseryd
Doktorand

Monica Quirico

Gästforskare - nås via mejl monica.quirico@sh.se

Linn Rabe
Doktorand

BEEGS

Mathilde Rehnlund
Doktorand

BEEGS

Elise Remling
Doktorand

BEEGS

Johanna Ringarp
Fil dr
Forskningshandläggare

Tjänstledig, t.o.m. 150831

Christina Rodell Olgac
Docent
Lektor

Johnny Rodin
Lektor

Sociologi

Mats Rosengren
Docent
Professor

Programsamordnare för Masterprogram i Retorik

Hans Ruin
Docent
Professor

Leif Runefelt
Docent
Lektor

Ann Runfors
Docent
Ämnessamordnare
Lektor

Paulina Rytkönen
Lektor

Ämnessamordnare för måltidskunskap och geografi

Minna Räsänen
Fil dr
Prefekt

Mobilnr: 070-3731730

Johan Rönnby
Föreståndare
Professor

Maarja Saar
Doktorand

BEEGS

Maria Sandgren
Fil dr
Lektor

Psykologi

Mai-Brith Schartau
Docent
Lektor

Statsvetenskap, Internationella relationer

Olga Schihalejev
Fil dr
Projektforskare

Nås på mejl: olga.schihalejev@sh.se

Werner Schmidt
Professor
Projektforskare

Nås via mejl: werner.schmidt@sh.se

Eva Schwarz
Fil dr
Lektor

Johan Sehlberg
Doktorand

Aleksei Semenenko
Fil dr
Projektforskare

Cecilia Sjöholm
Docent
Professor

Estetik

Sara Sjöling
Docent
Lektor

Studierektor för forskarutbildning

Nicholas Smith
Fil dr
Lektor

Håller distanskurser i Filosofi

Maria Smolander
Fil dr
Lektor

Företagsekonomi

Christian Sommer
Doktorand

BEEGS

Simon Sorgenfrei
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor

Arbetsrum vid CBEES MA 795B

Fredrika Spindler
Docent
Lektor

Jakob Staberg
Docent
Lektor

Estetik

Kekke Stadin
Professor

Alexander Stagnell
Doktorand

Johan Stake
Doktorand

Nationalekonomi

Anders Steene
Docent
Lektor

Programansvarig Tourism Studies, Master´s Programme

Marie-Louise Stjerna
Fil dr
Lektor

Arina Stoenescu
Adjunkt

Jörgen Straarup
Professor

Peter Strandbrink
Docent
Lektor

Statsvetenskap

Annika Ström
Docent
Professor

Göran Ståhle
Teol dr
Lektor

Jenny Sundén
Professor

Hanna Sveen
Fil dr
Lektor

Vik. akademisk chef LU

Fredrik Svenaeus
Professor

Ola Svenonius
Fil dr
Lektor

Statsvetenskap

Proscovia Svärd
Lektor

Arkivvetenskap

Carl Anders Säfström
Docent
Professor

Sara Söderström
Doktorand

Adrienne Sörbom
Docent
Lektor

Sociologi

Besrat Tesfaye
Högskolelektor

Företagsekonomi, Enterforum

Rebecka Thor
Doktorand

David Thurfjell
Professor
Lektor

Margareta Tillberg
Docent
Lektor

Lotta Tillberg
Fil dr
Lektor

Peteris Timofejevs Henriksson
Lektor

Statsvetenskap

Klara Tomson
Fil dr
Lektor

Företagsekonomi

Jaakko Turunen
Doktorand

BEEGS

Ingela Tykesson
Fil dr
Lektor

Oscar Törnqvist
Doktorand

BEEGS

Julia Velkova
Doktorand

Lars Vigerland
Lektor

Företagsekonomi

Tiina Vinter
Doktorand

Ingela Visuri
Doktorand

Nås via mejl ingela.visuri@sh.se

Kristina Volkova
Doktorand

Cecilia Von Feilitzen
Professor
Projektforskare

Cheick Wagué
Professor

Rektorsråd för Samverkan, Internationella ekonomprogrammet

Christina Wainikka
Jur dr
Lektor

Företagsekonomi

Ylva Waldemarson
Docent
Lektor

Samtidshistoriska institutet

Sven-Olov Wallenstein
Fil dr
Professor

Charlotta Weigelt
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor

Magnus Wennerhag
Fil dr
Lektor

Sociologi

Ann Werner
Fil dr
Avdelningsföreståndare
Lektor

För genusvetenskap, pedagogik och retorik

Steffen Werther
Fil dr
Lektor

Kim West
Doktorand

Christian Widholm
Lektor

Lektor turismvetenskap

Andreas Widholm
Fil dr
Lektor

Journalistik

Fredrik Winberg
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för avdelningen för medieteknik

Karin Winroth
Docent
Lektor

Företagsekonomi

Maria Wolrath-Söderberg
Fil dr
Lektor

Natalya Yakusheva
Doktorand

BEEGS

Soheyla Yazdanpanah
Fil dr
Lektor

Maria Zackariasson
Docent
Proprefekt
Lektor

Nikolay Zakharov
Fil dr
Lektor

Sociologi

Francesco Zavatti
Doktorand

BEEGS

Maria Zuiderveld
Adjunkt

Journalistik

Pelle Åberg
Fil dr
Lektor

CBEES/Statsvetenskap

Renate Åkerhielm
Lektor

Företagsekonomi

Lisa Öberg
Proprefekt
Lektor

Erika Öhlund
Doktorand

BEEGS

Jan Öhrming
Professor

Företagsekonomi

Annika Öhrner
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor

Kjell Östberg
Professor
Programsamordnare
Forskningsledare

Samtidshistoriska institutet

Filtrera tabellen