Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Handledning i informationssökning

Var hittar du tidigare forskning? Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? Hur får du fler relevanta träffar vid sökning i databaser? Boka handledning i informationssökning med en bibliotekarie och lär dig mer.

Syfte och innehåll

Syftet med handledningen är att du som är student vid Södertörns högskola ska få möjlighet att fördjupa din förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera information i samband med akademiskt skrivande. Under tillfället arbetar vi tillsammans med att:

Är du doktorand, forskare eller lärare vid Södertörns högskola?  Boka tid för informationssökning här.

  • Identifiera vilken slags information du behöver
  • Välja relevanta sökverktyg
  • Formulera effektiva sökord
  • Utveckla din sökteknik
  • Kritiskt värdera källor
  • Få tillgång till olika sorters material

Handledningen är ett pedagogiskt tillfälle med fokus på ditt lärande snarare än att få fram ett visst antal texter. Det innebär att du förväntas komma väl förberedd och själv vara aktiv inför och under mötet. Vi utgår från dina erfarenheter under tillfället.

Bokningsvillkor

Handledning erbjuds dig som är student vid Södertörns högskola, skriver c-uppsats eller liknande större akademiskt arbete och upplever ett behov av att fördjupa dig inom informationssökning.  

  • Vid frågor som rör val av frågeställning, metod eller teori, vänd dig till din handledare.
  • Vid frågor om att skriva referenser, struktura din text eller liknande, kontakta Studieverkstan.
  • Vid kortare frågor om informationssökning, vänd dig till bibliotekets kundtjänst.

Handledning erbjuds dagtid, måndag till fredag. Ett handledningstillfälle varar 30-60 minuter och sker vanligtvis i Infoverkstan (sal UB517) i biblioteket. Handledning kan även ges via e-post eller telefon. Under perioder med många förfrågningar kan vi bli tvungna att tacka nej till bokningar alternativt erbjuda handledning i grupp.

För att boka handledning i informationssökning, fyll i formuläret via länken till höger så kontaktar vi dig inom två arbetsdagar. Det kan ta ungefär en vecka innan du får tid.

Sommarstängt

Mellan 9 juni och 24 augusti går det inte att boka handledning.