Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Boka grupprum

Endast studenter vid Södertörns högskola kan boka grupprum. Om rummet inte tagits i bruk efter 30 minuter kan det tas över av en annan grupp.

 

 

Boka grupprum

Du kan själv boka grupprum i biblioteket på webben. Klicka på länken nedan och logga in med ditt SH-konto.
Boka grupprum