Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda förutsättningar till personliga möten. I Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåget från Stockholms central, har vi vårt moderna och vackra campusområde.

På Södertörns högskola kombineras spännande ämnen till attraktiva och ofta unika utbildningar. Högskolan har 13 000 studenter och erbjuder cirka 60 program och 350 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder även lärarutbildning med interkulturell profil. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de bästa i världen.

E-posta oss

För att du som kontaktar oss ska få så snabb och relevant hjälp som möjligt, underlättar det om du skickar din e-post till rätt adress.

I listan nedan redogörs för vilka ärenden som ska till vilken adress.

FRÅGOR RÖRANDESkickas till:
Utbildning/studier: anmälan, antagning, examen, kursutbud, studentliv, beställning av studiekatalog, studieintyg från Ladok etc. studentservice@sh.se
Studier vid Södertörns högskola för internationella studenter international@sh.se
Studie- och karriärvägledning studievagledning@sh.se
Kompensatoriskt stöd i studierna för studenter med funktionsnedsättning likavillkor@sh.se
Tips på jobb och praktikplatser för studenter studier.karriar@sh.se
Böcker, litteratur, undervisning i kritisk informationssökning, nätbaserat lärande bibliotek@sh.se
Tjänsteutlysningar, intresseanmälan för arbete på SH registrator@sh.se
Forskningsanslag, inbjudan till konferenser, forskningsrelaterade frågor forskning@sh.se
Lokaluthyrning på Södertörns högskola lokalbokning@sh.se
Frågor om SH:s hemsida, kalendarietips webmaster@sh.se
Rekryteringsfrågor / studiebesök studentambassador@sh.se
IT-relaterade frågor t ex inloggningsuppgifter, intranät och nätverk mediecenter@sh.se
Frågor rörande Södertörns högskolas närvaro i sociala medier socialamedier@sh.se