Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Handledning i informationssökning

Var hittar du tidigare forskning? Vad är en vetenskaplig artikel? Hur får du fler relevanta träffar vid sökning i olika sökverktyg? För dig som skriver uppsats finns möjligheten att boka handledning i informationssökning och lära dig mer.

Syfte och innehåll

Handledning erbjuds dig som är student vid Södertörns högskola, skriver c-uppsats eller liknande större akademiskt arbete och upplever ett behov av att fördjupa dig inom informationssökning. Du bör ha valt uppsatsämne och kommit igång med dina sökningar innan du bokar handledningen. 

Under handledningstillfället får du träffa en bibliotekarie och vi arbetar tillsammans med att:

  • Ringa in vilken slags information du behöver
  • Hitta användbara sökverktyg
  • Formulera bra sökord
  • Utveckla dina söktekniska kunskaper
  • Resonera kring källkritik
  • Komma åt olika typer av material

Vi ser handledningen som ett pedagogiskt tillfälle med fokus på ditt lärande snarare än att få fram ett visst antal texter. Det innebär att du förväntas komma väl förberedd och själv vara aktiv inför och under mötet. Det är därmed viktigt att du har ett specifikt problem kring att söka och värdera information som du vill lära dig mer om. Vi utgår från dina erfarenheter under tillfället.

Bokningsinformation

För att boka handledning i informationssökning, fyll i formuläret via länken till höger så kontaktar vi dig inom två arbetsdagar. Det kan ta ungefär en vecka innan du får tid.

Handledning erbjuds dagtid, måndag till fredag. Ett handledningstillfälle varar 30-60 minuter och sker i Infoverkstan (UB 517) i biblioteket. Handledning kan även ges via e-post eller telefon. Under perioder med många förfrågningar kan vi bli tvungna att tacka nej till bokningar alternativt erbjuda handledning i grupp.