Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Beställ fjärrlån

Om du behöver en bok som inte finns på Södertörns högskolebibliotek kan du beställa ett fjärrlån. Du kan även beställa kopior på kapitel i en bok eller artikelkopior från en tidskrift. För att fjärrlåna behöver du ha ett lånekort hos oss.

 

Här beställer du fjärrlån

Om du inte hittar vad du söker i vårt sökverktyg SöderScholar eller om materialet inte finns tillgängligt elektroniskt så kan du göra en fjärrlånebeställning.
Beställ bok
Beställ artikelkopia
Beställ kopia på kapitel i bok

Fjärrlånebeställningar

Om du inte hittar vad du söker i vårt sökverktyg SöderScholar kan du göra en fjärrlånebeställning. Det kan till exempel gälla en bok eller en artikel ur en tidskrift. Det enda kravet är att materialet är avsett för studier, forskning eller liknande. 
Vi beställer materialet åt dig från ett annat bibliotek och du får ett meddelande från oss när det finns att hämtas i bibliotekets infodisk.

Du kan även lämna ett inköpsförslag om vi inte har det du söker. Använd då detta formulär.

Din fjärrlånebeställning syns under "Låna om" på bibliotekets webbplats så fort vi hanterat den.

Fjärrlån av böcker

Räkna med ca en veckas leveranstid från det att du gjort en beställning. Vi kontaktar dig när boken finns för uthämtning. Lånetiden är oftast 6 månader, men boken kan krävas in tidigare av långivande bibliotek. Vi skickar då ett meddelande om detta. Ibland är lånetiden kortare redan från början.

För studenter och externa låntagare gäller följande: om boken finns i Stockholmsområdet får du vända dig direkt till det bibliotek som har boken. Det enklaste sättet att se vilka bibliotek i Stockholmsområdet som har en viss bok är att använda Kungliga bibliotekets katalog Libris eller Länsbibliotekets söktjänst Bibliotek i Stockholms län.

Kopiebeställning av artiklar och kapitel

Om det gäller en artikel, kom ihåg att först kontrollera i bibliotekets sökverktyg SöderScholar om tidskriften finns tillgänglig elektroniskt. Om den inte finns där kan du göra en beställning på en artkelkopia. Det gäller alla låntagare.

Lärare på SH får kopiorna skickade till sitt arbetsrum. Studenter och externa låntagare får artikelkopiorna skickade till hemadressen och betalar sedan i bibliotekets infodisk.

Priser för fjärrlån

  • Fjärrlån inom Norden är kostnadsfritt.
  • För studenter och externa låntagare kostar lån utanför Norden 150 kr och kopior  50 kronor per artikel. Kostnaden debiteras på lånekortet och betalas i infodisken.
  • För högskolans personal är alla fjärrlån kostnadsfria.